Lediga jobb som Naturvetenskapligt arbete i Kalmar

Se lediga jobb som Naturvetenskapligt arbete i Kalmar. Genom att välja en specifik arbetsgivare kan du även välja att se alla jobb i Kalmar som finns hos arbetsgivaren.

Vattenhandläggare med fokus på bevarandeplaner inom NAP

Ansök    Maj 29    Länsstyrelsen i Kalmar län    Ekolog
På Länsstyrelsen i Kalmar arbetar cirka 250 engagerade medarbetare inom en mängd olika samhällsfunktioner. Tillsammans bidrar vi till hållbar utveckling, en god livsmiljö och tillväxt. Detta gör vi genom avvägningar mellan ekologi, social hållbarhet och ekonomi. Verksamheten genomsyras av tillitsbaserad ledning och styrning samt vår värdegrund som innebär effektivitet och service, objektivitet, legalitet och respekt för lika värde. Är du nyfiken på ... Visa mer
På Länsstyrelsen i Kalmar arbetar cirka 250 engagerade medarbetare inom en mängd olika samhällsfunktioner. Tillsammans bidrar vi till hållbar utveckling, en god livsmiljö och tillväxt. Detta gör vi genom avvägningar mellan ekologi, social hållbarhet och ekonomi.Verksamheten genomsyras av tillitsbaserad ledning och styrning samt vår värdegrund som innebär effektivitet och service, objektivitet, legalitet och respekt för lika värde.Är du nyfiken på vår arbetsplats och vårt värdegrundsarbete kan du läsa mer på vår webbplats www.lansstyrelsen.se/kalmar/Beskrivning
I länets sjöar, vattendrag och långa kuststräcka samsas många behov, möjligheter och utmaningar.

Här finns värdefulla vattenmiljöer som många vill nyttja för verksamheter, rekreation och boende. De senaste årens torka och vattenbrist har ökat intresset för att säkra vattenförsörjning och hålla vatten i landskapet och många projekt pågår och planeras.

Som handläggare på vattenenheten arbetar du med kollegor på hela Länsstyrelsen men dina närmaste medarbetare är drygt 20 engagerade kollegor med olika expertområden inom vatten. Enheten ansvarar för vattenverksamhetshandläggning, bidragshantering och uppdrag i vatten- och fiskefrågor. Här ingår genomförande av vattendirektivet, den nationella planen för miljöanpassning av vattenkraft och vattenskyddsområden, ansvar för våtmarkssamordning, samordning av nationellt marint områdesskydd, åtgärdsprogram för vattenanknutna hotade arter, vattenanknutna miljömål, miljöövervakning och kalkning.

Vi erbjuder stimulerande uppgifter och goda möjligheter till personlig utveckling i ett öppet arbetsklimat med arbetsglädje och teamkänsla.

Arbetsuppgifter
Vi söker en limnolog/akvatisk ekolog för en visstidstjänst att förstärka gruppen med.

I rollen som handläggare för denna tjänst kommer du bland annat att jobba med uppdatering av bevarandeplanerna för de Natura 2000-områden som berörs av omprövningen för att nå moderna miljövillkor för vattenkraften i Sverige. Bevarandeplanerna behöver utvecklas och förtydligas med avseende på vilka förutsättningar och åtgärder som behövs för att uppnå bevarandemålen. Det inkluderar att identifiera de åtgärder som krävs för att nå gynnsam bevarandestatus för arter och naturtyper. Åtgärderna kan till exempel vara förbättrande vandringsvägar för lax och öring och/eller en mer gynnsam reglering av vattenflöde för att möjliggöra tillräckliga svämningar i vattendragen.

I ditt jobb kan det även komma att ingå handläggning av anmälningsärenden gällande vattenverksamhet, till exempel vattenuttag, våtmarker och nedläggning av kablar. Du kommer att ha din placering på Vattenenheten men jobba nära Naturskyddsenheten.

Arbetsuppgifterna är självständiga, omväxlande och utvecklande och innebär stort ansvar med många externa och interna kontakter.

Följande filmer beskriver arbetsuppgifterna: 

Kvalifikationer
Vi söker dig som har högskoleutbildning inom limnologi, biologi eller motsvarande som vi finner likvärdigt. Du ska ha en grundläggande kunskap och förståelse för hur limniska vattenmiljöer fungerar. Du ska kunna uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och ha GIS-kunskaper. Du ska även ha B-körkort.

Erfarenhet från förvaltning och myndighetsarbete, arbete med restaureringsåtgärder i limniska miljöer, kunskaper inom hydromorfologi samt vana att arbeta med problemlösande arbetsuppgifter är meriterande.

Den personliga kompetensen är avgörande för hur du lyckas med uppdraget. Du behöver vara nyfiken, våga ta dig an och lösa nya uppdrag och arbetsuppgifter på egen hand och i samarbete med kollegor. Vi lägger därför stor vikt vid att du är självgående och tar ansvar för dina uppgifter och driver processer vidare, att du är strukturerad i din planering och i ditt agerande och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt och håller tidsramar. Du behöver även ha gott omdöme och kunna väga samman komplex information och olika typer av hänsynstaganden. Eftersom du ingår i en arbetsgrupp krävs det att du har god samarbetsförmåga. Visa mindre

Vattenhandläggare med fokus på bevarandeplaner inom NAP

Ansök    Maj 30    Länsstyrelsen i Kalmar län    Ekolog
På Länsstyrelsen i Kalmar arbetar cirka 250 engagerade medarbetare inom en mängd olika samhällsfunktioner. Tillsammans bidrar vi till hållbar utveckling, en god livsmiljö och tillväxt. Detta gör vi genom avvägningar mellan ekologi, social hållbarhet och ekonomi. Verksamheten genomsyras av tillitsbaserad ledning och styrning samt vår värdegrund som innebär effektivitet och service, objektivitet, legalitet och respekt för lika värde. Är du nyfiken på ... Visa mer
På Länsstyrelsen i Kalmar arbetar cirka 250 engagerade medarbetare inom en mängd olika samhällsfunktioner. Tillsammans bidrar vi till hållbar utveckling, en god livsmiljö och tillväxt. Detta gör vi genom avvägningar mellan ekologi, social hållbarhet och ekonomi.Verksamheten genomsyras av tillitsbaserad ledning och styrning samt vår värdegrund som innebär effektivitet och service, objektivitet, legalitet och respekt för lika värde.Är du nyfiken på vår arbetsplats och vårt värdegrundsarbete kan du läsa mer på vår webbplats www.lansstyrelsen.se/kalmar/Beskrivning
I länets sjöar, vattendrag och långa kuststräcka samsas många behov, möjligheter och utmaningar.

Här finns värdefulla vattenmiljöer som många vill nyttja för verksamheter, rekreation och boende. De senaste årens torka och vattenbrist har ökat intresset för att säkra vattenförsörjning och hålla vatten i landskapet och många projekt pågår och planeras.

Som handläggare på vattenenheten arbetar du med kollegor på hela Länsstyrelsen men dina närmaste medarbetare är drygt 20 engagerade kollegor med olika expertområden inom vatten. Enheten ansvarar för vattenverksamhetshandläggning, bidragshantering och uppdrag i vatten- och fiskefrågor. Här ingår genomförande av vattendirektivet, den nationella planen för miljöanpassning av vattenkraft och vattenskyddsområden, ansvar för våtmarkssamordning, samordning av nationellt marint områdesskydd, åtgärdsprogram för vattenanknutna hotade arter, vattenanknutna miljömål, miljöövervakning och kalkning.

Vi erbjuder stimulerande uppgifter och goda möjligheter till personlig utveckling i ett öppet arbetsklimat med arbetsglädje och teamkänsla.

Arbetsuppgifter
Vi söker en limnolog/akvatisk ekolog för en visstidstjänst att förstärka gruppen med.

I rollen som handläggare för denna tjänst kommer du bland annat att jobba med uppdatering av bevarandeplanerna för de Natura 2000-områden som berörs av omprövningen för att nå moderna miljövillkor för vattenkraften i Sverige. Bevarandeplanerna behöver utvecklas och förtydligas med avseende på vilka förutsättningar och åtgärder som behövs för att uppnå bevarandemålen. Det inkluderar att identifiera de åtgärder som krävs för att nå gynnsam bevarandestatus för arter och naturtyper. Åtgärderna kan till exempel vara förbättrande vandringsvägar för lax och öring och/eller en mer gynnsam reglering av vattenflöde för att möjliggöra tillräckliga svämningar i vattendragen.

I ditt jobb kan det även komma att ingå handläggning av anmälningsärenden gällande vattenverksamhet, till exempel vattenuttag, våtmarker och nedläggning av kablar. Du kommer att ha din placering på Vattenenheten men jobba nära Naturskyddsenheten.

Arbetsuppgifterna är självständiga, omväxlande och utvecklande och innebär stort ansvar med många externa och interna kontakter.

Följande filmer beskriver arbetsuppgifterna: 

Kvalifikationer
Vi söker dig som har högskoleutbildning inom limnologi, biologi eller motsvarande som vi finner likvärdigt. Du ska ha en grundläggande kunskap och förståelse för hur limniska vattenmiljöer fungerar. Du ska kunna uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och ha GIS-kunskaper. Du ska även ha B-körkort.

Erfarenhet från förvaltning och myndighetsarbete, arbete med restaureringsåtgärder i limniska miljöer, kunskaper inom hydromorfologi samt vana att arbeta med problemlösande arbetsuppgifter är meriterande.

Den personliga kompetensen är avgörande för hur du lyckas med uppdraget. Du behöver vara nyfiken, våga ta dig an och lösa nya uppdrag och arbetsuppgifter på egen hand och i samarbete med kollegor. Vi lägger därför stor vikt vid att du är självgående och tar ansvar för dina uppgifter och driver processer vidare, att du är strukturerad i din planering och i ditt agerande och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt och håller tidsramar. Du behöver även ha gott omdöme och kunna väga samman komplex information och olika typer av hänsynstaganden. Eftersom du ingår i en arbetsgrupp krävs det att du har god samarbetsförmåga. Visa mindre

Vattenhandläggare för arbete med grundvattenfrågor och vattenförsörjning

Ansök    Jun 2    Länsstyrelsen i Kalmar län    Hydrolog
Nytt
På Länsstyrelsen i Kalmar arbetar cirka 250 engagerade medarbetare inom en mängd olika samhällsfunktioner. Tillsammans bidrar vi till hållbar utveckling, en god livsmiljö och tillväxt. Detta gör vi genom avvägningar mellan ekologi, social hållbarhet och ekonomi. Verksamheten genomsyras av tillitsbaserad ledning och styrning samt vår värdegrund som innebär effektivitet och service, objektivitet, legalitet och respekt för lika värde. Är du nyfiken på ... Visa mer
På Länsstyrelsen i Kalmar arbetar cirka 250 engagerade medarbetare inom en mängd olika samhällsfunktioner. Tillsammans bidrar vi till hållbar utveckling, en god livsmiljö och tillväxt. Detta gör vi genom avvägningar mellan ekologi, social hållbarhet och ekonomi.Verksamheten genomsyras av tillitsbaserad ledning och styrning samt vår värdegrund som innebär effektivitet och service, objektivitet, legalitet och respekt för lika värde.Är du nyfiken på vår arbetsplats och vårt värdegrundsarbete kan du läsa mer på vår webbplats www.lansstyrelsen.se/kalmar/Beskrivning
I länets sjöar, vattendrag, grundvatten och långa kuststräcka samsas många behov, möjligheter och utmaningar.

De senaste årens erfarenheter av torka och vattenbrist, klimatförändringar liksom en osäkrare omvärld har inneburit ett ökat fokus på vattenförsörjning och vattenresursplanering. Problemen förväntas öka i ett förändrat klimat och de största utmaningarna finns i de sydöstra delarna av Sverige

Som handläggare på vattenenheten arbetar du med kollegor på hela Länsstyrelsen men dina närmaste medarbetare är drygt 20 engagerade kollegor med olika expertområden inom vatten. Enheten ansvarar för vattenverksamhetshandläggning, bidragshantering och uppdrag i vatten- och fiskefrågor. Här ingår genomförande av vattendirektivet, den nationella planen för miljöanpassning av vattenkraft, vattenskyddsområden, vattenförsörjning, ansvar för våtmarkssamordning, samordning av nationellt marint områdesskydd, åtgärdsprogram för vattenanknutna hotade arter, vattenanknutna miljömål, miljöövervakning och kalkning.

Vi erbjuder stimulerande uppgifter och goda möjligheter till personlig utveckling i ett öppet arbetsklimat med arbetsglädje och teamkänsla.

Arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill jobba med grundvattenfrågor inom vattenförvaltning och vattenförsörjning.

Du kommer att ansvara för länsstyrelsens arbete med grundvattenfrågor. Du kommer att ingå den arbetsgrupp som ansvarar för vattenförvaltningen i länet och även arbeta med miljömålet ”Grundvatten av god kvalitet” och miljöövervakning av grundvatten.

Du kommer samordna länsstyrelsens arbete med att genomföra det nya dricksvattendirektivet. Arbetet är i uppstart och innebär bland annat riskbedömningar för vattentäkter.

Andra arbetsuppgifter där du förväntas bidra är att bistå i arbete med uppdatering och uppföljning regional vattenförsörjningsplan, arbete med delförvaltningsplanen för vattenbrist och torka samt olika uppdrag för att stärka den regionala förmågan till vattenförsörjning i vardag, kris och vid höjd beredskap.

I ditt jobb ingår att bidra med din expertkompetens i tvärsektoriella frågor exempelvis genom internremisser i prövningsärenden, utredningar, bidragsansökningar och olika projekt.

Du kommer att få stort stöd att komma in i dina arbetsuppgifter från erfarna kollegor.

Arbetsuppgifterna är självständiga, omväxlande och utvecklande. Du kommer att ingå i flera interna och externa arbetsgrupper.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har högskoleutbildning inom relevant tekniskt eller naturvetenskapligt ämne gärna med inriktning mot hydrogeologi, hydrologi, ekosystemteknik eller annan liknande inriktning. Du ska kunna uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och ha god datorvana och kunskaper i GIS. Du ska även ha B-körkort.

Har du arbetat med, eller har fördjupade kunskaper inom, grundvatten, riskanalyser, vattenförvaltning eller dricksvattenförsörjning med relevans för tjänsten är det meriterande.

Den personliga kompetensen är avgörande för hur du lyckas med uppdraget. Du behöver vara nyfiken, våga ta dig an och lösa nya uppdrag och arbetsuppgifter på egen hand och i samarbete med kollegor. Du tar ansvar, planerar och genomför dina arbetsuppgifter i olika uppdrag och projekt som ofta löper parallellt, med olika tidshorisonter och där förutsättningarna kan ändras. Vi lägger därför stor vikt vid att du är både strukturerad och flexibel. Arbetets långsiktighet gör att det även krävs uthållighet för att uppnå resultat. Eftersom du ingår i olika arbetsgrupper krävs det att du har god samarbetsförmåga.

Villkor
Möjlighet till distansarbete viss del av arbetstiden erbjuds.

Tjänsten är placerad i säkerhetsklass. Anställningen kommer att medföra en säkerhetsprövning samt registerkontroll. Svenskt medborgarskap samt godkänd säkerhetsprövning är ett krav. Frågor om säkerhetsprövning sam registerkontroll ställs till kontaktperson. https://www.sakerhetspolisen.se/sakerhetsskydd/personalsakerhet/registerkontroll-och-sakerhetsklass.html Visa mindre

Laboratorietekniker

Vi söker nu en laboratorietekniker till vårt Process- och Fiberlaboratorium vid Södra Cell Mönsterås. Vår långsiktiga strävan är att Södras anställda ska spegla den mångfald som finns i befolkningen och vi välkomnar därför sökande med alla möjliga bakgrunder och ursprung. Dina arbetsuppgifter Laboratorieteknikernas huvudsakliga uppgift är att stödja driftprocessen så att de produkter som tillverkas kan produceras på ett säkert sätt ur ett miljö-, kvalite... Visa mer
Vi söker nu en laboratorietekniker till vårt Process- och Fiberlaboratorium vid Södra Cell Mönsterås. Vår långsiktiga strävan är att Södras anställda ska spegla den mångfald som finns i befolkningen och vi välkomnar därför sökande med alla möjliga bakgrunder och ursprung.

Dina arbetsuppgifter

Laboratorieteknikernas huvudsakliga uppgift är att stödja driftprocessen så att de produkter som tillverkas kan produceras på ett säkert sätt ur ett miljö-, kvalitets- och arbetsmiljömässigt perspektiv. Som laboratorietekniker har du ansvar för att genomföra provtagning, analyser och kontroller av onlinemätare enligt uppsatt frekvens med förväntad kvalitet. I arbetet ingår det att självständigt ha förmågan att prioritera vid uppkomna problem samt stötta vid felsök och analysera utbud även utanför avtal vid behov. Du som laboratorietekniker säkerhetsställer att kvalitén på analysresultaten och teknisk utrustning upprätthålls.

Din erfarenhet

Vi söker dig som har läst naturvetenskaplig gymnasieutbildning. Påbyggda studier inom kemi/ biologi alternativt flerårig arbetslivserfarenhet inom laboratoriearbete ses som meriterande. Även erfarenhet av industriell miljö ses som meriterande. För tjänsten behöver du ha körkort B. Vidare är du en ansvarstagande, positiv och noggrann med förmåga att kunna fatta egna beslut och prioritera bland dina arbetsuppgifter. Du är strukturerad och engagerad och du har en god kommunikativ och social förmåga då arbetet innebär kontakt och samarbete med andra yrkesgrupper. Vi ser även att du arbetar självständigt likaväl som i grupp.

Din arbetsgivare Södra

Södras gemensamma värdegrund är värdeskapande relationer, långsiktigt agerande. Den är viktig för att vi ska kunna attrahera och behålla rätt kompetens. Medarbetare som trivs och visar ett stort engagemang är avgörande för vår framgång och utgör kärnan i vår verksamhet. För oss är en frisk och säker arbetsplats en central del av vårt kontinuerliga arbete med att utveckla våra medarbetares kompetens och yrkeskunnande. Vi vill att våra medarbetare ska må bra och erbjuder därför bland annat hälsoprofilbedömningar och friskvårdsbidrag till våra anställda. Vi har intressanta arbetsuppgifter i teknikens framkant med goda utvecklingsmöjligheter genom såväl företagsinterna som externa utbildningar, projekt och erfarenhetsutbyten

Placering

Placering vid Södra Cell Mönsterås. Tjänsten är ett vikariat under ca 1 år med arbetstid skiftgång 6-skift.

Vill du veta mer?

Har du frågor kring tjänsten eller verksamheten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Andreas Bäckström Wörmke på +46721885724. Vid frågor kring rekryteringsprocessen kan du maila till [email protected]. Fackliga frågor besvaras av Lars Nilsson, Pappers, på 0499-15695.

Ansök via länken nedan senast den 7:de maj. Välkommen med din ansökan! Visa mindre

Naturvårdshandläggare, visstid

Ansök    Maj 2    Länsstyrelsen i Kalmar län    Biolog
På Länsstyrelsen i Kalmar arbetar cirka 250 engagerade medarbetare inom en mängd olika samhällsfunktioner. Tillsammans bidrar vi till hållbar utveckling, en god livsmiljö och tillväxt. Detta gör vi genom avvägningar mellan ekologi, social hållbarhet och ekonomi. Verksamheten genomsyras av tillitsbaserad ledning och styrning samt vår värdegrund som innebär effektivitet och service, objektivitet, legalitet och respekt för lika värde. Är du nyfiken på ... Visa mer
På Länsstyrelsen i Kalmar arbetar cirka 250 engagerade medarbetare inom en mängd olika samhällsfunktioner. Tillsammans bidrar vi till hållbar utveckling, en god livsmiljö och tillväxt. Detta gör vi genom avvägningar mellan ekologi, social hållbarhet och ekonomi.Verksamheten genomsyras av tillitsbaserad ledning och styrning samt vår värdegrund som innebär effektivitet och service, objektivitet, legalitet och respekt för lika värde.Är du nyfiken på vår arbetsplats och vårt värdegrundsarbete kan du läsa mer på vår webbplats www.lansstyrelsen.se/kalmar/Beskrivning
Hållbar utveckling är grunden för vårt arbete.

Inom Länsstyrelsens naturvårdsuppgifter ingår att skydda, vårda, utveckla och förvalta värdefulla naturmiljöer. Kalmar län har många områden med höga naturvärden; från utsjöbankar, grunda vikar och havsstrandängar till vattendrag, strandskogar, ekhagar, alvarmarker och brandpräglade tallskogar.

På naturskyddsenheten arbetar idag 17 personer med arbetsuppgifter med att bland annat att bilda naturreservat samt med prövning och naturtillsyn enligt Miljöbalken.

Arbetsuppgifter
Du kommer att ingå i naturvårdshandläggargruppen och arbeta med prövning och tillsyn enligt miljöbalken, primärt med att handlägga inkomna ärenden.

 

Arbetet sker i dialog med interna och externa parter som privatpersoner, företag och kommuner. Den som vill bedriva verksamheter som kan påverka naturen ansöker om samråd, dispens eller tillstånd för sin verksamhet. I vår prövning ser vi till att hänsyn tas till ekosystem, biologisk mångfald och friluftsvärden när samhället eller verksamheter utvecklas.

Många av de ärenden som vi hanterar är samråd om förändringar i naturmiljön. Det rör sig om åtgärder som kan påverka värdefulla naturbetesmarker, skyddsvärda träd eller hänsynskrävande arter. Vi handlägger också ett stort antal dispenser för åtgärder som berör fridlysta arter eller skyddade biotoper, som tex. alléer och stenmurar. Åtgärder inom naturreservat, Natura 2000-områden kan kräva ansökningar om tillstånd eller dispenser. Vi deltar också med vår kompetens i många processer kring vägplaner, detaljplaner, översiktsplaner och hanterar också strandskydd i vissa fall.

Naturvårdshandläggargruppen arbetar också med tillsyn av skyddad natur, arter och biotoper. Till arbetsuppgifterna hör att planera tillsynsprojekt, vägleda länets kommuner gällande lagstiftning, hantera inkomna tips om skador på naturmiljön och att följa upp egna dispenser och tillstånd, för att se till att lagar och villkor följs. Vägledning och information är viktiga delar i tillsynsarbetet.

I praktiken handlar gruppens arbete om att med hjälp av olika underlag, frågor till kollegor, en del fältbesök och dialog med sökande få en bild av påverkan på naturmiljön. Utifrån din naturvårdskompetens, inläsning av miljöbalken, praxis och vägledningar ska sedan väl motiverade beslut skrivas. Mycket granskning inför beslut utförs i GIS.

Andra arbetsuppgifter kopplade till enhetens ansvarsområde kan bli aktuella.Kvalifikationer
Vi söker dig som har naturvårdsbiologisk kompetens med en högskoleutbildning inriktad mot ekolog, biologi, naturvård eller motsvarande. Det är meriterande med arbetslivserfarenhet av naturvärdebedömningar, prövning och tillsyn enligt miljöbalken eller samhällsplaneringsfrågor kopplat till kommuner och infrastruktur.

Något års erfarenhet av naturvårdshandläggning eller motsvarande inom myndighet eller kommun är ett krav för tjänsten.

Du ska gilla att samarbeta och samtidigt ha ansvarskänslan att självständigt göra avvägningar och färdigställa uppgifter. Naturvårdshandläggargruppen jobbar som ett team, varför vi söker en lagspelare som jobbar lösningsfokuserat med ett lyhört förhållningssätt.

Du har en god social och kommunikativ förmåga och kan uttrycka dig väl i tal och skrift.

Vi ser gärna att du är en van GIS-användare och det är önskvärt med erfarenhet från arbete med träd, artskyddsbedömningar, miljöprövningar och MKB.

Då tjänsten ställer höga krav på att samverka internt och skapa goda externa kontakter lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet. Eftersom tjänsten innebär resor är B-körkort ett krav. Visa mindre

KMA - kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Brinner du för miljö- och arbetsmiljöfrågor? Vi söker en kollega till vårt team i Kalmar. Vi söker dig som vill jobba med stimulerande och omväxlande uppdrag och vara med och skapa värde hos våra kunder! Vi söker dig som brinner lite extra för miljö och arbetsmiljö. Du får gärna ha erfarenhet av ledningssystem och varit i kontakt med miljö- och arbetsmiljölagstiftningen. Jobbar du kanske som KMA eller QHES i dag? Företagspresentation Envicon Miljökonsult A... Visa mer
Brinner du för miljö- och arbetsmiljöfrågor?
Vi söker en kollega till vårt team i Kalmar.
Vi söker dig som vill jobba med stimulerande och omväxlande uppdrag och vara med och skapa värde hos våra kunder!
Vi söker dig som brinner lite extra för miljö och arbetsmiljö. Du får gärna ha erfarenhet av ledningssystem och varit i kontakt med miljö- och arbetsmiljölagstiftningen. Jobbar du kanske som KMA eller QHES i dag?
Företagspresentation
Envicon Miljökonsult AB är ett konsultbolag som erbjuder tjänster inom miljö-, kvalitet- och arbetsmiljöområdet. Vår styrka är vår unika kompetens och bredden på våra tjänster. Vi gör uppdragen anpassade utifrån kundens unika behov vilket innebär variation i uppdragen. Våra uppdrag kan vara korta engångsuppdrag likaväl som att vi är uthyrda till företag.
Vår värdegrund är trygghet, kompetens och engagemang vilket gäller lika väl internt för vårt team som för vår relation med kunden. Värdegrunden är viktig för teamet och vi höjer varandras kompetens genom att dela med oss till varandra.
Vi har vårt kontor i moderna lokaler på Varvsholmen i Kalmar. Kontoret är vår utgångspunkt men vi utför uppdrag på plats hos kund så resor förekommer i tjänsten. Placeringsort: Kalmar
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
I rollen som konsult jobbar man självständigt med eget ansvar för de uppdrag man har ute hos kund men vi tillhör alltid det gemensamma teamet av konsulter som hjälper och stöttar varandra.
Exempel på uppdrag ute hos kund:
Hjälpa företag i både strategiska och operativa frågor inom miljö, kvalitet och arbetsmiljö.
Ledningssystem
Upprätta, utveckla och förankra rutiner, instruktioner och arbetssätt i verksamheter
Genomföra skyddsronder, riskbedömningar och åtgärdsplaner
Utföra interna revisioner och delta vid externa revisioner
Information och rådgivning gällande lagstiftning inom miljö- och arbetsmiljöområdet
UtbildningarVi söker dig som har;
Erfarenheten av att jobba med miljö-, kvalitet- och arbetsmiljöfrågor.
Kunskaper om lagar och krav inom miljö- och arbetsmiljöområdet.
Jobbat med ledningssystem
Erfarenhet av externa och interna revisioner.
Körkort
Mycket goda kunskaper i att uttrycka det svenska språket i skrift
Arbetslivserfarenhet, gärna inom industrinSom person…
… är du engagerad och driven, du är intresserad av miljö och arbetsmiljöfrågor. Du är självgående med mycket god samarbetsförmåga. Det är viktigt att du är lyhörd och kan förstå kundens behov.
… är du trygg och tydlig i din kommunikation. Vidare är det viktigt att du är strukturerad och noggrann i ditt arbete.
Vid urvalet kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ditt engagemang.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten.
Passar du in på ovanstående profil, tveka inte att ansöka redan idag!
Tjänsten är en heltidstjänst men önskas lägre tjänstgöringsgrad så är det möjligt (50-100 %).
Fast månadslön.
Envicon Miljökonsult AB jobbar inte med kalla samtal utan bygger uppdragen på förtroende, tillit och relationsbyggande.
med Katharina Lindqvist Förändringskraft AB som hjälper till i rekryteringsprocessen.
Sök snarast då vi arbetar med löpande urval.
Kontaktuppgifter:
Katharina Lindquist tel. 0731-814771 eller [email protected]
Välkommen med din ansökan! Visa mindre

Doctoral student in ecology, with specialisation in marine ecology

Ansök    Mar 28    Linnéuniversitetet    Ekolog
Welcome to Linnaeus University! We meet the societal challenges of today and tomorrow in a spirit of openness, curiosity and creativity. By creating arenas for exchange of knowledge from different subjects, fields and cultures, we open up for new ideas and create new opportunities for long-term sustainable societal development. Linnaeus University – where people grow. The Department of Biology and Environmental Science is part of the Faculty of Health and... Visa mer
Welcome to Linnaeus University! We meet the societal challenges of today and tomorrow in a spirit of openness, curiosity and creativity. By creating arenas for exchange of knowledge from different subjects, fields and cultures, we open up for new ideas and create new opportunities for long-term sustainable societal development. Linnaeus University – where people grow.

The Department of Biology and Environmental Science is part of the Faculty of Health and Life Sciences. The research activities within this multidisciplinary department include the areas of aquatic ecology, cell and organism biology, evolutionary biology, microbiology, environmental science and environmental engineering as well as disease ecology.

Field of subject for the appointment: Ecology with specialisation in marine ecology

Placement city: Kalmar, Sweden

Admission subject: Employment as a doctoral student with the final goal of a doctoral degree is time-limited according to HF ch. 5 § 7. The total period of employment must not be longer than what corresponds to full-time postgraduate education for four years.

Job description

Future climate scenarios predict increasing surface temperatures, decreased salinity, and changes in precipitation patterns that will intensify eutrophication effects on coastal systems. Future conditions are thought to influence phytoplankton succession and promote harmful algal blooms and blooms of filamentous nitrogen fixing cyanobacteria. Thus, understanding how climate drivers affect the activity and distribution of blooms in relation to biotic factors (grazing, competition) is essential for predicting consequences of climate change on the Baltic Sea ecosystem.

We seek a skilled and highly motivated PhD student for a project examining the structure of the phytoplankton community in coastal and/or off-shore systems. The observations will be used to establish links between the diversity, response and adaptation of phytoplankton and consequences in terms of food web efficiency, and pelagic-benthic coupling. The research will utilise a combination of methodologies including single cell approaches, laboratory cultivation experiments and field-based studies. Microbial and molecular tools will be used.

This study is part of a larger multidisciplinary project that seeks to understand diversity, ecology and physiology of microbial plankton communities within a climate change perspective. The research will be conducted in collaboration with other scientists within the framework of the research environment ECOCHANGE  (https://www.umu.se/ecochange/) and the Linnaeus University Centre for Ecology and Evolution in Microbial model Systems (EEMiS) that comprises expertise in ecology, evolution, and microbiology.

According to the Higher Education Ordinance a person appointed to a doctoral studentship should primarily devote himself/herself to his/her own studies. An appointee may, however, work to a limited extent with education, research, artistic development, and administration. However, before a doctoral degree has been awarded, duties of this kind may not comprise more than 20% of a full-time post.

Requirements

A person fulfils the general entry requirements if he/she:


• has been awarded a degree on second-cycle level, completed the requirements for courses comprising at least 240 credits, of which 60 credits on second-cycle level, or in another way, in Sweden or abroad, has acquired principally equivalent knowledge.

Assessment grounds


• A high proficiency in written and spoken English.
• Documented experience within the field of microbial, plankton or food web ecology in aquatic systems.
• Experience of:

• Microbial/algal laboratory work
• Aquatic field sampling/scientific cruise participation
• Molecular methods
• Statistical software analysis


• Driver’s license (class B)

Contacts

For more information, please contact:

Dr. Elin Lindehoff ([email protected]), +46-(0)-480-447359,

Dr. Hanna Farnelid ([email protected]),+46(0)-480-446296,

Professor Catherine Legrand ([email protected]).

Head of Department Professor Jonas Waldenström ([email protected]), +46-(0)480-446195; or Personnel Officer Marianne Palmér ([email protected]), +46-(0)480-447303

Welcome with your application no later than April 25, 2023.

Linnaeus University has the ambition to utilize the qualities that an even gender distribution and diversity brings to the organization.

Please apply by clicking on the Apply button at the bottom of the ad. Applicants are requested to the application resolving CV, cover letter, a copy of a relevant essay, a copy of passport, grades and certificates and other relevant documents. All documents must be attached to digital in the application. The application and other documents shall be marked with the reference number. All documents cited must be received by the University no later than 24.00 (Local time in Sweden) on the closing day. Visa mindre

Doctoral student in Environmental Science

Ansök    Apr 6    Linnéuniversitetet    Ekolog
This is an abbreviated version. To see the full advertisement, please refer to Linnaeus University's English website. URL to this page https://lnu.se/en/meet-linnaeus-university/work-at-the-university/?rmpage=job&rmjob=7288&rmlang=UK The Department of Biology and Environmental Science is part of the Faculty of Health and Life Sciences. The research activities within this multidisciplinary department include the areas of aquatic ecology, cell and organism... Visa mer
This is an abbreviated version. To see the full advertisement, please refer to Linnaeus University's English website.

URL to this page
https://lnu.se/en/meet-linnaeus-university/work-at-the-university/?rmpage=job&rmjob=7288&rmlang=UK

The Department of Biology and Environmental Science is part of the Faculty of Health and Life Sciences. The research activities within this multidisciplinary department include the areas of aquatic ecology, cell and organism biology, evolutionary biology, microbiology, environmental science and environmental engineering as well as disease ecology.

Field of subject for the appointment: Environmental science

Admission subject: Employment as a doctoral student with the final goal of a doctoral degree is time-limited according to HF ch. 5 § 7. The total period of employment must not be longer than what corresponds to full-time postgraduate education for four years.

Placement city: Kalmar, Sweden

Job description

The Baltic Sea is considered a key region or a “time machine” to understand future coastal ocean owing to its unique anthropogenic interference, ecosystem deterioration, and implementation of mitigation actions. Anthropogenic interference includes, for instance, the deposition of organic-rich materials sourced from the paper industry in Sweden, the so-called fiber-banks. Considerable amounts of organic matter deposition are also linked to human-induced eutrophication and deoxygenation of the Baltic Sea waters. The surplus of organic matter alters biogeochemical cycles that ultimately affect methane generation and consumption in sediments. Several lines of evidence suggest that biogeochemical cycles will also be affected by climate change and warming of Baltic Sea waters but there is a high degree of uncertainty about the impacts on the methane cycling. Temperature will increase methane generation, for instance, but will also favor its anaerobic oxidation via sulphate reduction, which is one of the most important oxidative processes in sediments. A better understanding of these phenomena in the context of climate change will help to constrain the potential release of methane from sediments to the water (and potentially to the atmosphere), which may result in further aggravation of climate change and anoxia, and acidification of seawater. Another example of anthropogenic interference in the Baltic Sea includes the deposition of microplastics in sediments. Although their impact on life is still poorly understood, their ubiquitous occurrence rises environmental concern. Microplastics impacts on microbiology and biogeochemistry cycles is still mostly unknown.

The Ph.D. project will focus on the understanding of human-induced changes in fundamental biogeochemical processes occurring in Baltic Sea sediments, mainly with regards to methane production and the deposition of anthropogenic pollutants such as microplastics. We will include potentially three study areas in the project: (1) fiber-bank deposits in estuaries, but also lakes and eventually open sea for comparison (organic matter effects), (2) a costal bay artificially warmed for 50 years with cooling waters of a powerplant (warming effects), and (3) highly-eutrophicated offshore sediments (organic matter effects). In addition to organic matter and warming forcing, other types of anthropogenic interferences may be included in the work and study areas described above, such as microplastics, and metal and organic pollutants. The project will include fieldwork, laboratory and/or numerical modelling work in Sweden and/or abroad.

According to the Higher Education Ordinance a person appointed to a doctoral studentship should primarily devote himself/herself to his/her own studies. An appointee may, however, work to a limited extent with education, research, artistic development, and administration. However, before a doctoral degree has been awarded, duties of this kind may not comprise more than 20% of a full-time post.

Requirements

A person fulfils the general entry requirements if they:


• have been awarded a degree on second-cycle level (biology, geology, environmental science), completed the requirements for courses comprising at least 240 credits, of which 60 credits on second-cycle level, or in another way, in Sweden or abroad, has acquired principally equivalent knowledge.

Assessment grounds


• Ability to express oneself in English, both verbally and in writing.
• Experience in research within the field of environmental science, particularly experience in analyzing microplastics or gases in sediment.
• Experience of:

• Fieldwork techniques of relevance to the project (water sampling, sediment coring and processing, porewater and gas sampling).
• Laboratory techniques of relevance to the project (chemical analyses of sediment and pore water, microplastic and other particle separation from sediment, gas composition and isotopic analyses).
• Study and sampling design
• Statistical theory and approaches
• R language, and other computing tools (SPSS, SigmaPlot, etc.)For more information, please contact:

Head of Department Professor Jonas Waldenström ([email protected]), +46-(0)480-446195, Professor Marcelo Ketzer ([email protected]), +46(0)480-447310, Personnel Officer Marianne Palmér ([email protected]), +46-(0)480-447303

Welcome with your application no later than April 30, 2023.

The application should be in English and contain a CV (with the applicant's phone number and e-mail, as well as contact details including phone number and e-mail of two reference persons), a cover/motivation letter, documentation of exams and grades, copy of passport as well as any other documentation that the applicant wishes to present. The cover letter (1-3 pages) should contain your expectations from, and intention with the Ph.D.-education. Please describe why you are interested in the specific scientific project that has been described above. You should also provide details on how your background and experience is relevant for the scientific project described above. Visa mindre

Miljökonsult, tillstånd, förorenade områden till Kalmar

Vi behöver förstärka vår organisation med miljökonsulter inom utredningsområdet till vårt kontor i Jönköping alternativt Kalmar. Arbetsuppgifterna består främst av arbete med tillstånds- och utredningsfrågor gällande miljöfarlig verksamhet, vattenverksamhet och förorenad mark. i arbetet ingår att driva samrådsprocesser, upprätta miljökonsekvensbeskrivningar och tekniska underlag, riskbedömningar och åtgärdsutredningar mm. Vem är du? Du har godkänd examen... Visa mer
Vi behöver förstärka vår organisation med miljökonsulter inom utredningsområdet till vårt kontor i Jönköping alternativt Kalmar. Arbetsuppgifterna består främst av arbete med tillstånds- och utredningsfrågor gällande miljöfarlig verksamhet, vattenverksamhet och förorenad mark. i arbetet ingår att driva samrådsprocesser, upprätta miljökonsekvensbeskrivningar och tekniska underlag, riskbedömningar och åtgärdsutredningar mm.


Vem är du?
Du har godkänd examen som miljöingenjör, miljövetare, civilingenjör, högskoleingenjör eller motsvarande, helst med något eller några års erfarenhet inom området. Du har ett intresse av att arbeta med miljöfrågor kopplade till miljöbalken. Din bakgrund kan finnas i privat verksamhet eller i offentlig myndighet så som länsstyrelse eller kommunalt miljökontor. Du har god samarbetsförmåga och lätt för att uttrycka dig i tal och skrift i svenska samt är service- och resultatinriktad.
Vatten och samhällsteknik AB är ett personalägt konsultföretag med 30 medarbetare med kontor i Jönköping och Kalmar. Med stort engagemang och helhetssyn arbetar vi för hållbara lösningar och god samhällsutveckling tillsammans med våra beställare. Våra arkitekter, naturvetare och ingenjörer inom miljö och teknik arbetar med samhällsplanering, mark och anläggning, vattenhushållning, avfallshantering och miljöskydd. Våra uppdrag finns över hela landet, men vi arbetar främst i södra Sverige. Vi är certifierade enligt ISO 14001 och ISO 9001. Företaget är ett medarbetarägt bolag får du möjlighet att vara med att utforma din och företagets framtid. Vi arbetar aktivt med att vara en god arbetsgivare med bra anställningsvillkor, arbetsmiljö och utvecklingsmöjligheter.
Vi går löpande igenom ansökningar och tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, skicka därför in din ansökan med CV och personligt brev redan idag. Visa mindre

Researcher in food web micronutrient modelling

Ansök    Mar 15    Linnéuniversitetet    Biolog
Welcome to Linnaeus University! We meet the societal challenges of today and tomorrow in a spirit of openness, curiosity and creativity. By creating arenas for exchange of knowledge from different subjects, fields and cultures, we open up for new ideas and create new opportunities for long-term sustainable societal development. Linnaeus University – where people grow. Linnaeus University is the result of a merger between Kalmar University and Växjö Univer... Visa mer
Welcome to Linnaeus University! We meet the societal challenges of today and tomorrow in a spirit of openness, curiosity and creativity. By creating arenas for exchange of knowledge from different subjects, fields and cultures, we open up for new ideas and create new opportunities for long-term sustainable societal development. Linnaeus University – where people grow.

Linnaeus University is the result of a merger between Kalmar University and Växjö University. The research activities within the Department of Biology and Environmental Science include the areas of aquatic ecology, cell and organism biology, evolutionary biology, microbiology, environmental science and environmental engineering as well as zoonotic ecology. For more information see: Lnu.se and Lnu.se/en

The research project involves modelling of the life history evolution and life history trade-offs in top marine predators. Research hypotheses are formed in the context of the transfer of vitamins in the food web. It will include development of models and validation of the models using empirical data from the Baltic Sea ecosystem.

General requirements

To be qualified for the appointment, the candidate should possess a PhD in biology or ecology.

Specific requirements refer to

Experience of modelling, especially in terms of evolution of life history trade-offs and food web modelling of micronutrients. The applicant must also have high proficiency in written and spoken English.

Assessment grounds


• Experience of writing scientific articles is desired
• Documented expertise in usage of dynamic optimization and individual-based modelling in testing hypothesis on evolution of life history trade-offs
• Documented experience in Baltic Sea food web modelling
• Expertise in MatLab
• We attach great importance to personal suitability

Terms of employment

Employment and scope: 100 %, for 9.5 months. The employment is scheduled to start April 2023.

Placement city: Kalmar, Sweden.

Contacts

Associate Professor Samuel Hylander ([email protected]), +46-(0)480-447315;

Head of Department Jonas Waldenström ([email protected]), +46-(0)480-446195;

HR partner Marianne Palmér ([email protected]), +46-(0)480-447303.

Union representatives may be contacted via the university switchboard at +46-(0)772-288000.

The application (in English) should contain a CV (with telephone, e-mail, and details of referees), documentation of exams and grades, a copy of passport and a description of motivation and experience relevant to the research project. Closing date for application is 29 March 2023.


Linnaeus University has the ambition to utilize the qualities that an even gender distribution and diversity brings to the organization.

Please apply by clicking on the Apply button at the bottom of the ad. The credentials you invoke must be verified with certification and they must be attached digitally in your application. The application and other documents to be marked with the reference number. All documents cited must be received by the University no later than 24.00 (Local time in Sweden) on the closing day. Visa mindre

Biomedicinsk analytiker

Ansök    Mar 15    Linnéuniversitetet    Biomedicinare
Välkommen till Linnéuniversitetet! Vi möter dagens och morgondagens samhällsutmaningar i en öppen, nyfiken och kreativ miljö. Genom att aktivt låta kunskap från olika ämnen, områden och kulturer mötas, öppnar vi upp för nya idéer och skapar nya perspektiv för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Människor växer här. Fakulteten för hälso- och livsvetenskaps vision är att förstå, förklara och förbättra världen och samhället vi lever i utifrån ett häls... Visa mer
Välkommen till Linnéuniversitetet! Vi möter dagens och morgondagens samhällsutmaningar i en öppen, nyfiken och kreativ miljö. Genom att aktivt låta kunskap från olika ämnen, områden och kulturer mötas, öppnar vi upp för nya idéer och skapar nya perspektiv för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Människor växer här.

Fakulteten för hälso- och livsvetenskaps vision är att förstå, förklara och förbättra världen och samhället vi lever i utifrån ett hälso- och livsvetenskapligt perspektiv. Arbetet inom fakulteten utgår från Linnéuniversitetets fyra värdeord: nytänkande, nyfikenhet, närhet och nytta.

Institutionen för biologi och miljö är en del av Fakulteten för hälso- och livsvetenskap. Forskningsverksamheten inom denna tvärvetenskapliga avdelning omfattar områdena akvatisk ekologi, cell- och organismbiologi, evolutionsbiologi, zoonotisk ekologi, mikrobiologi, miljövetenskap och miljöteknik, samt naturvetenskaplig didaktik.

Forskargruppen Marin Mikrobiell Ekologi söker en biomedicinsk analytiker för studier av marina bakteriers och växtplanktons roll i Östersjöns ekosystem.

Arbetsuppgifter:

Arbetsuppgifterna inom verksamheten för forskargruppen Marin Mikrobiell Ekologi består av både moderna molekylärbiologiska metoder (exempelvis DNA/RNA extraktioner, realtids-PCR, genuttrycksanalyser och provbehandling för sekvensering) såväl som klassiska metoder inom mikrobiologi (exempelvis odling av bakterier och mätning av mikrobiella aktiviteter). Arbete utförs både på enskilda marina modellbakterier och på naturliga bakteriesamhällen från Östersjön och andra hav.

Kvalifikationer:

Krav:


• Biomedicinsk analytikerutbildning på högskolenivå eller motsvarande (minst 180 högskolepoäng).
• Vana vid avancerat molekylärbiologiskt arbete, såsom RNA extraktioner, realtids-PCR, och bearbetning av DNA-prover för amplikonsekvensering.
• Erfarenhet av arbete med odling av bakterieisolat.

Meriterande:


• Förmåga att självständigt lösa uppgifter.
• Förmåga att interagera dynamiskt i en forskagrupp (dvs. grupparbete).

Anställningsvillkor:

Anställning och omfattning: Heltid (100 %). Tidsbegränsad anställning, 6 månader.

Tillträde: 11 april 2023 eller enligt överenskommelse.

Placeringsort: Kalmar

Mer information lämnas av:

Professor Jarone Pinhassi tel: 070-275 63 18. E-post: [email protected];

Prefekt Jonas Waldenström tel: 0480-44 61 95, E-post: [email protected];

HR-partner Marianne Palmér tel: 0480-44 73 03, E-post: [email protected]

Fackliga företrädare nås via universitetets växel: 0772-28 80 00.

 

Välkommen med din ansökan som ska ha inkommit senast den 29 mars 2023.


Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser. Visa mindre

Jakobi söker naturvärdesinventerare till södra Sverige

Ansök    Mar 21    HR Vision Nord AB    Biolog
Jakobi söker erfarna naturvärdesinventerare gärna med inriktning fågel till södra Sverige Vi har funnits sedan 2013 och har kontor i Kalmar, Göteborg, Umeå och Luleå. Totalt sett är vi 18 medarbetare på företaget. Nu söker vi naturinventerare till södra Sverige där vi har två kontor, i Kalmar och i Göteborg, och din placering blir på någon av dessa orter. En stor del av vår verksamhet består av utförande av naturinventeringar på land och i vatten, liksom ... Visa mer
Jakobi söker erfarna naturvärdesinventerare gärna med inriktning fågel till södra Sverige
Vi har funnits sedan 2013 och har kontor i Kalmar, Göteborg, Umeå och Luleå. Totalt sett är vi 18 medarbetare på företaget. Nu söker vi naturinventerare till södra Sverige där vi har två kontor, i Kalmar och i Göteborg, och din placering blir på någon av dessa orter.
En stor del av vår verksamhet består av utförande av naturinventeringar på land och i vatten, liksom olika typer av utredningar med naturmiljö i fokus. Vi har stor vana av tillståndsprövningar och miljökonsekvensbedömningar inom de flesta branscher, så som infrastruktur, kraftledningar, industri och kommunal planering.
Vår vision är att verka för hög biologisk mångfald, motståndskraftiga ekosystem och ett fossilfritt samhälle. Vi är en värdegrundstyrd organisation och våra värdeord är gemenskap, lösningsorienterade och korta kommunikationsvägar.
Vi söker nu fler naturvärdesinventerare med erfarenhet av andra konsultföretag till vårt trevliga företag, är du den vi söker?
Arbetsuppgifter
Som naturvärdesinventerare kommer du att arbeta med olika projekt enligt SIS standard. Uppdragen kan exempelvis handla om artskyddsutredningar, naturvärdesinventeringar, fågel, skötselplaner etcetera samt fördjupade artinventeringar beroende på din kompetens.
Förutom fältinventeringar ingår även rapportsammanställning och kundkontakt. Beroende på ditt kompetensområde kan du komma att få utföra fördjupade artinventeringar.
Om dig
Du brinner för att vara ute i naturen och har en kandidatexamen inom biologi, skog eller liknande Vi ser gärna att du har erfarenhet av naturvärdesinventeringar naturvärdesbedömningar och uppföljning av naturmiljöer. Om du har läst fördjupningskurser inom artkunskaper, naturvårdsarter, signalarter eller likande är det meriterande. Har du erfarenhet av MKB:er, artskyddsfrågor samt att skriva rapporter så är det positivt.
Som person är du engagerad, flexibel och kommunikativ och har en god samarbetsförmåga. Du är strukturerad, noggrann och duktig på att föra dig väl i tal och skrift.
Du trivs när du får arbeta med frihet under ansvar och är duktig på att ta initiativ. Vi förväntar oss att du gillar att komma med förbättringsförslag som kan bidra till verksamhetens utveckling.
B-körkort är ett krav.
Det här erbjuder Jakobi dig
Vår arbetsplats har ett tydligt fokus på biologisk mångfald samt hållbarhet. Vårt mål är att alla ska känna sig inkluderade och delaktiga. Vi värdesätter även mångfald bland medarbetarna eftersom vi vet att det berikar verksamheten och leder till en högre grad av kreativitet och trivsel.
Vi erbjuder dig en tillsvidareanställning i företaget. Under vinterhalvåret kommer andra arbetsuppgifter att ingå som exempelvis miljökonsekvensbeskrivningar och andra typer av miljöutredningar, landskapsanalyser eller liknande.
Vi erbjuder fina friskvårdsförmåner och har kollektivavtal.
Kontaktperson för detta jobb
Vi samarbetar med HR Vision Nord och ansvarig för denna rekrytering är Louise Dahlberg, tel. 070-247 81 04.
Vi jobbar med löpande urval och intervjuer så tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningsdatumet löpt ut så skicka din ansökan så fort som möjligt, dock senast 2023-05-31 på mejl till [email protected] och märk ansökan med ”naturvärdesinventerare Jakobi”
Välkommen med din ansökan! Visa mindre

Biomedicinsk analytiker, Diagnostiskt Centrum sommarjobb

Vi erbjuder Diagnostiskt centrum är i behov av Biomedicinska analytiker sommaren 2023. Ta chansen att jobba hos oss och få värdefull erfarenhet! På Diagnostiskt Centrum erbjuder vi stimulerande och utvecklande arbetsuppgifter på de olika enheterna. Resultaten av verksamhetens diagnostik används som underlag för att fastställa diagnos och behandling. Vi söker Vi söker dig som är legitimerad biomedicinsk analytiker eller som är under pågående utbildning... Visa mer
Vi erbjuder
Diagnostiskt centrum är i behov av Biomedicinska analytiker sommaren 2023.

Ta chansen att jobba hos oss och få värdefull erfarenhet!

På Diagnostiskt Centrum erbjuder vi stimulerande och utvecklande arbetsuppgifter på de olika enheterna. Resultaten av verksamhetens diagnostik används som underlag för att fastställa diagnos och behandling.

Vi söker
Vi söker dig som är legitimerad biomedicinsk analytiker eller som är under pågående utbildning. För att arbeta på Fysiologiska kliniken ska du ha BMA-utbildning med inriktning mot klinisk fysiologi.

Du har ett ödmjukt och positivt förhållningssätt. Vi värdesätter att du kan lägga upp ditt arbete på ett strukturerat sätt som du utför med yttersta noggrannhet. Du har inga problem att arbeta självständigt men ser samarbete som en självklarhet och har god förmåga att arbeta tillsammans med övriga kollegor. Som person är du engagerad och serviceinriktad och bidrar i arbetsgruppen med din positiva anda. Du har dessutom en god IT-vana.

Vår arbetsplats
Diagnostiskt centrum består av fyra basenheter: klinisk kemi och transfusionsmedicin, klinisk mikrobiologi, klinisk patologi och fysiologiska kliniken. Ange i din ansökan vilken eller vilka av följande verksamheter samt ort du helst vill arbeta vid. Kan du tänka dig att arbeta på flera verksamheter/orter så anger du detta.

- Klinisk kemi och transfusionsmedicin Kalmar
- Klinisk kemi och transfusionsmedicin Oskarshamn
- Klinisk kemi och transfusionsmedicin Västervik
- Klinisk mikrobiologi
- Klinisk patologi
- Fysiologiska kliniken

Välkommen att kontakta cheferna om du har frågor.

Klinisk kemi och transfusionsmedicin Kalmar: Avdelningschef Kathrin Andersson, 0480-840 66

Klinisk kemi och transfusionsmedicin Oskarshamn: Avdelningschef Annika Edvinsson, 0491-782330

Klinisk kemi och transfusionsmedicin Västervik: Avdelningschef Pernilla Strömberg, 0490-861 04

Klinisk mikrobiologi: Basenhetschef Liselott Sjöholm, 0480-841 71

Klinisk patologi: Avdelningschef Mia Hälleros, 0480-842 88

Fysiologiska kliniken: Avdelningschef Natasa Zarki, 0480-448 895

Skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt, eftersom urval kommer att ske löpande under ansökningsperioden.
Vänligen bifoga betyg/intyg som styrker din formella utbildning när du ansöker.

Vi är en del av Diagnostiskt centrum, som består av 260 medarbetare som årligen utför fler än fem miljoner analyser, undersökningar och behandlingar. Vi arbetar inom enheterna Klinisk patologi, Klinisk mikrobiologi, Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Klinisk fysiologi och nuklearmedicin, Smittskydd och Vårdhygien samt Biobank- och vävnadscentrum. Vi är ett vetenskapligt kompetenscentrum och aktiva inom flera forskningsområden. Vår länsövergripande verksamhet finns på sjukhusen i Kalmar, Oskarshamn och Västervik.Diagnostiskt centrum är en del av Region Kalmar län. Tillsammans jobbar vi och våra 7 000 kollegor för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete - varje dag.Vi vill att du bifogar CV och personligt brev till din ansökan.


För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Kalmar län vill vi att du söker tjänsten i vårt rekryteringssystem och inte via e-post eller i pappersformat.


Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

Universitetslektor i organisk kemi

Ansök    Mar 6    Linnéuniversitetet    Organisk kemist
Welcome to Linnaeus University! We meet the societal challenges of today and tomorrow in a spirit of openness, curiosity and creativity. By creating arenas for exchange of knowledge from different subjects, fields and cultures, we open up for new ideas and create new opportunities for long-term sustainable societal development. Linnaeus University – where people grow. The Department of Chemistry and Biomedical Science is one of five academic departments a... Visa mer
Welcome to Linnaeus University! We meet the societal challenges of today and tomorrow in a spirit of openness, curiosity and creativity. By creating arenas for exchange of knowledge from different subjects, fields and cultures, we open up for new ideas and create new opportunities for long-term sustainable societal development. Linnaeus University – where people grow.

The Department of Chemistry and Biomedical Science is one of five academic departments at the Faculty of Health and Life Sciences. The Department makes significant contributions to the BSc degree programs in biology, biomedical analysis, health science, nutrition and food science, pharmacy, and teacher education, and the MSc in chemistry program. The Department’s research activities span across the sub-disciplines of chemistry and the biomedical sciences. The faculty has offered PhD training in Chemistry since 1999. The ongoing research in organic chemistry includes aspects of bioorganic chemistry, physical organic chemistry, and synthetic organic chemistry, and their applications in biotechnology, chemical catalysis, chemical ecology, ecological chemistry, food chemistry, materials chemistry, and medicinal chemistry. The ongoing organic chemistry research involves national and international collaborators, from both academia and industry.

Field of subject for the appointment: Organic Chemistry
Placement city: Kalmar, work at campus Växjö may be required.
Scope of appointment: Permanent, 100%

Job description
The Faculty of Health and Life Sciences and Department of Chemistry and Biomedical Science is seeking an outstanding senior lecturer in the field of organic chemistry.

The position entails the teaching, supervision, and examination of bachelor, and advanced-level students in organic chemistry and cognate disciplines, and the supervision of PhD students. The undergraduate teaching is primarily in the biomedical analyst, nutrition and food science, and pharmacy BSc-level programs, and within the MSc in chemistry program. Participation in teaching-related administrative activities is expected, a task that requires a good capacity to work well with others.

The appointee is expected to establish a competitive independent research program in organic chemistry that complements and strengthens the ongoing research of the department, and that is aligned with the strategic goals of the Faculty and University. The hallmarks of a competitive research program include obtaining external funding for research and infrastructure, publication in international peer-reviewed journals, and producing research with significant impact on the scientific community and for relevant stakeholders. Contributing to the collegial seminar culture is a further responsibility. In this context, three have strong chemistry connections: Advanced Materials, Green Sustainable Development, and Water. The Centre and Environments were established by the University Board to facilitate the achievement of the University’s strategic goals.

Requirements
To be qualified for appointment as senior lecturer (universitetslektor), a person shall have demonstrated sufficient, relevant scientific and pedagogical skills (Swedish Higher Education Ordnances, chapter 4, section 4).

Furthermore, the Linnaeus University’s appointment criteria require that a person must have demonstrated scientific skills through independent, active research in accordance with current national standards. The appointee shall both qualitatively and quantitatively have achieved a level of research output clearly exceeding that required for award of the PhD degree.

Pedagogical skills should be demonstrated by the appointee through documented delivery of well-received teaching and examination at first- and second-cycle levels. This includes participating in course development and supervision of project students, which require a capacity to work effectively both independently and as part of a team in both teaching and research contexts.

The appointee shall have the capability to lead a successful independent research program, as evidenced by:• A capacity to compete for external funding for research and infrastructure, as main applicant, in national and/or international competition, in particular over the past five years,
• A track record of publication of high impact original research findings in international peer-reviewed journals,
• A capacity to successfully contribute to the supervision of PhD students,
• Successful independent research project management,
• Service to the scientific and general (outreach) communities.

The successful candidate shall have a capacity to teach in the Swedish language or shall have attained the necessary skills to do so by the start of the third year of employment. Support for language training shall be provided. Moreover, a high degree of proficiency in written and spoken English is required.

Assessment grounds
In addition to meeting the position requirements, the ability to collaborate well with others and general suitability for the relevant tasks is an assessment criterium.

The evaluation of an applicant’s pedagogical skills shall be undertaken with the same rigor as for their scientific skills.

Other assessment criteria include,
When the University appoints new academic staff, the appointee shall be the applicant selected based upon a qualitative overall assessment of ability to best carry out and develop work tasks, and to contribute to the successful development of the University.

Contacts
Dean of the Faculty of Health and Life Sciences: Ian A. Nicholls ([email protected]);
Head of Department for the Department of Chemistry and Biomedical Sciences: Anna Asplund Persson ([email protected]);
Human Resources Consultant: Stina Andersson ([email protected]).  

Union representatives can be contacted on +46-772288000. Visa mindre

Doctoral student in Ecology, with specialization in disease ecology

Ansök    Mar 7    Linnéuniversitetet    Mikrobiolog
Welcome to Linnaeus University! We meet the societal challenges of today and tomorrow in a spirit of openness, curiosity and creativity. By creating arenas for exchange of knowledge from different subjects, fields and cultures, we open up for new ideas and create new opportunities for long-term sustainable societal development. Linnaeus University – where people grow. The Department of Biology and Environmental Science is part of the Faculty of Health and... Visa mer
Welcome to Linnaeus University! We meet the societal challenges of today and tomorrow in a spirit of openness, curiosity and creativity. By creating arenas for exchange of knowledge from different subjects, fields and cultures, we open up for new ideas and create new opportunities for long-term sustainable societal development. Linnaeus University – where people grow.

The Department of Biology and Environmental Science is part of the Faculty of Health and Life Sciences. The research activities within this multidisciplinary department include the areas of aquatic ecology, cell and organism biology, evolutionary biology, microbiology, environmental science and environmental engineering as well as disease ecology.

Field of subject for the appointment: Ecology, with specialisation in disease ecology

Admission subject: Employment as a doctoral student with the final goal of a doctoral degree is time-limited according to HF ch. 5 § 7. The total period of employment must not be longer than what corresponds to full-time postgraduate education for four years.

Placement city: Kalmar, Sweden

Job description

Highly pathogenic avian influenza (HPAI) viruses have undergone dramatic changes over the last few years. HPAI viruses have long been observed in wild birds, and particularly in waterfowl, but recent rapid adaptation to wild birds as hosts have led to a broadening of their host range to include a large diversity of bird species. This coincided with a change in the persistence of the virus in Europe throughout the year. While previously outbreaks in wild birds were mostly limited to autumn and winter, infections are now being detected throughout the year for the past two years. This suggests that epidemiological changes towards enzootic virus circulation are occurring in Europe.

We are seeking a PhD student to join us in our work on influenza A virus ecology and epidemiology in wild birds. The position is at Linnaeus University but is embedded in a larger European project with connections to several other laboratories. As part of a surveillance network, the candidate will analyze the impact of HPAI on affected wild bird populations. The student will tackle this question through an integrative approach combining the collection of new data on virus occurrence and bird movement, and re-analysis of already existing data from extensive longitudinal sampling and GPS-tracking of wild birds. The project will also include an evaluation of virus detection probability and observer bias in scanning surveillance, through analysis of bird movements and field tests of detection probability by observers. The project is integrated in a larger approach to estimate effects of climate change on HPAI risk on a European level, and depending on the background of the candidate this aspect may be included in the project, too.

We seek you that is a skilled and motivated PhD student interested in disease ecology. Given the broad subject area, we welcome applicants with different backgrounds, including the fields of ecology, ornithology, or veterinary science. Important personal qualities are creativity, independence, resilience, and organizational skills. Locally, the project will be part of the Linnaeus University Centre for Ecology and Evolution in Microbial model Systems (EEMiS).

According to the Higher Education Ordinance a person appointed to a doctoral studentship should primarily devote himself/herself to his/her own studies. An appointee may, however, work to a limited extent with education, research, artistic development, and administration. However, before a doctoral degree has been awarded, duties of this kind may not comprise more than 20% of a full-time post.

Requirements

A person fulfils the general entry requirements if they:


• have been awarded a degree on second-cycle level, completed the requirements for courses comprising at least 240 credits, of which 60 credits on second-cycle level, or in another way, in Sweden or abroad, has acquired principally equivalent knowledge.

Assessment grounds


• A high proficiency in written and spoken English.
• Documented experience within the field of ecology (especially disease ecology or movement/migration ecology), ornithology, veterinary science
• A driver’s license is needed
• Experience of:

• Fieldwork techniques of relevance to the project (handling of wild animals, survey work, ...)
• Study and sampling design
• Spatial and/or quantitative ecological approaches
• Statistical theory and approachesFor more information, please contact:

Head of Department Professor Jonas Waldenström ([email protected]), +46-(0)480-446195,

Dr. Mariëlle van Toor ([email protected]), +46(0)480-447310,

Personnel Officer Marianne Palmér ([email protected]), +46-(0)480-447303

Welcome with your application no later than April 10, 2023.

To apply:

The application should be in English and contain a CV (with the applicant's phone number and e-mail, as well as contact details including phone number and e-mail of two reference persons), a cover letter, documentation of exams and grades, copy of passport as well as any other documentation that the applicant wishes to present. The cover letter (1-3 pages) should contain your expectations from, and intention with the Ph.D.-education. Please describe why you are interested in the specific scientific project that has been described above. You should also provide details on how your background and experience is relevant for the scientific project described above.

Linnaeus University has the ambition to utilize the qualities that an even gender distribution and diversity brings to the organization.

Please apply by clicking on the Apply button at the bottom of the ad. The credentials you invoke must be verified with certification and they must be attached digitally in your application. The application and other documents to be marked with the reference number. All documents cited must be received by the University no later than 24.00 (Local time in Sweden) on the closing day. Visa mindre

Djurskyddshandläggare

På Länsstyrelsen i Kalmar arbetar cirka 250 engagerade medarbetare inom en mängd olika samhällsfunktioner. Tillsammans bidrar vi till hållbar utveckling, en god livsmiljö och tillväxt. Detta gör vi genom avvägningar mellan ekologi, social hållbarhet och ekonomi. Verksamheten genomsyras av tillitsbaserad ledning och styrning samt vår värdegrund som innebär effektivitet och service, objektivitet, legalitet och respekt för lika värde. Är du nyfiken på ... Visa mer
På Länsstyrelsen i Kalmar arbetar cirka 250 engagerade medarbetare inom en mängd olika samhällsfunktioner. Tillsammans bidrar vi till hållbar utveckling, en god livsmiljö och tillväxt. Detta gör vi genom avvägningar mellan ekologi, social hållbarhet och ekonomi.Verksamheten genomsyras av tillitsbaserad ledning och styrning samt vår värdegrund som innebär effektivitet och service, objektivitet, legalitet och respekt för lika värde.Är du nyfiken på vår arbetsplats och vårt värdegrundsarbete kan du läsa mer på vår webbplats www.lansstyrelsen.se/kalmar/Beskrivning
På Djurenheten arbetar vi inom två huvudområden.

Det ena är livsmedelskedjan där bland annat djurskyddskontroll, livsmedel och veterinära frågor ingår och det andra är vilt- och rovdjursfrågor. Vi handlägger också ärenden om tillsyn över hund och katt och verkställer omhändertaganden av djur. 

Arbetsuppgifter
Länsstyrelsen söker två medarbetare som ska arbeta med i huvudsak djurskydd och som vill vara med i vårt fortsatta arbete med att utveckla djurskyddskontrollen i länet. Eftersom verksamheten är händelsestyrd så kan arbetsuppgifterna komma att anpassas efter verksamhetens behov.

Du kommer att ingå i en grupp som arbetar med handläggning och kontroll enligt djurskyddslagen och tillsynslagen.  Detta omfattar bland annat rutinmässig djurskyddskontroll och handläggning av anmälningsärenden samt uppföljning när brister konstateras. I arbetet ingår prövning av tillstånd för verksamheter med djur samt handläggning av ärenden inom tillsynslagen. I arbetsuppgifterna ingår även information och samverkan med många olika intressenter såsom allmänhet, djurägare, andra myndigheter och organisationer.

Även andra arbetsområden kan bli aktuella och du måste därför ha intresse och vilja att arbeta inom enhetens övriga verksamhetsområden.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant akademisk utbildning, exempelvis agronom med inriktning husdjur, lantmästare med inriktning djurhållning, etologi- och djurskyddsprogrammet eller annan utbildning som vi bedömer likvärdig.

Det är meriterande om du har kunskaper om gällande lagstiftning som till exempel djurskyddslagstiftningen, tillsynslagen och förvaltningslagen.

Tidigare erfarenhet av att arbeta med handläggning inom statlig eller annan offentlig verksamhet är önskvärd. Erfarenheter av arbete inom djurhållning är meriterande.

Som person behöver du ha en god kommunikativ förmåga, vara flexibel och gilla utmaningar. För att lyckas med jobbet och för att trivas på enheten måste du vara bekväm i rollen som myndighetsperson. Då arbetet inom detta verksamhetsområde ibland kan vara psykiskt påfrestande är det viktigt att du har en personlig mognad, är trygg i dig själv och kan skilja på det personliga och det professionella. Det krävs av dig att du är lugn, stabil och kontrollerad i stressade och pressade situationer och du måste ha en empatisk förmåga så du kan sätta dig in i någon annans perspektiv. Det innebär att du är objektiv, saklig och tillmötesgående i ditt bemötande, samtidigt som du kan ställa de krav som krävs för att uppnå god djurhållning.

Vi fäster stor vikt vid din personliga lämplighet, att dina egenskaper kompletterar arbetsgruppen och din förmåga att bidra till en god arbetsmiljö. En förutsättning för tjänsten är att du fungerar bra i grupp. Visa mindre

Sjukhusfysiker inom strålbehandling

Ansök    Mar 2    REGION KALMAR LÄN    Sjukhusfysiker
Vi erbjuder Vi erbjuder ett vikariat som sjukhusfysiker inom strålbehandling där du tillsammans med tre erfarna sjukhusfysiker kommer att arbeta med bland annat klinisk strålbehandlingsverksamhet och kvalitetskontroller. Längden på vikariatet kan anpassas efter den sökandes önskemål/erfarenheter och verksamhetens behov, och det finns goda chanser till förlängning av vikariatstiden. Strålbehandlingen i Kalmar kommer att byggas ut under kommande år vilket... Visa mer
Vi erbjuder
Vi erbjuder ett vikariat som sjukhusfysiker inom strålbehandling där du tillsammans med tre erfarna sjukhusfysiker kommer att arbeta med bland annat klinisk strålbehandlingsverksamhet och kvalitetskontroller.

Längden på vikariatet kan anpassas efter den sökandes önskemål/erfarenheter och verksamhetens behov, och det finns goda chanser till förlängning av vikariatstiden. Strålbehandlingen i Kalmar kommer att byggas ut under kommande år vilket innebär en möjlighet till tillsvidareanställning framöver.

Vi söker
Vi söker dig som är, eller inom kort blir, legitimerad sjukhusfysiker. Tidigare erfarenhet av arbete som sjukhusfysiker inom strålbehandling är meriterande. Du har lätt att arbeta såväl i grupp som självständigt, och kan uttrycka dig väl i tal och skrift på både svenska och engelska. Tjänsten innebär en nära samverkan med övriga sjukhusfysiker, ingenjörer och klinisk personal varför stor vikt läggs på personlig lämplighet, samarbetsförmåga, servicekänsla samt förmåga att bidra till ett positivt arbetsklimat.

Intervjuer kommer att ske löpande under ansökningstiden.

Vår arbetsplats
Medicinsk strålningsfysik är en sektion som tillhör Onkologiska kliniken och strålningsfysik vid Länssjukhuset i Kalmar. Vi består av åtta sjukhusfysiker som tillsammans arbetar inom yrkets olika delar. Arbetet präglas av nära samarbete, korta beslutsvägar och ett ständigt pågående förbättringsarbete där goda idéer uppmuntras och tillvaratas.

Kalmar ligger vackert vid kusten och erbjuder en rik natur med närhet till Öland, många soltimmar och en kulturellt aktiv stad med en anrik historia.

Vi är en del av Länssjukhuset i Kalmar, där 2300 personer arbetar för att erbjuda god vård och hög patientsäkerhet till länets invånare. Våra medarbetares ständiga utvecklingsarbete gör att vi når goda resultat i flera olika nationella mätningar. Sjukhuset har moderna lokaler och ligger nära Kalmar centrum och Kalmarsund. Länssjukhuset i Kalmar är ett av Sveriges 20 länssjukhus och Region Kalmar läns största arbetsplats. Sjukhuset är tillräckligt stort för att ha de flesta specialiteter representerade samtidigt som det är tillräckligt litet för en bra och personlig kontakt över klinikgränserna. Tack vare engagerade och kunniga medarbetare har vi under lång tid visat upp goda nationella resultat – detta är vi stolta över! Vår arbetsmiljö kännetecknas av arbetsglädje, delaktighet, öppenhet och trygghet.

Vi är 7000 medarbetare i Region Kalmar län som ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Tillsammans arbetar vi för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Välkommen att bli en av oss!Vi vill att du bifogar CV och personligt brev till din ansökan.


För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Kalmar län vill vi att du söker tjänsten i vårt rekryteringssystem och inte via e-post eller i pappersformat.


Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

Miljöskyddshandläggare förorenade områden, visstid

På Länsstyrelsen i Kalmar arbetar cirka 250 engagerade medarbetare inom en mängd olika samhällsfunktioner. Tillsammans bidrar vi till hållbar utveckling, en god livsmiljö och tillväxt. Detta gör vi genom avvägningar mellan ekologi, social hållbarhet och ekonomi. Verksamheten genomsyras av tillitsbaserad ledning och styrning samt vår värdegrund som innebär effektivitet och service, objektivitet, legalitet och respekt för lika värde. Är du nyfiken på ... Visa mer
På Länsstyrelsen i Kalmar arbetar cirka 250 engagerade medarbetare inom en mängd olika samhällsfunktioner. Tillsammans bidrar vi till hållbar utveckling, en god livsmiljö och tillväxt. Detta gör vi genom avvägningar mellan ekologi, social hållbarhet och ekonomi.Verksamheten genomsyras av tillitsbaserad ledning och styrning samt vår värdegrund som innebär effektivitet och service, objektivitet, legalitet och respekt för lika värde.Är du nyfiken på vår arbetsplats och vårt värdegrundsarbete kan du läsa mer på vår webbplats www.lansstyrelsen.se/kalmar/Beskrivning
På Miljöenheten arbetar 18 personer.

Arbetet på enheten utgörs i huvudsak av tillsyn och tillståndsprövning av miljöfarlig verksamhet, bidrags- och tillsynsprojekt inom förorenade områden samt tillsynsvägledning inom dessa fält. Vi har också tillsyn enligt Sevesolagstiftningen. På enheten tillhör alla en av tre arbetsgrupper som träffas regelbundet. Det finns också stort utrymme för tvärsektoriellt arbete tillsammans med andra enheter.

Arbetsuppgifter
Vi söker en person som i första hand ska arbeta med tillsynsrelaterade frågor kopplat till förorenade områden inom miljöbalken.

Arbetsuppgifter som är aktuella är granskning och bedömningar av anmälningsärenden, MIFO-blanketter, miljötekniska undersökningar, framtagande av ansvarsutredningar samt arbeta med uppdatering och utlämning av handlingar från den nationella databasen, EBH-stödet.

Du kommer att bedriva tillsynsärenden som bland annat innebär tillsynsbesök i fält.

Det kan bli aktuellt med mer komplexa ärenden, bland annat utredningar av förorenade områden kopplat till statsbidrag eller som finansieras av ansvarig verksamhetsutövare. Det kan även bli aktuellt att svara på remisser inom arbetsområdet.

Hos oss kommer du att arbeta med intressanta och utmanande arbetsuppgifter som har stor samhällsnytta.

Kvalifikationer
Vi söker en flexibel person som tycker om att ha stor variation i arbetsuppgifter men och som också kan uppskatta att olika perioder innehåller fokus på enstaka arbetsuppgifter. Du behöver vara driven, noggrann och strukturerad.

Eftersom arbetet innebär många interna och externa kontakter är det viktigt att du är bra på att kommunicera, samarbeta och har en hög servicekänsla.

Krav:
Naturvetenskaplig akademisk universitets/högskoleexamen med inriktning mot ekotoxikologi, vatten, miljögifter, geologi, miljö- och hälsoskydd, förorenade områden eller annan utbildning som vi finner likvärdig.

B-körkort

Att uttrycka sig väl i tal och skrift.

Meriterande:
Kunskaper inom miljöjuridik

Arbete med ärenden kopplat till 10 kap. miljöbalken på kommun eller statlig myndighet

Arbete med förorenade områden inom kommun, statlig myndighet eller privat sektor. Visa mindre

Sommarjobb - Handläggare bouppteckning

Studerar du ekonomi, juridik, samhällsvetenskap eller beteendevetenskap och letar efter ett värdefullt och samhällsnyttigt sommarjobb? Eller har du nyligen tagit examen och är redo att ta första steget i din karriär? Som bouppteckningshandläggare får du ett omväxlande och lärorikt arbete som ger dig möjlighet att göra skillnad samtidigt som du får värdefull yrkeserfarenhet. Var med och gör samhället möjligt! Om jobbet Du arbetar med bouppteckningar, ... Visa mer
Studerar du ekonomi, juridik, samhällsvetenskap eller beteendevetenskap och letar efter ett värdefullt och samhällsnyttigt sommarjobb? Eller har du nyligen tagit examen och är redo att ta första steget i din karriär? Som bouppteckningshandläggare får du ett omväxlande och lärorikt arbete som ger dig möjlighet att göra skillnad samtidigt som du får värdefull yrkeserfarenhet.

Var med och gör samhället möjligt!

Om jobbet

Du arbetar med bouppteckningar, vilket innebär allt från enklare administration såsom
ankomstregistrering till att handlägga, göra bedömningar och fatta beslut med stöd av lagar och regler. Ärendena är av varierande omfattning och komplexitet samt ställer krav på noggrannhet och effektivitet. Det är ett varierande arbete med mycket kundkontakt. Du begär in kompletteringar från enskilda personer och professionella ingivare via telefon, mejl och brev. En annan viktig del av jobbet är att ge service till våra kunder genom att svara på de bouppteckningsfrågor vi dagligen får via vår kundtelefon.

Du får en introduktion och en handledare som hjälper dig att planera ditt arbete. Du driver sedan självständigt dina ärenden och samverkar med andra. Arbetet innebär hantering av olika typer av ärenden och du lär dig att får nya kunskaper både på bredden och på djupet. Vi har flexibel arbetstid och det är en självklarhet för oss att du ska ha en balans mellan arbete och fritid. 

Du tillhör Folk- och fastighetsavdelningen och arbetar inom Bouppteckningsverksamheten. Din placering är i Kalmar. På vår sektion är vi ca 15-20 personer.

Om dig

För att göra ett bra jobb och trivas hos oss på Skatteverket behöver du vara lyhörd, tänka nytt och ta ansvar. Du ska också leva upp till vår https://www.skatteverket.se/omoss/jobbahososs/skatteverketsmedarbetarpolicy.4.5c281c7015abecc2e2010e5b.html.

I det här jobbet ska du:

- självständigt planera och driva ditt arbete framåt för att nå resultat
- vara bra på att samarbeta och stötta andra för att nå gemensamma mål
- ha ett bra bemötande gentemot såväl våra kunder som dina kollegor
- arbeta effektivt och handlingskraftigt ta dig an arbetsuppgifterna
- kunna tala och skriva enkelt och tydligt på både svenska och engelska
- kunna analysera informationsflöden, se samband och fatta beslut.

Du ska även ha:

- en pågående (minst 60 godkända hp) eller nyligen avslutad högskoleutbildning om minst 180hp inom ekonomi, juridik, samhällsvetenskap eller beteendevetenskap.

Det är önskvärt om du har godkända högskolepoäng i familjerätt.

Det är även önskvärt om du har aktuell och relevant arbetslivserfarenhet på Skatteverket eller har aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av att bemöta människor med olika bakgrund via telefon och mejl, t.ex. från offentlig verksamhet, juridisk byrå eller bank.

Bra att veta

Anställningen är tidsbegränsad från och med 12 juni 2023 till och med 18 augusti 2023.

Med anledning av arbetsuppgifternas karaktär förväntas du att arbeta på plats från våra lokaler.

Observera att du måste vara mycket noggrann när du fyller i frågorna i slutet av din ansökan. Svaren på dessa frågor kommer att ligga till grund för det första urvalet. Vid eventuell intervju ska du kunna uppvisa betyg och intyg som styrker dina svar på urvalsfrågorna.

En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.

På https://skatteverket.se/jobb kan du exempelvis läsa om vår samhällsbärande roll, fördelarna med att jobba hos oss och hur det går till när du söker våra jobb.

Välkommen med din ansökan!

Skatteverket har en samhällsbärande roll. Vårt arbete berör alla privatpersoner och företag och genom vårt uppdrag bidrar vi till ett väl fungerande samhälle. Vår utveckling är kunddriven och vi samverkar med andra för att skapa effektiva lösningar. Tillsammans gör vi samhället möjligt. Visa mindre

Project assistent

Ansök    Jan 11    Linnéuniversitetet    Laborant, biologi
The Department of Biology and Environmental Science is part of the Faculty of Health and Life Sciences.  The research activities within this multidisciplinary department include the areas of aquatic ecology, cell and organism biology, evolutionary biology, microbiology, environmental science and environmental engineering, and zoonotic ecology. Placement city: Kalmar Terms of Employment: The employment is 100% and lasts about 9 months. Starting date as so... Visa mer
The Department of Biology and Environmental Science is part of the Faculty of Health and Life Sciences.  The research activities within this multidisciplinary department include the areas of aquatic ecology, cell and organism biology, evolutionary biology, microbiology, environmental science and environmental engineering, and zoonotic ecology.

Placement city: Kalmar

Terms of Employment: The employment is 100% and lasts about 9 months. Starting date as soon as the post can be filled.

Project description:

The work will involve general duties to help keep the laboratory functioning efficiently as well activities related to the microbiology of the deep biosphere. Specifically, it will include field work for sampling, nucleic acid extractions followed by PCR amplifications of samples, chemical analyses, and microbial culturing.

Entry requirements:

A minimum of an undergraduate degree in biology including microbiology training. In addition, the candidate needs to be able to communicate effectively in both verbal and written English.

Other assesment grounds:  Experience working in a microbiology laboratory and relevant aseptic techniques plus DNA extraction, PCR amplification, and gel electrophoresis with extra merit of these techniques have been carried out on difficult to handle/low biomass samples. In addition, experience of fieldwork would put the candidate at an advantage. It will also be a merit if the candidate holds a driving license.

We place a strong emphasis on personal suitability.

The application in English should contain a CV (with the applicant's phone number and e-mail and contact details including phone number and e-mail of two reference persons), an application letter describing personal motivation and experiences relevant to the research project, documentation of exams and grades, a copy of passport and any other documentation that the applicant would like to present.

Linnaeus University has the ambition to utilize the qualities that an even gender distribution and diversity brings to the organization. Please apply by clicking on the Apply button at the bottom of the ad. The credentials you invoke must be verified with certification and they must be attached digitally in your application. The application and other documents to be marked with the reference number. All documents cited must be received by the University no later than 24.00 (Local time in Sweden) on the closing day.

For more information, please contact

Professor Mark Dopson, tel: 0480-44 73 34, E-mail: [email protected] 

Head of Department Jonas Waldenström, tel: 0480-44 61 95, E-mail: [email protected]

Human resources consultant Marianne Palmér tel: 0480-44 73 03, E-mail: [email protected]. Visa mindre

Sommarjobb - Handläggare bouppteckning

Studerar du ekonomi, juridik, samhällsvetenskap eller beteendevetenskap och letar efter ett värdefullt och samhällsnyttigt sommarjobb? Eller har du nyligen tagit examen och är redo att ta första steget i din karriär? Som bouppteckningshandläggare får du ett omväxlande och lärorikt arbete som ger dig möjlighet att göra skillnad samtidigt som du får värdefull yrkeserfarenhet. Var med och gör samhället möjligt! Om jobbet Du arbetar med bouppteckningar, ... Visa mer
Studerar du ekonomi, juridik, samhällsvetenskap eller beteendevetenskap och letar efter ett värdefullt och samhällsnyttigt sommarjobb? Eller har du nyligen tagit examen och är redo att ta första steget i din karriär? Som bouppteckningshandläggare får du ett omväxlande och lärorikt arbete som ger dig möjlighet att göra skillnad samtidigt som du får värdefull yrkeserfarenhet.

Var med och gör samhället möjligt!

Om jobbet

Du arbetar med bouppteckningar, vilket innebär allt från enklare administration såsom
ankomstregistrering till att handlägga, göra bedömningar och fatta beslut med stöd av lagar och regler. Ärendena är av varierande omfattning och komplexitet samt ställer krav på noggrannhet och effektivitet. Det är ett varierande arbete med mycket kundkontakt. Du begär in kompletteringar från enskilda personer och professionella ingivare via telefon, mejl och brev. En annan viktig del av jobbet är att ge service till våra kunder genom att svara på de bouppteckningsfrågor vi dagligen får via vår kundtelefon.

Du får en introduktion och en handledare som hjälper dig att planera ditt arbete. Du driver sedan självständigt dina ärenden och samverkar med andra. Arbetet innebär hantering av olika typer av ärenden och du lär dig att får nya kunskaper både på bredden och på djupet. Vi har flexibel arbetstid och det är en självklarhet för oss att du ska ha en balans mellan arbete och fritid. 

Du tillhör Folk- och fastighetsavdelningen och arbetar inom Bouppteckningsverksamheten. Din placering är i Kalmar. På vår sektion är vi ca 15-20 personer.

Om dig

För att göra ett bra jobb och trivas hos oss på Skatteverket behöver du vara lyhörd, tänka nytt och ta ansvar. Du ska också leva upp till vår https://www.skatteverket.se/omoss/jobbahososs/skatteverketsmedarbetarpolicy.4.5c281c7015abecc2e2010e5b.html.

I det här jobbet ska du:

- självständigt planera och driva ditt arbete framåt för att nå resultat
- vara bra på att samarbeta och stötta andra för att nå gemensamma mål
- ha ett bra bemötande gentemot såväl våra kunder som dina kollegor
- arbeta effektivt och handlingskraftigt ta dig an arbetsuppgifterna
- kunna tala och skriva enkelt och tydligt på både svenska och engelska
- kunna analysera informationsflöden, se samband och fatta beslut.

Du ska även ha:

- en pågående (minst 60 godkända hp) eller nyligen avslutad högskoleutbildning om minst 180hp inom ekonomi, juridik, samhällsvetenskap eller beteendevetenskap.

Det är önskvärt om du har godkända högskolepoäng i familjerätt.

Det är även önskvärt om du har aktuell och relevant arbetslivserfarenhet på Skatteverket eller har aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av att bemöta människor med olika bakgrund via telefon och mejl, t.ex. från offentlig verksamhet, juridisk byrå eller bank.

Bra att veta

Anställningen är tidsbegränsad från och med 12 juni 2023 till och med 18 augusti 2023.

Med anledning av arbetsuppgifternas karaktär förväntas du att arbeta på plats från våra lokaler.

Observera att du måste vara mycket noggrann när du fyller i frågorna i slutet av din ansökan. Svaren på dessa frågor kommer att ligga till grund för det första urvalet. Vid eventuell intervju ska du kunna uppvisa betyg och intyg som styrker dina svar på urvalsfrågorna.

En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.

På https://skatteverket.se/jobb kan du exempelvis läsa om vår samhällsbärande roll, fördelarna med att jobba hos oss och hur det går till när du söker våra jobb.

Välkommen med din ansökan!

Skatteverket har en samhällsbärande roll. Vårt arbete berör alla privatpersoner och företag och genom vårt uppdrag bidrar vi till ett väl fungerande samhälle. Vår utveckling är kunddriven och vi samverkar med andra för att skapa effektiva lösningar. Tillsammans gör vi samhället möjligt. Visa mindre

Doctoral student in ecology with specialization in marine viral ecology

Ansök    Dec 21    Linnéuniversitetet    Virolog
Welcome to Linnaeus University! We meet the societal challenges of today and tomorrow in a spirit of openness, curiosity and creativity. By creating arenas for exchange of knowledge from different subjects, fields and cultures, we open up for new ideas and create new opportunities for long-term sustainable societal development. Linnaeus University – where people grow. The Department of Biology and Environmental Science is part of the Faculty of Health and... Visa mer
Welcome to Linnaeus University! We meet the societal challenges of today and tomorrow in a spirit of openness, curiosity and creativity. By creating arenas for exchange of knowledge from different subjects, fields and cultures, we open up for new ideas and create new opportunities for long-term sustainable societal development. Linnaeus University – where people grow.

The Department of Biology and Environmental Science is part of the Faculty of Health and Life Sciences. The research activities within this multidisciplinary department include the areas of aquatic ecology, cell and organism biology, evolutionary biology, microbiology, environmental science and environmental engineering as well as disease ecology.

Field of subject for the appointment: Ecology, with specialisation in marine viral ecology

Admission subject: Employment as a doctoral student with the final goal of a doctoral degree is time-limited according to HF ch. 5 § 7. The total period of employment must not be longer than what corresponds to full-time postgraduate education for four years.

Placement city: Kalmar, Sweden

Job description

Viruses are the most abundant biological entities on the planet and the majority infect microorganisms. Through infection and lysis, viruses impact nutrient and carbon cycles by release of organic material for the remainder of the microbial community to consume. In addition, as the infection is host specific, the viruses drive dynamics in the bacterial community composition, which may impact the functionality of the microbial community. On an individual level, viruses may also impact host functionality and metabolism through transcriptional reprogramming, expression of auxiliary metabolic genes, and gained viral resistance. Still, there is a lack of knowledge regarding the importance of these interactions on global carbon and nutrient cycles.  

In this project, the impact of viruses on metabolic transformation of bacteria will be investigated, both regarding metabolic changes driven by community composition changes and gained resistances as well as how phages change transcriptional responses during infection. This will be investigated using both isolated phage-host model systems, large-scale community experiments, and long-term community field sampling data. As a PhD student in this project, you will work with microbial and molecular experimental methods, including stable isotope labelling, as well as bioinformatic analyses of genomes, metagenomes, and transcriptomes. As such, this is a unique opportunity to gain a number of analytical skills and training.

We seek you that is a skilled and motivated PhD student with a passion for aquatic viral ecology. Important personal qualities are to be creative, good at problem solving, a team-player, independent, resilient, and structured. The project will be conducted in collaboration with other scientists in the Linnaeus University Centre for Ecology and Evolution in Microbial model Systems (EEMiS) and at Stockholm University.

According to the Higher Education Ordinance a person appointed to a doctoral studentship should primarily devote himself/herself to his/her own studies. An appointee may, however, work to a limited extent with education, research, artistic development, and administration. However, before a doctoral degree has been awarded, duties of this kind may not comprise more than 20% of a full-time post.

Requirements

A person fulfils the general entry requirements if he/she:


• has been awarded a degree on second-cycle level, completed the requirements for courses comprising at least 240 credits, of which 60 credits on second-cycle level, or in another way, in Sweden or abroad, has acquired principally equivalent knowledge.

Assessment grounds


• A high proficiency in written and spoken English.
• Documented experience within the field of microbial ecology, viral ecology, or bacteriophage biology.
• Experience of:

• Microbial or viral laboratory work, including e.g. cultivation and enumeration
• Molecular methods
• Bioinformatic analyses and data management
• Statistical software analysisContacts:

For more information, please contact:

Dr. Karin Holmfeldt ([email protected]), +46(0)-480-447310,

Head of Department Professor Jonas Waldenström ([email protected]), +46-(0)480-446195,

Personnel Officer Marianne Palmér ([email protected]), +46-(0)480-447303

Welcome with your application no later than January 18, 2023.

The application should be in English and contain a CV (with the applicant's phone number and e-mail and contact details including phone number and e-mail of two reference persons), a cover letter, documentation of exams and grades, copy of passport as well as any other documentation that the applicant wishes to present. The cover letter (2-3 pages) should contain your expectations from, and intention with the Ph.D.-education. Please describe why you are interested in the specific scientific project that has been described above. You should also provide details on how your background and experience is relevant for the scientific project described above.


Linnaeus University has the ambition to utilize the qualities that an even gender distribution and diversity brings to the organization.

Please apply by clicking on the Apply button at the bottom of the ad. The credentials you invoke must be verified with certification and they must be attached digitally in your application. The application and other documents to be marked with the reference number. All documents cited must be received by the University no later than 24.00 (Local time in Sweden) on the closing day. Visa mindre

Miljösamordnare

Vi erbjuder Vi erbjuder dig som vill fortsätta din karriär inom hållbarhetsområdet en spännande tjänst som miljösamordnare. Tjänsten är regionövergripande och på en strategisk nivå placerad inom Regionstab Hållbarhet och säkerhet. Du kommer att vara involverad i hur arbetet med miljömässiga hållbarheten utvecklas över tid tillsammans med regionens alla verksamheter och kollegor. Du ingår i såväl regionens hållbarhetsråd som nätverk för läkemedel och mil... Visa mer
Vi erbjuder
Vi erbjuder dig som vill fortsätta din karriär inom hållbarhetsområdet en spännande tjänst som miljösamordnare.

Tjänsten är regionövergripande och på en strategisk nivå placerad inom Regionstab Hållbarhet och säkerhet. Du kommer att vara involverad i hur arbetet med miljömässiga hållbarheten utvecklas över tid tillsammans med regionens alla verksamheter och kollegor. Du ingår i såväl regionens hållbarhetsråd som nätverk för läkemedel och miljö. Du är sammankallande och håller ihop Region Kalmar läns kemikalieråd. Även om du arbetar regionövergripande så stöttar du hälso- och sjukvården samt psykiatrin lite extra.

Du ansvarar för miljörelaterade riktlinjer, rutiner samt bevakar de krav och regelverk som gäller inom miljöområdet. I din roll agerar du rådgivare och ger stöd gällande miljö- och hållbarhetsfrågor, handhar myndighetskontakter, miljöutredningar, utveckling av ledningssystem, utbildningar med mera. Du medverkar i projekt och andra miljörelaterade arbetsuppgifter samt genomför riskanalyser, interna och externa revisioner. Att arbeta fram underlag, remissvar, sammanställa nyckeltal, ställa miljökrav i upphandling med mera är en del av dina arbetsuppgifter. Nätverkande och erfarenhetsutbyte sker i nationella, regionala och lokala nätverk där du representerar Region Kalmar län. Genom omvärldsbevakning, ständiga förbättringar och delaktighet utvecklar vi verksamheten och vår kompetens - varje dag.

Regionstab hållbarhet och säkerhet arbetar i nära samverkan tillsammans med andra nyckelfunktioner i verksamheten som omfattar bl.a. hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, service och IT, för att nämna några.

Vi söker
Du har relevant högskoleutbildning samt några års arbetslivserfarenhet inom hållbarhetsområdet som av arbetsgivaren bedöms lämplig. Du har goda kunskaper i miljöbalken, tillämpningen av densamma och har erfarenhet kring miljöledning. Vi ser gärna att du är utbildad internrevisor.
Som person är du bra på att planera, organisera och prioritera på ett effektivt sätt. Du har helikopterperspektiv, är drivande, tar egna initiativ och är lösnings- och resultatinriktad. Då dina kontaktytor kommer att vara omfattande är det viktigt att du har lätt att kommunicera. Du är engagerad och har förmåga att samarbeta med olika typer av verksamheter samt skapa bra och förtroendefulla relationer. Du är bekväm i rollen som utbildare och föredragande. 

Arbetet kan medföra resor i tjänsten och körkort B är ett krav. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet och samarbetsförmåga.

Urval kommer göras löpande. Tjänsten är en tillsvidaretjänst med tillträde snarast eller enligt överenskommelse.

Vår arbetsplats
Regionstab Hållbarhet och säkerhet är en central stödfunktion som arbetar regionövergripande för en miljömässigt hållbar och säker verksamhet. Vi är totalt 15 medarbetare som finns till stöd i olika frågor inom kvalitet, miljö, hållbarhet, säkerhet, kris och beredskap, informationssäkerhet och ledningssystem. Vi har en nära samverkan såväl inom enheten som med andra stabsenheter samt förvaltningar för att tillsammans finna hållbara och säkra lösningar. 

Vår enhet är en del av Regionstaben, där det jobbar 140 experter inom bland annat arbetsmiljö, ekonomi, HR, hållbarhet, hälsa, juridik, kommunikation, läkemedel, planering, samordning, säkerhet och utveckling. Alla arbetar för att utveckla organisationen och förbättra för invånarna i Kalmar län. Inom våra respektive expertområden är vi även ett stöd till Region Kalmar läns ledning, chefer, förvaltningar och verksamhet.

Vi är en del av Region Kalmar läns 7 000 medarbetare som alla jobbar tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete - varje dag.Vi vill att du bifogar CV och personligt brev till din ansökan.


För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Kalmar län vill vi att du söker tjänsten i vårt rekryteringssystem och inte via e-post eller i pappersformat.


Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

Project assistant in environmental science

Ansök    Dec 21    Linnéuniversitetet    Molekylärbiolog
Welcome to Linnaeus University! We meet the societal challenges of today and tomorrow in a spirit of openness, curiosity and creativity. By creating arenas for exchange of knowledge from different subjects, fields and cultures, we open up for new ideas and create new opportunities for long-term sustainable societal development. Linnaeus University – where people grow. The Department of Biology and Environmental Science is part of the Faculty of Health and... Visa mer
Welcome to Linnaeus University! We meet the societal challenges of today and tomorrow in a spirit of openness, curiosity and creativity. By creating arenas for exchange of knowledge from different subjects, fields and cultures, we open up for new ideas and create new opportunities for long-term sustainable societal development. Linnaeus University – where people grow.

The Department of Biology and Environmental Science is part of the Faculty of Health and Life Sciences. The research activities within this multidisciplinary department include the areas of aquatic ecology, cell and organism biology, evolutionary biology, microbiology, environmental science and environmental engineering as well as disease ecology.

The Department of Biology and Environmental Science in Kalmar seeks a project assistant for studies on microplastic contamination and separation from water and sediments.

Field of subject for the appointment                                                               

Environmental Science, with emphasis on microplastic contamination

Placement city                                                                                                                   

Kalmar

Terms of Employment                                                                                                 

The employment is 100% and lasts 4 months. Access as soon as possible.

Project description                                                                                                     

There have been large amounts of microplastics (MPs) entering aquatic environments through treated and untreated stormwater. Strategies for effectively removing MPs from stormwater, therefore, is a topic that is gaining more and more attention. Our project aims to evaluate one possible solution to remove, and therefore diminish the quantity of MPs discharged into aquatic environments via stormwater. More specifically, we will conduct a series of tests to check the efficiency of a technique involving particle separation from water by generating multiple vortices. We will also separate MPs from sediments and water and sort them according to existing techniques. This technology has been successfully used to separate biological microscopic components in body liquids.

Entry requirements                                                                                                         

A person fulfils the general entry requirements if she/he has:


• Undergraduate studies in a related field: environmental science, geology, biology or engineering.
• Experience in fieldwork and laboratory practices.
• Documented experience on microplastic classification and separation in environmental samples.

Other assessment grounds


• Proficiency in written and spoken English.
• Knowledge in Swedish language (beginner level) will be an advantage.
• Ability to work independently to solve problems.
• Capacity to interact well in a research group (i.e. team work).

For more information, please contact                                                                   

Professor Marcelo Ketzer, tel:0480-44 62 55, E-mail: [email protected] 

Head of Department Jonas Waldenström, tel:0480-44 61 95, E-mail: [email protected]

Human resources consultant Marianne Palmér, tel:0480-44 73 03, E-mail: [email protected].

Welcome with your application no later than January 4, 2023.

The application in English should contain a CV (with the applicant's phone number and e-mail and contact details including phone number and e-mail of two reference persons), documentation of exams and grades, an application letter describing personal motivation and experiences relevant to the research project,copy of passport and any other documentation that the applicant would like to present. 


Linnaeus University has the ambition to utilize the qualities that an even gender distribution and diversity brings to the organization.

Please apply by clicking on the Apply button at the bottom of the ad. The credentials you invoke must be verified with certification and they must be attached digitally in your application. The application and other documents to be marked with the reference number. All documents cited must be received by the University no later than 24.00 (Local time in Sweden) on the closing day. Visa mindre

Hållbarhetstrateg Klimat och miljö

Kalmar växer och vi är nu över 70 000 invånare. Kalmar har en fantastisk kulturhistorisk miljö som ger staden charm och karaktär men Kalmar är också en modern universitetsstad med visioner. Här finns framtidstro, bra kommunal service och stadspuls parallellt med en livskraftig landsbygd. Kommunens arbetsplatser representerar verksamheter med cirka 200 olika yrken på åtta förvaltningar och tillsammans är vi ca 6 000 anställda. Kalmar kommun arbetar akti... Visa mer
Kalmar växer och vi är nu över 70 000 invånare.
Kalmar har en fantastisk kulturhistorisk miljö som ger staden charm och karaktär men Kalmar är också en modern universitetsstad med visioner. Här finns framtidstro, bra kommunal service och stadspuls parallellt med en livskraftig landsbygd.

Kommunens arbetsplatser representerar verksamheter med cirka 200 olika yrken på åtta förvaltningar och tillsammans är vi ca 6 000 anställda.

Kalmar kommun arbetar aktivt för jämställdhet och mångfald i arbetslivet. Kalmar kommun värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande som bidrar till det.

Tillsammans gör vi ett Kalmar för alla ännu bättre. Välkommen att söka jobb hos oss!

Kommunledningskontoret ger stöd och service till kommunfullmäktige och kommunstyrelsen med dess arbetsutskott och personalutskott. Kommunledningskontoret ger också service till nämnder och kommunägda bolag. Det gäller t.ex. kommunikation, juridik, IT, upphandling, utbildning, löner, arbetsrätt, redovisning och företagshälsovård.

ARBETSUPPGIFTER
På kommunledningskontorets enhet för hållbarhet och strategi finns strateger, samordnare och handläggare med kunskap inom olika delar av hållbar utveckling, forsknings- och universitetssamverkan, internationell samverkan/EU-program och invånar- och inflyttningsfrågor. Gemensamt är uppdraget att, i linje med Agenda 2030, bidra till en hållbar utveckling och framtid i hela kommunen.

Vill du vara med och bidra till att Kalmar kommun når målet om ett grönt Kalmar och en fossilbränslefri- och klimatneutral kommun år 2030? Vi söker nu ny kollega för rollen som strateg inom klimat- och miljö med fokus på hållbarhet i den byggda miljön och boende vad gäller energifrågor, livscykelanalyser, klimatberäkningar och klimatanpassning. Vi arbetar med alla delar av kommunkoncernen och med omställning i hela det geografiska området. På enheten arbetar vi i team, vi hjälps åt och delar ansvar för uppdrag men har också våra olika expertområden. Inom området som rör ekologisk hållbarhet/ klimat och miljö finns idag strateger, projektledare/koordinator samt miljöutvecklare.

I uppdraget som Klimat och miljöstrateg ingår:
- Utreda och analysera frågor främst kopplade till byggnation, energi, livscykelanalyser och klimatberäkningar
- Bereda beslutsunderlag
- Process- och projektleda
- Utveckla och utarbeta handlingsplaner och riktlinjer med utgångspunkt i politisk inriktning och beslut
- Följa upp och redovisa klimat och miljöarbetet,
- Bidra till extern och intern kommunikation och utbildningar inom hållbarhet och inom dina expertområden
- Stödja kommunkoncernens olika verksamheter i hållbarhet och inom dina expertområden
- Delta i projektgrupper för olika utvecklingsprojekt

I din roll kommer du ha ett särskilt fokus på hållbarhet i bebyggd miljö, energi, klimatberäkningar, livscykelanalyser och klimatanpassning.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har en utbildning på högskole-/universitetsnivå inom hållbar utveckling och klimat- och miljöområdet eller liknande som arbetsgivaren bedömer som lämplig. Uppdraget förutsätter att du har erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation och har erfarenhet av att leda strategiskt utvecklingsarbete inom hållbarhet/ klimat/ miljö. Vi ser gärna att du har expertkunskap inom områden som klimatstrategi, livscykelanalyser med inriktning mot hållbart byggande, boende, cirkuläritet, och energifrågor.

Vi är en kommun i framkant inom hållbarhet och klimat- och miljöområdet. Förändring, utveckling, innovation och förmågan att inspirera andra är naturliga inslag i rollen Du är en lagspelare med god samarbetsförmåga samtidigt som du är drivande, initiativrik och har ett genuint intresse för hållbarhet. Du är strukturerad och kvalitetsmedveten med en strategisk förmåga att kunna se till helheten. Du ser och förstår att det finns olika ståndpunkter och intressen samt har en förmåga att väga samman dessa för att uppå kommunens mål och visionen inom området. Som strateg arbetar du självständigt och har ett eget ansvar att planera och organisera ditt arbete. Vi lägger mycket stor vikt vid tidigare erfarenhet från liknande tjänster och personlig lämplighet.


ÖVRIGT
För att alla ansökningar ska bli likvärdigt granskade vid urvalsprocessen måste du söka via länken i varje specifik tjänst. OBS: Skicka INTE din ansökan via E-post eller brev.

Vi undanber oss erbjudanden och försäljningssamtal om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna tjänst. Visa mindre

Fältkontrollant

Ansök    Dec 19    Länsstyrelsen i Kalmar län    Biolog
På Länsstyrelsen i Kalmar arbetar cirka 250 engagerade medarbetare inom en mängd olika samhällsfunktioner. Tillsammans bidrar vi till hållbar utveckling, en god livsmiljö och tillväxt. Detta gör vi genom avvägningar mellan ekologi, social hållbarhet och ekonomi. Verksamheten genomsyras av tillitsbaserad ledning och styrning samt vår värdegrund som innebär effektivitet och service, objektivitet, legalitet och respekt för lika värde. Är du nyfiken på ... Visa mer
På Länsstyrelsen i Kalmar arbetar cirka 250 engagerade medarbetare inom en mängd olika samhällsfunktioner. Tillsammans bidrar vi till hållbar utveckling, en god livsmiljö och tillväxt. Detta gör vi genom avvägningar mellan ekologi, social hållbarhet och ekonomi.Verksamheten genomsyras av tillitsbaserad ledning och styrning samt vår värdegrund som innebär effektivitet och service, objektivitet, legalitet och respekt för lika värde.Är du nyfiken på vår arbetsplats och vårt värdegrundsarbete kan du läsa mer på vår webbplats www.lansstyrelsen.se/kalmar/Beskrivning
På Lantbruksenheten arbetar idag cirka 15 medarbetare med arbetsuppgifter inom bland annat kontroll av jordbrukarstöd, rådgivning inom ett rikt odlingslandskap och åtagandeplansbeskrivningar på betesmarker.

På enheten arbetar vi brett och ser att du som medarbetare kan utveckla din kompetens och växa med uppgifterna som du erbjuds. Vi söker dig som har visioner samt en vilja och inställning att ständigt göra saker bättre.

Arbetsuppgifter
Du kommer att ingå i fältgruppen som arbetar med bland annat djur- och arealkontroller av EU-stöd, åtagandeplaner av betesmarker och rådgivning. Din huvudsakliga uppgift kommer att vara arealkontroller vilket innebär att kontrollera så att villkor för EU-stöden är uppfyllda ute i fält. Det kan bli aktuellt med även andra arbetsuppgifter inom enheten exempelvis djurkontroller. I arbetet ingår mycket kontakter med länets lantbrukare samt ett nära samarbete med övriga kontrollanter och med våra kontrollansvariga. Som arealkontrollant arbetar du både praktiskt i fält och administrativt inne på vårt kontor. Du kommer att använda tekniska hjälpmedel, såsom handdator, i ditt dagliga arbete. Du ska ha en förmåga att kunna arbeta i högt tempo och är Länsstyrelsens ansikte utåt.

Med tanke på läget i samhället kan en del kontorsarbete ske från hemmet.

Kvalifikationer
- Har relevant utbildning från universitet/högskola, gärna med agrar eller biologisk inriktning, eller erfarenhet som vi bedömer likvärdig.
- Erfarenhet av fältkontroller är meriterande.

Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper:

- Du ska kunna arbeta självständigt samt i grupp.
- Du är analytisk och har förmåga att se helhetsperspektiv.
- Du ser mål och resultat som en utmaning.

Villkor
Intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningsperioden. Visa mindre

Junior hydrogeolog till WSP

Ansök    Dec 13    Wsp Sverige AB    Hydrogeolog
Som ett av de största miljökonsultföretagen inom mark- och vattentjänster i Sverige har WSP både bredd och spets. Vi är med och driver utvecklingen inom området och bidrar till en hållbar samhällsutveckling och till uppfyllandet av Sveriges övergripande miljömål. WSP har ett starkt fokus på innovation, teknisk expertis och hållbara lösningar. Hydrogeologi tillhör sektionen Earth & Environment, som tillhandahåller en komplett uppsättning miljötjänster till... Visa mer
Som ett av de största miljökonsultföretagen inom mark- och vattentjänster i Sverige har WSP både bredd och spets. Vi är med och driver utvecklingen inom området och bidrar till en hållbar samhällsutveckling och till uppfyllandet av Sveriges övergripande miljömål. WSP har ett starkt fokus på innovation, teknisk expertis och hållbara lösningar.

Hydrogeologi tillhör sektionen Earth & Environment, som tillhandahåller en komplett uppsättning miljötjänster till offentliga och privata kunder inom ett brett spektrum av marknadssektorer. Vi hjälper våra kunder, rådgör och löser deras utmaningar kring miljömässiga- och sociala konsekvenser, biologisk mångfald, cirkulär ekonomi, miljöledning, efterlevnad och transaktioner.

Inom sektion hydrogeologi är vi cirka 60 hydrogeologer i Sverige som tillsammans skapar en av landets starkaste grupper inom tjänsteområdet. Vi har stort fokus på att på nationell nivå ha en gemensam utveckling av såväl breddkunskap som spetskompetens. Vi arbetar gemensamt i uppdrag över hela landet, samtidigt som vi har stark lokal förankring på de orter där vi arbetar. Samtidigt som vi har ett stort fokus på teknikutveckling, marknadsbevakning och erfarenhetsåterföring inom grundvattenområdet, har vi också ett nära samarbete med närliggande tjänsteområden så som markmiljö, geoteknik och bergteknik.

Vill du vara med i en stor hydrogeologisektion som jobbar för kunskapsutbyte och utveckling både nationellt och internationellt? Nu söker vi flera juniora hydrogeologer till vår sektion med placeringsort Stockholm, Göteborg, Karlstad, Örebro, Malmö, Helsingborg, Växjö, Kalmar eller Kristianstad.

Om tjänsten
I rollen som junior hydrogeolog deltar du i projekt med hydrogeologiska utredningar. Du kommer att delta i projektgrupper med mer erfarna medarbetare och i uppdragen samarbeta med kollegor inom flera olika teknikområden. Arbetsuppgifterna består av utredande moment där rapportskrivning och sammanställning av underlag för olika prövningar utgör en stor del. Fältundersökningar är en viktig del av vår verksamhet och som junior hydrogeolog planerar, utför och utvärderar du fältundersökningar som exempelvis slugtester, provpumpningar och infiltrationsförsök. Vi arbetar i små och stora projekt inom exempelvis infrastruktur, naturresurser och vattenförsörjning.

Du är också med i vår nationella sektion där du både får till dig och bidrar med kunskaper för vår gemensamma utveckling.

Om dig
Du som söker har en civilingenjörsutbildning eller universitetsutbildning med inriktning hydrogeologi eller annan relevant ämnesinriktning. Om du har tidigare erfarenhet av hydrogeologiskt arbete såväl teoretiskt som praktiskt i fält är det meriterande. Vi tror också att du, för att bli framgångsrik i rollen, är prestigelös i arbetet samt tycker om att samarbeta och utvecklas tillsammans med andra. God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska är viktigt liksom intresset att vara med och driva vår verksamhet framåt, både tekniskt och marknadsmässigt.

B-körkort är ett krav.

Vi erbjuder
Personlig och teknisk utveckling genom en stor samlad kunskap och erfarenhet hos kollegor som delas i våra globala tekniska nätverk och genom samarbete i projekt.

Sista ansökningsdag
Urval sker löpande men vi vill senast få in din ansökan 15 januari 2023.
Vi ber er ha överseende med att vi under jul & nyårshelgerna kan vi vara svåra att komma i kontakt med samt att svarstiden kan dra ut på tiden

Kontakt
Göteborg, Karlstad, Örebro: Jakob Eng, Avdelningschef Hydrogeologi Väst. [email protected]
Stockholm: Johanna Antevik, Avdelningschef Öst. [email protected]
Syd: Mats Hagman, Avdelningschef Syd. [email protected]

Kontakt från rekryteringsföretag, CV- och annonssäljare undanbedes.

WSP är ett globalt analys- och teknikföretag som erbjuder konsulttjänster för hållbar samhällsutveckling inom Hus & Industri, Transport & Infrastruktur samt Miljö & Energi. Bredd och mångfald kännetecknar våra medarbetare, kompetensområden, kunder och typer av uppdrag.

WSP finns i 40 länder på över 550 kontor i Afrika, Asien, Europa, Nordamerika och Oceanien. Koncernen har 55 000 medarbetare i världen, i Sverige är vi omkring 4 100.
wsp.com

Följ oss gärna på WSP Sverige (https://www.linkedin.com/company/wsp-sverige/) (LinkedIn), WSP Sverige (https://www.facebook.com/wspsverige/) (Facebook), eller @lifeatwspsverige (https://www.instagram.com/lifeatwspsverige/) (Instagram) för en närmare inblick i vår verksamhet samt hur en dag i arbetet kan se ut för våra medarbetare. Visa mindre

Miljösamordnare

Vi erbjuder Då vår miljösamordnare ska gå på föräldraledighet söker vi en ersättare som brinner för miljöfrågor. Som miljösamordnare arbetar du tillsammans med dina kollegor på Regionstab Hållbarhet och säkerhet med att stötta verksamheterna inom Region Kalmar län i en rad olika miljöfrågor. I rollen arbetar du bl.a. tillsammans med upphandlingsenheten med att ställa miljökrav och följa upp dessa. Du samverkar och ingår i nätverk tillsammans med såväl k... Visa mer
Vi erbjuder
Då vår miljösamordnare ska gå på föräldraledighet söker vi en ersättare som brinner för miljöfrågor.

Som miljösamordnare arbetar du tillsammans med dina kollegor på Regionstab Hållbarhet och säkerhet med att stötta verksamheterna inom Region Kalmar län i en rad olika miljöfrågor. I rollen arbetar du bl.a. tillsammans med upphandlingsenheten med att ställa miljökrav och följa upp dessa. Du samverkar och ingår i nätverk tillsammans med såväl kollegor inom Sydöstra sjukvårdsregionen som med övriga regioner i Sverige. En del av tjänsten innebär dialog med tillsynsmyndighet i olika ärenden som exempelvis förändringar i verksamheten, tillsynsbesök och periodiska besiktningar. Du bistår verksamheter som behöver stöd i sitt miljöarbete genom utredningsarbete, ta fram underlag och fakta, utbildning och rådgivning. En del av arbetet är att stödja verksamheter som är ISO 14001 certifierade med exempelvis miljöaspektregister, intressentanalys, ledningens genomgång, interna och externa revisioner. Du stöttar Regionservice som är den förvaltning som ansvarar för all service i regionen så som drift- och fastighet, kost- och lokalvård, logistik och upphandling lite extra. Som miljösamordnare driver du även regionövergripande förbättringsprojekt inom miljöområdet utifrån de uppdrag vi har, tar fram underlag, svarar på remisser, interpellationer m.m.

Du ingår i ett team med kompetenta kollegor inom enheten, men även tillsammans med miljösamordnare ute på förvaltningar och i förlängningen Region Kalmar läns alla hållbarhetsombud som är lokala eldsjälar ute i verksamheten. Våra värdeord är öppet, engagerat och kunnigt och vi strävar efter att nå vår vision ”Tillsammans för ett tryggare, rikare och friskare liv”.  

Vi söker
Vi söker dig som har universitetsutbildning inom miljö / hållbarhetsområdet samt några års arbetslivserfarenhet från näringsliv och/eller offentlig sektor. Du är väl förtrogen med miljölagstiftning, är bekväm i rollen som utbildare och föredragare. Har du erfarenhet av att ställa miljökrav i upphandling är det ett plus. Du är duktig på att kommunicera såväl i tal som skrift. Som person ser du möjligheter och kan med enkelhet ta helikopterperspektiv för att förstå hur åtgärder och förändringar påverkar i ett bredare perspektiv. Som person tar du initiativ och driver dina arbetsuppgifter hela vägen in i mål. Att växla mellan det långsiktiga strategiska perspektivet till det operativa i vardagen är naturligt för dig, och varierande arbetsuppgifter är något du uppskattar. Du är lyhörd för verksamhetens behov och finns lösningar tillsammans med andra. Din erfarenhet gör att du är självgående och kan arbeta såväl självständigt som i team.

Vår arbetsplats
Regionstab Hållbarhet och säkerhet är en central stödfunktion som arbetar regionövergripande för en miljömässigt hållbar och säker verksamhet. Vi är totalt 15 medarbetare som finns till stöd i olika frågor inom kvalitet, miljö, hållbarhet, säkerhet, kris och beredskap, informationssäkerhet och ledningssystem. Vi har en nära samverkan såväl inom enheten som med andra stabsenheter samt förvaltningar för att tillsammans finna hållbara och säkra lösningar. 

Vår enhet är en del av Regionstaben, där det jobbar 140 experter inom bland annat arbetsmiljö, ekonomi, HR, hållbarhet, hälsa, juridik, kommunikation, läkemedel, planering, samordning, säkerhet och utveckling. Alla arbetar för att utveckla organisationen och förbättra för invånarna i Kalmar län. Inom våra respektive expertområden är vi även ett stöd till Region Kalmar läns ledning, chefer, förvaltningar och verksamhet.

Vi är en del av Region Kalmar läns 7 000 medarbetare som alla jobbar tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete - varje dag.Vi vill att du bifogar CV och personligt brev till din ansökan.


För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Kalmar län vill vi att du söker tjänsten i vårt rekryteringssystem och inte via e-post eller i pappersformat.


Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

Senior miljökonsult inom marinbiologi och tillståndsprövning

Ansök    Dec 8    Wsp Sverige AB    Marinbiolog
Som en av de största miljökonsulterna inom mark- och vattentjänster, både i Sverige och globalt, har WSP både bredd och spets. Vi är med och driver utvecklingen inom området och bidrar starkt till en hållbar samhällsutveckling och till uppfyllandet av Sveriges övergripande miljömål. På Ekologi och ytvattensektionen inom WSP Earth and Environment undersöker och utreder vi bland annat tillståndet i hav, sjöar och vattendrag. Vi genomför tillståndsprövningar ... Visa mer
Som en av de största miljökonsulterna inom mark- och vattentjänster, både i Sverige och globalt, har WSP både bredd och spets. Vi är med och driver utvecklingen inom området och bidrar starkt till en hållbar samhällsutveckling och till uppfyllandet av Sveriges övergripande miljömål. På Ekologi och ytvattensektionen inom WSP Earth and Environment undersöker och utreder vi bland annat tillståndet i hav, sjöar och vattendrag. Vi genomför tillståndsprövningar och konsekvensanalyser för verksamheter och åtgärder som påverkar vår hälsa och miljö. Vi jobbar med många av samhällets aktuella prioriteringar så som biologisk mångfald, förnybar energi och minskad klimatpåverkan.

Till vår avdelning i Syd söker vi nu en eller flera erfarna miljökonsulter inom marinbiologi och ytvatten, gärna med vana att arbeta inom tillståndsprövningsärenden enligt 11 kap. Miljöbalken. Det finns möjlighet att sitta på någon av våra orter där vi har medarbetare så som Malmö, Helsingborg, Göteborg, Växjö eller Kalmar.

Om tjänsten
I rollen som erfaren miljökonsult är man uppdrags- eller teknikansvarig, sakkunnig eller specialist i projekt som omfattar ytvattenutredningar och tillståndsprövningar för vattenverksamhet. Utredningarna rör miljöriskanalyser, fältinventeringar och recipientundersökningar avseende flora, fauna, sediment och vattenkvalitet, lokaliseringsstudier, samråd och miljökonsekvensbedömningar, påverkan på miljökvalitetsnormer, ekologisk kompensation m.m. Intresse för att utveckla nya produkter och kundkontakter är en viktig del i arbetet eftersom vi hela tiden utvecklas och jobbar med nya kunder och tjänster. I din roll ser vi också att du gärna arbetar i projekt med kollegor i hela landet. Du är också med i vår nationella sektion där du både får till dig och bidrar med kunskaper för vår gemensamma utveckling. Det ingår ansvar för att handleda juniora medarbetare och arbete förekommer både självständigt såväl som i grupp.

Om dig
Vi söker dig som har mer än 8 års erfarenhet av hantering av marina frågor och tidigare har arbetat i rollen som projektledare och/eller som konsult med uppdragsansvar. I grunden tror vi att du är naturvetare med relevant inriktning. Din erfarenhet kopplat till ämnesområdet kan komma från antingen forskning, konsultverksamhet eller från myndighet, t.ex. kopplat till undersökning av marina miljöer eller tillståndsprövning. Tjänsten kan innebära en del fältarbete vilket medför att det är meriterande om du även kan inventera marina miljöer i fält eller på annat sätt kan bidra med att t ex vara certifierad provtagare inom ytvatten och sediment. Meriterande är även om du har limnologikompetens och erfarenhet av utredningar avseende miljökvalitetsnormer för ytvatten eller sediment, åtgärdsutredningar eller modellering av närings- och sedimenttransport i ytvatten. Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska är viktigt liksom intresset att vara med och driva vår verksamhet framåt, både tekniskt och marknadsmässigt.

Stort engagemang, samarbetsförmåga, affärsmässighet, hög kompetens, öppenhet och prestigelöshet är egenskaper som vi värderar högt! Då vi arbetar i ett internationellt bolag med mycket och ökande kontakter med våra enheter och i projekt runt om i världen är goda språkkunskaper i engelska och andra språk en merit.

Sista ansökningsdag
Urval sker löpande så skicka in din ansökan snarast, dock senast 16 januari.
Kontakt från rekryteringsföretag, CV- och annonssäljare undanbedes.

Kontakt:
Jessica Gilbertsson, avdelningschef Syd. [email protected], 010-722 53 75.
Vi ber er ha överseende med att vi under jul & nyårshelgerna kan vi vara svåra att komma i kontakt med samt att svarstiden kan dra ut på tiden.

Kontakt från rekryteringsföretag, CV- och annonssäljare undanbedes.

WSP är ett globalt analys- och teknikföretag som erbjuder konsulttjänster för hållbar samhällsutveckling inom Hus & Industri, Transport & Infrastruktur samt Miljö & Energi. Bredd och mångfald kännetecknar våra medarbetare, kompetensområden, kunder och typer av uppdrag.

WSP finns i 40 länder på över 550 kontor i Afrika, Asien, Europa, Nordamerika och Oceanien. Koncernen har 55 000 medarbetare i världen, i Sverige är vi omkring 4 100.
wsp.com

Följ oss gärna på WSP Sverige (https://www.linkedin.com/company/wsp-sverige/) (LinkedIn), WSP Sverige (https://www.facebook.com/wspsverige/) (Facebook), eller @lifeatwspsverige (https://www.instagram.com/lifeatwspsverige/) (Instagram) för en närmare inblick i vår verksamhet samt hur en dag i arbetet kan se ut för våra medarbetare. Visa mindre

CHEMIST

Ansök    Nov 30    Luma Metall AB    Kemist
About us With a flexible and service-orientated organization develop, produce and provide global markets with high-quality precision wire with focus on long term business relationships characterized by high technology and niche needs. In Luma´s micro(n)world” everything starts with the customer. Creating long-lasting” sustainable” customer relationships lie in the nature of our business because it often takes a long time to create products according to our... Visa mer
About us
With a flexible and service-orientated organization develop, produce and provide global markets with high-quality precision wire with focus on long term business relationships characterized by high technology and niche needs. In Luma´s micro(n)world” everything starts with the customer. Creating long-lasting” sustainable” customer relationships lie in the nature of our business because it often takes a long time to create products according to our customers’ demands.
We are now looking for a Chemist to join our team. We believe this is a person with university level or similar in chemistry related subjects, wants to be part of a technical journey with a small company, where the individual and the team are important.
Main tasks
• Production's all plating-related electrolytes/chemistry. Analyzes and maintenance of existing baths. Understanding and ability to correlate process plating parameters, product quality as well as bath properties.
• Quality improvement and streamlining.
• New development and improvement of existing electrolytes/process baths.
• Lab and its organization and purchasing.
• Contact and collaboration with suppliers, travel.
• Communication with production.

Important personal characteristics:
• Orderly, structure in work and in the workplace, lab
• Personal drive, own initiative
• Able to report both in writing and orally, in English
• Social competence, and being able to fit into the small company, being flexible and being able to adapt to the situation
Type of contract: permanent
Working hours: full time, 40 hours a week Visa mindre

Project assistent in ecology with specialization in marine phytoplankton

Ansök    Nov 9    Linnéuniversitetet    Marinbiolog
Welcome to Linnaeus University! We meet the societal challenges of today and tomorrow in a spirit of openness, curiosity and creativity. By creating arenas for exchange of knowledge from different subjects, fields and cultures, we open up for new ideas and create new opportunities for long-term sustainable societal development. Linnaeus University – where people grow. The Department of Biology and Environmental Science is part of the Faculty of Health and... Visa mer
Welcome to Linnaeus University! We meet the societal challenges of today and tomorrow in a spirit of openness, curiosity and creativity. By creating arenas for exchange of knowledge from different subjects, fields and cultures, we open up for new ideas and create new opportunities for long-term sustainable societal development. Linnaeus University – where people grow.

The Department of Biology and Environmental Science is part of the Faculty of Health and Life Sciences. The research activities within this multidisciplinary department include the areas of aquatic ecology, cell and organism biology, evolutionary biology, microbiology, environmental science and environmental engineering as well as disease ecology.

The marine phytoplankton ecology and applications research group in Kalmar seeks a project assistant for studies of the ecology of marine phytoplankton and bacteria.

Field of subject for the appointment

Ecology, with specialization in marine phytoplankton ecology

Placement city:

Kalmar.

Terms of Employment

The employment is 50% and lasts 6 months. Access as soon as possible.

Project description

Our research team works within the complex and fascinating world of phytoplankton, and studies the role of bio- and chemical interactions among marine microbes in shaping plankton food webs. In the current project sampling, laboratory and data analyses will be performed to quantify cell abundances of bacteria and phytoplankton from our environmental monitoring stations, field sampling and laboratory experiments. The position will include interaction and collaboration with multiple researchers within the research team ranging from undergraduate students to postdocs as well as participation in scientific dissemination.

The research project is part of of the Centre for Ecology and Evolution in Microbial model Systems (EEMiS) at Linnaeus University that comprises expertise in ecology, evolution, and microbiology. The research is also connected to the Strong Research Environment ECOCHANGE.

Entry requirements

A person fulfils the general entry requirements if she/he has;


• Undergraduate studies in a related field.
• Experience of good laboratory practice.
• Documented experience of using flow cytometry to enumerate autotrophic and heterotrophic bacteria from aquatic samples.
• Experience with instructing new users to flow cytometry and downstream data analysis.

Other assessment grounds;


• High proficiency in written and spoken English and Swedish.


• Ability to work independently to solve problems.
• Capacity to interact well in a research group (i.e. team work).
• Drivers licence B

For more information, please contact

Associate Professor Hanna Farnelid, E-mail: [email protected] 

Head of Department Jonas Waldenström, tel: 0480-44 61 95, E-mail: [email protected]

Human resources consultant Marianne Palmér tel: 0480-44 73 03, E-mail: [email protected].

Union representatives can be contacted via the university switchboard at +46-772- 288000.

Welcome with your application no later than November 23, 2022. 

The application in English should contain a CV (with the applicant's phone number and e-mail and contact details including phone number and e-mail of two reference persons), an application letter describing personal motivation and experiences relevant to the research project, documentation of exams and grades, a copy of passport and any other documentation that the applicant would like to present.

Linnaeus University has the ambition to utilize the qualities that an even gender distribution and diversity brings to the organization. Please apply by clicking on the Apply button at the bottom of the ad. The credentials you invoke must be verified with certification and they must be attached digitally in your application. The application and other documents to be marked with the reference number. All documents cited must be received by the University no later than 24.00 (Local time in Sweden) on the closing day. Visa mindre

Konsulter inom dagvatten, skyfall och klimatanpassning till Kalmar

Ansök    Nov 17    Sweco AB (Publ)    Miljöingenjör
Är du en person som vill jobba med spännande och utmanande projekt inom dagvatten, skyfall och klimatanpassning. Då är det dig vi söker! Här kommer du till en grupp som värdesätter balans mellan jobb och fritid där du får möjligheten att arbeta tillsammans med en stöttande och närvarande chef. Varför jobba hos oss? Sweco är en trygg och välmående organisation som satsar på våra anställda. Vi erbjuder en omväxlande och dynamisk arbetsmiljö med stora möjlig... Visa mer
Är du en person som vill jobba med spännande och utmanande projekt inom dagvatten, skyfall och klimatanpassning. Då är det dig vi söker! Här kommer du till en grupp som värdesätter balans mellan jobb och fritid där du får möjligheten att arbeta tillsammans med en stöttande och närvarande chef.

Varför jobba hos oss?
Sweco är en trygg och välmående organisation som satsar på våra anställda. Vi erbjuder en omväxlande och dynamisk arbetsmiljö med stora möjligheter till utveckling där vi lär och delar kunskap med varandra.

Hos oss blir du en del av en gemenskap. I våra relationer till varandra och till våra kunder hittar vi styrkan, nyfikenheten och lösningarna att komma framåt. Vi är en flexibel arbetsplats för att du ska kunna styra dina dagar i största möjliga mån, genom ansvar, frihet och stöttande kollegor. Hos oss är det viktigt att ha kul på jobbet!

Vi är en av de största VA-organisationerna i Sverige. Utöver de lokala kollegorna hamnar du i ett sammanhang med ca 500 specialister inom vatten & VA i Sverige. Vi har nationella tekniknätverk där vi bl.a. arbetar med kompetensutveckling och innovationsprojekt. Vår grupp har kontor i Kalmar och Växjö men samarbetar mycket med våra kollegor runt om på Sweco.

Våra kunder finns inom samhällets alla olika sektorer där vi tillsammans arbetar för att bidra till våra kunders utveckling och hållbarhet.

Din framtida roll
Vi arbetar med alla frågor inom detta område – allt ifrån mindre dagvatten- och skyfallsutredningar i tidiga skeden till utformning och detaljprojektering av föreslagna anläggningar. Vi jobbar även med klimatriskinventeringar för exempelvis fastighets- och försäkringsbolag.

För denna tjänst kommer du komma i kontakt med bl.a. dagvatten och skyfallsrelaterade frågor i stadsbyggnadsprojekt både avseende kvalitet och kvantitet, miljökvalitetsnormer och recipientbedömningar, lokala åtgärdsprogram, skyfallsmodellering, klimatriskinventeringar och allt däremellan. I tjänsten finns även friheten att välja inriktning om du vill jobba mer tekniskt och specialiserat, strategiskt eller med projektledning och teknikansvar.

Ledarskapet
På Sweco är ledarskapet en central del i vår kultur, vi vågar vara personliga och ärliga! Gemenskapen är viktig för oss, alla ska få vara med och fatta beslut och känna sig sedda, hörda och bekräftade. Du kommer få arbeta tillsammans med ledare som främjar din utveckling och låter dig växa. Vi står bakom ett kommunikativt ledarskap där du tillsammans med din ledare sätter tydliga mål och förväntningar på dina uppdrag.

Dina erfarenheter
Vi söker dig med tidigare erfarenhet och kompetens som konsult eller beställare inom VA, dagvatten, skyfall och klimatanpassning. Du ska ha jobbat minst 5 år inom relevant område.

Hos oss får du en fri roll som TA (teknikansvarig), uppdragsledare och/eller handläggare. Har du mångårig erfarenhet inom ett specifikt område har du även möjlighet att ta en expertroll inom våra uppdrag. Det är viktigt för oss att du har kompetens i något av följande IT-system StormTac, GIS, CAD eller Scalgo. Det är meriterande om du har erfarenhet av uppdragsledning eller TA i större projekt.

Vem är du?
Som person är du självständig, initiativtagande och tar ansvar samtidigt som du är en lagspelare som engagerar dig i projekten. Då arbetet innebär många interna och externa kontakter ser vi gärna att du är en utåtriktad person med god samarbetsförmåga. Du uttrycker dig väl i tal och skrift i det svenska språket.

Du är intresserad av att själv utvecklas och att vara med och utveckla dina kollegor och kunder – du tycker om att skapa kontakter både externt och internt. På Sweco värdesätter vi ett gott affärsmässigt förhållningssätt då våra kontaktytor bygger på samarbete och goda relationer. Att dela med sig av sin expertis och sina erfarenheter ser vi som en självklarhet.

Ansökan
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdatum. Vi tar inte emot ansökningar via mail, utan hänvisar samtliga ansökningar till ansökningsformuläret nedan. Vi återkopplar till samtliga sökande efter avslutad rekryteringsprocess.

Varmt välkommen med din ansökan!

Kontakta oss
Vill du höra mer om tjänsterna och hur vi arbetar i grupperna? Välkommen att kontakta:

Gruppchef Arvid Nelehag, [email protected]

Vill du vara med och forma framtiden?
Då ser vi fram emot din ansökan!

Sweco planerar och utformar framtidens hållbara samhällen och städer. Tillsammans med våra kunder utvecklar våra 18 500 arkitekter, ingenjörer och andra specialister lösningar för att hantera urbaniseringen, ta vara på digitaliseringens möjligheter och göra framtidens samhällen mer hållbara. Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med en omsättning på cirka 23 miljarder SEK. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm. För ytterligare information, www.swecogroup.com. Visa mindre

Postdoctoral fellow in marine ecology

Ansök    Nov 9    Linnéuniversitetet    Marinbiolog
Welcome to Linnaeus University! We meet the societal challenges of today and tomorrow in a spirit of openness, curiosity and creativity. By creating arenas for exchange of knowledge from different subjects, fields and cultures, we open up for new ideas and create new opportunities for long-term sustainable societal development. Linnaeus University – where people grow. The Department of Biology and Environmental Science is part of the Faculty of Health and... Visa mer
Welcome to Linnaeus University! We meet the societal challenges of today and tomorrow in a spirit of openness, curiosity and creativity. By creating arenas for exchange of knowledge from different subjects, fields and cultures, we open up for new ideas and create new opportunities for long-term sustainable societal development. Linnaeus University – where people grow.

The Department of Biology and Environmental Science is part of the Faculty of Health and Life Sciences. The research activities within this multidisciplinary department include the areas of aquatic ecology, cell and organism biology, evolutionary biology, microbiology, environmental science and environmental engineering as well as disease ecology.

Field of subject for the position: Marine ecology

Placement: Kalmar

Extent and period: Agreement on temporary employment as a postdoctoral fellow, full time for two years as soon as the position can be filled.

Work description

The postdoc will work on the multidisciplinary project “A Multi-Use Offshore Platform in Kårehamn windpark (Baltic Sea)”. In brief, we explore the feasibility of adding aquaculture systems for blue mussels and seaweed settlement around the wind turbine foundations to mitigate eutrophication, reduce carbon emissions, create fish habitat, increase biodiversity and ecosystem restoration, reduce the risk of conflict of spatial use (tourism, fishing), and stimulate social acceptability of blue economy. The project addresses major societal challenges such as climate change, eutrophication, marine conservation, shared resources, and sustainable development in the Baltic Sea region. The postdoc will work in the research group Marine Plankton Ecology and Application, and in close collaboration with various organisations and researchers within biology, ecology, environmental science, marine technology, AI-innovation, sustainable development and economy.

We seek a highly motivated postdoctoral fellow with a strong background in marine ecology, industrial ecology, and/or environmental restoration. The work involves exploring nutrients and carbon recovery by blue crops (mussels, seaweed, vascular plants) to contribute to reduced carbon emissions and mitigate eutrophication at a pilot scale offshore in the Baltic Sea. It will also include underwater survey of the environmental impact of the MUOP at the windfarm using biotechnological solutions and AI-based drone-platform-ROV.

The research will be conducted in collaboration with other scientists at the Linnaeus University Centre for Ecology and Evolution in Microbial Systems (EEMiS) (ecology, evolution, and microbiology), the Linnaeus Knowledge Environment Water (blue bioeconomy, tourism, business), and the Faculty of Business, Innovation & Sustainability at Halmstad University.

Entry requirements

Appointment to a post-doctoral position requires that the applicant has a PhD, or an international degree deemed equivalent to a PhD, within the subject of the position (e.g. ecology, applied environmental technology or other closely related field with experience of marine restoration), completed no more than three years before the application deadline. Applicants must not have previously been employed as a postdoctoral fellow with the support of the agreement for more than a year in the same or related subject area at Linnaeus University.

Additional assessment criteria:


• Documented experience of writing scientific reports & and publishing in academic journals


• Documented experience of working interdisciplinary with other researchers


• Very high proficiency in academic writing and spoken English


• Documented experience of marine biomass quality analysis, aquatic system restoration and multivariate statistics.
• Demonstrated knowledge of Baltic Sea pelagic ecosystem and real-time environmental monitoring


• B-drivers licence

Consideration will also be given to good collaborative skills, drive and independence, and how the applicant’s experience and skills complement and strengthen ongoing research within the group, and how they stand to contribute to its future development.

For more information, please contact

Prof. Catherine Legrand ([email protected]) +46-(0)480- 447309; Dr. Elin Lindehoff ([email protected]) +46(0)-480-447359; Head of Department Jonas Waldenström ([email protected]), +46-(0)480-446249; or Personnel Officer Marianne Palmer, +46-(0)480-447303.

Please notice that applications should arrive no later than 7 december, 2022.

The application in English should contain a CV (with the applicant's phone number and e-mail and contact details including phone number and e-mail of two reference persons), a cover letter describing personal motivation and relevant experiences, documentation of exams and grades, copy of passport as well as any other documentation that the applicant wishes to present.


Linnaeus University has the ambition to utilize the qualities that an even gender distribution and diversity brings to the organization.

Please apply by clicking on the Apply button at the bottom of the ad. The credentials you invoke must be verified with certification and they must be attached digitally in your application. The application and other documents to be marked with the reference number. All documents cited must be received by the University no later than 24.00 (Local time in Sweden) on the closing day. Visa mindre

Postdoktor i bioteknologi

Ansök    Nov 1    Linnéuniversitetet    Kemist
Välkommen till Linnéuniversitetet! Vi möter dagens och morgondagens samhällsutmaningar i en öppen, nyfiken och kreativ miljö. Genom att aktivt låta kunskap från olika ämnen, områden och kulturer mötas, öppnar vi upp för nya idéer och skapar nya perspektiv för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Människor växer här. Fakulteten fo?r Ha?lso- och livsvetenskap arbetar utifra?n visionen att fo?rsta?, fo?rklara och fo?rba?ttra va?rlden och samha?llet vi ... Visa mer
Välkommen till Linnéuniversitetet! Vi möter dagens och morgondagens samhällsutmaningar i en öppen, nyfiken och kreativ miljö. Genom att aktivt låta kunskap från olika ämnen, områden och kulturer mötas, öppnar vi upp för nya idéer och skapar nya perspektiv för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Människor växer här.

Fakulteten fo?r Ha?lso- och livsvetenskap arbetar utifra?n visionen att fo?rsta?, fo?rklara och fo?rba?ttra va?rlden och samha?llet vi lever i utifra?n ett ha?lso- och livsvetenskapligt perspektiv. Vi bedriver utbildning, forskning och samverkan inom ha?lsa, va?rd och naturvetenskap. Vi har cirka 3100 studenter, 80 doktorander samt ca 500 medarbetare.

Institutionen fo?r kemi och biomedicin har totalt ca 40 medarbetare med verksamhet fo?rlagd till campus i Kalmar. Institutionen a?r en dynamisk kunskaps- och la?randemiljo? som driver utbildning och forskning inom biomedicinsk vetenskap, farmaci, biokemi och kemi.

Vi söker nu en postdoktor med kompetens inom optimering av protein–proteininteraktioner genom riktad evolution och strukturbaserade modelleringsmetoder.

Ämnesområde för befattningen: Bioteknologi
Placeringsort tillsvidare: Kalmar
Anställningens omfattning och tidsperiod: Utgångspunkten vid en anställning som postdoktor är 100 %, minst 6 månader med en eventuellt möjlig förlängning.

Arbetsbeskrivning:
Arbetsuppgifterna består i huvudsak av forskning med fokus på att utveckla nya proteinbaserade molekyler för att blockera virusupptag i celler.

Hemorragiska febrar, kända under namnet blödarfebrar, är en samling allvarliga sjukdomar som orsakas av virus. Dessa drabbar årligen hundratusentals personer, och för närvarande saknas det vaccin och fungerande behandlingar. Själva viruset sprids från djur till människor och förekommer därmed i olika värdar. Blödarfeber är sällsynt i Sverige, men i Sydamerika och Afrika är blödarfebrar däremot vanliga, och utbrott av Ebola, Lassa, och Gula febern är återkommande med stora risker förknippade för befolkningen. Dessa sjukdomar är oftast förbisedda av läkemedelsföretag.

För att infektera humana värdar använder sig dessa virus av cellreceptorer och vi avser för att utveckla ett nytt tillvägagångssätt för att blockera virusets kapacitet att binda till dess nativa receptor. Genom att använda nyutvecklade strukturoptimeringsmetoder, tillsammans med riktad evolution vill vi ta projektet till nästa skede där vi validerar våra utvecklade proteinet för biomedicinska tillämpningar.

Mer information om labbets forskning kan hittas på följande websida: Bjelic Google Scholar

I din anställning förväntas du aktivt delta i institutionens miljö och nätverk såväl internt som externt.

Andra arbetsuppgifter kan omfatta såsom handledning av studenter på forskarlabb. Undervisning och handledning på laborationer omfattande högst 20 % inom grundnivå och avancerad nivå kan ingå i arbetsuppgifterna.

Behörighetskrav
Behörig att anställas är den som har avlagt doktorsexamen inom bioteknologi, molekylär biologi, strukturbiologi eller biokemi, eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, och som har avlagt doktorsexamen högst tre år före ansökningstidens utgång.

Projektet är interdisciplinärt där erfarenhet av biokemiska metoder (proteinuttryck, molekylärbiologi, riktad evolution, FACS, yeast display), strukturbiologi med avseende på protein–proteininteraktioner och inslag av proteinmodellering med Rosetta söks efter. Flytande engelska kunskaper är ett krav och svenska kunskaper till en fördel.

Sökande får inte tidigare varit anställd som postdoktor under mer än ett år inom samma eller närliggande ämnesområde vid Linnéuniversitetet.

Bedömningsgrunder
Dokumenterad erfarenhet av forskning inom ovan specificerade forskningsområden och behörighetskrav. Arbetet sker i en forskargrupp varför samarbetsförmåga och flexibilitet tillmäts stor betydelse.

När universitetet anställer nya medarbetare ska de sökande väljas, som genom en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en framgångsrik utveckling av verksamheten.

Välkommen med din ansökan senast den 11 december 2022
Ansökan ska innehålla:


• CV, med kontakt (e-mail och telefonnummer) för två referenser
• Examina (PhD, Master’s)
• Ett personligt brev som redogör för ens kvalifikationer till arbetet i projektet
• Publikationslista

Kontaktpersoner:
Prefekt: Anna Asplund, [email protected]
Forskningsledare: Sinisa Bjelic, [email protected]                        
HR-partner: Stina Andersson, [email protected]


Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser. Visa mindre

Laboratoriepersonal med naturvetenskaplig utbildning Klinisk mikrobiologi

Vi erbjuder Mikrobiologiska laboratoriet är i en expansiv fas bland annat när det gäller molekylära metoder. Vi söker dig med relevant naturvetenskaplig kompetens och lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Vi kan erbjuda dig fördjupning inom molekylärbiologi.  Vi har hög ambition för vidareutbildning och personalutveckling och vi värnar om att ha det bästa arbetsklimatet med inflytande och delaktighet för våra medarbetare. Hos oss kommer du att fi... Visa mer
Vi erbjuder
Mikrobiologiska laboratoriet är i en expansiv fas bland annat när det gäller molekylära metoder.

Vi söker dig med relevant naturvetenskaplig kompetens och lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Vi kan erbjuda dig fördjupning inom molekylärbiologi. 


Vi har hög ambition för vidareutbildning och personalutveckling och vi värnar om att ha det bästa arbetsklimatet med inflytande och delaktighet för våra medarbetare. Hos oss kommer du att finna ett modernt, ackrediterat laboratorium med hög kompetens och ständigt utvecklingsarbete.

Vi söker
Vi ser helst att du är noggrann, lojal och stresstålig, samt arbetar med patienten i fokus. I arbetet ingår samtliga moment från det att patientprovet ankommer till vårt laboratorium till dess att analysen svarats ut. Arbetet är i hög grad självständigt och du får ansvar för en avdelning varje dag i rutinarbetet. 

Naturvetenskaplig kompetens som arbetsgivaren finner adekvat. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Vi använder oss av löpande rekrytering, så välkommen in med din ansökan redan idag. 

Vår arbetsplats
Vi är en del av Diagnostiskt centrum, som består av 260 medarbetare som årligen utför fler än fem miljoner analyser, undersökningar och behandlingar. Vi arbetar inom enheterna Klinisk patologi, Klinisk mikrobiologi, Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Klinisk fysiologi och nuklearmedicin, Smittskydd och Vårdhygien samt Biobank- och vävnadscentrum. Vi är ett vetenskapligt kompetenscentrum och aktiva inom flera forskningsområden. Vår länsövergripande verksamhet finns på sjukhusen i Kalmar, Oskarshamn och Västervik.Diagnostiskt centrum är en del av Region Kalmar län. Tillsammans jobbar vi och våra 7 000 kollegor för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete - varje dag.Vi vill att du bifogar CV och personligt brev till din ansökan.


För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Kalmar län vill vi att du söker tjänsten i vårt rekryteringssystem och inte via e-post eller i pappersformat.


Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

Biomedicinsk analytiker Klinisk mikrobiologi

Vi erbjuder Vi kan erbjuda dig fördjupning inom bakteriologi, serologi och/eller molekylärbiologi. Vi har hög ambition för vidareutbildning och personalutveckling och vi värnar om att ha det bästa arbetsklimatet med inflytande och delaktighet för våra medarbetare. Hos oss kommer du att finna ett modernt, ackrediterat laboratorium med hög kompetens och ständigt utvecklingsarbete. Vi söker Vi ser helst att du är noggrann, lojal och stresstålig, samt ar... Visa mer
Vi erbjuder
Vi kan erbjuda dig fördjupning inom bakteriologi, serologi och/eller molekylärbiologi.

Vi har hög ambition för vidareutbildning och personalutveckling och vi värnar om att ha det bästa
arbetsklimatet med inflytande och delaktighet för våra medarbetare. Hos oss kommer du att finna ett modernt, ackrediterat laboratorium med hög kompetens och ständigt utvecklingsarbete.Vi söker
Vi ser helst att du är noggrann, lojal och stresstålig, samt arbetar med patienten i fokus. I arbetet ingår samtliga moment från det att patientprovet ankommer till vårt laboratorium till dess att analysen svarats ut. Arbetet är i hög grad självständigt och du får ansvar för en avdelning varje dag i rutinarbetet.

Legitimerad biomedicinsk analytiker. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi använder oss av löpande rekrytering, så välkommen in med din ansökan redan idag.Vår arbetsplats
Vi är en del av Diagnostiskt centrum, som består av 260 medarbetare som årligen utför fler än fem miljoner analyser, undersökningar och behandlingar. Vi arbetar inom enheterna Klinisk patologi, Klinisk mikrobiologi, Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Klinisk fysiologi och nuklearmedicin, Smittskydd och Vårdhygien samt Biobank- och vävnadscentrum. Vi är ett vetenskapligt kompetenscentrum och aktiva inom flera forskningsområden. Vår länsövergripande verksamhet finns på sjukhusen i Kalmar, Oskarshamn och Västervik.

Diagnostiskt centrum är en del av Region Kalmar län. Tillsammans jobbar vi och våra 7 000 kollegor för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete - varje dag.

Vi vill att du bifogar CV och personligt brev till din ansökan.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Kalmar län vill vi att du söker tjänsten i vårt
rekryteringssystem och inte via e-post eller i pappersformat.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Vi är en del av Diagnostiskt centrum, som består av 260 medarbetare som årligen utför fler än fem miljoner analyser, undersökningar och behandlingar. Vi arbetar inom enheterna Klinisk patologi, Klinisk mikrobiologi, Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Klinisk fysiologi och nuklearmedicin, Smittskydd och Vårdhygien samt Biobank- och vävnadscentrum. Vi är ett vetenskapligt kompetenscentrum och aktiva inom flera forskningsområden. Vår länsövergripande verksamhet finns på sjukhusen i Kalmar, Oskarshamn och Västervik.Diagnostiskt centrum är en del av Region Kalmar län. Tillsammans jobbar vi och våra 7 000 kollegor för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete - varje dag.Vi vill att du bifogar CV och personligt brev till din ansökan.


För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Kalmar län vill vi att du söker tjänsten i vårt rekryteringssystem och inte via e-post eller i pappersformat.


Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

Trädinventerare, visstid

Ansök    Sep 20    Länsstyrelsen i Kalmar län    Biolog
På Länsstyrelsen i Kalmar arbetar cirka 250 engagerade medarbetare inom en mängd olika samhällsfunktioner. Tillsammans bidrar vi till hållbar utveckling, en god livsmiljö och tillväxt. Detta gör vi genom avvägningar mellan ekologi, social hållbarhet och ekonomi. Verksamheten genomsyras av tillitsbaserad ledning och styrning samt vår värdegrund som innebär effektivitet och service, objektivitet, legalitet och respekt för lika värde. Är du nyfiken på ... Visa mer
På Länsstyrelsen i Kalmar arbetar cirka 250 engagerade medarbetare inom en mängd olika samhällsfunktioner. Tillsammans bidrar vi till hållbar utveckling, en god livsmiljö och tillväxt. Detta gör vi genom avvägningar mellan ekologi, social hållbarhet och ekonomi.Verksamheten genomsyras av tillitsbaserad ledning och styrning samt vår värdegrund som innebär effektivitet och service, objektivitet, legalitet och respekt för lika värde.Är du nyfiken på vår arbetsplats och vårt värdegrundsarbete kan du läsa mer på vår webbplats www.lansstyrelsen.se/kalmar/Beskrivning
På naturskyddsenheten arbetar idag 35 personer med arbetsuppgifter inom bland annat områdesskydd, hotade arter, grön infrastruktur, friluftsliv samt prövning och grön tillsyn enligt miljöbalken.

Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med fältinventering av särskilt skyddsvärda träd inom ramen för åtgärdsprogram för hotade arter.

Arbetet sker uteslutande i fält och områden som inventeras har avgränsats från flygbilder. Områdena genomsöks och när ett skyddsvärt träd påträffas registreras en rad egenskaper som art, trädets omkrets, håligheter, skötselbehov m.m. i Fieldmaps/Collector.
Du kommer att arbeta tillsammans med andra trädinventerare i nära dialog med såväl kollegor som markägare.

Andra uppgifter kopplade till enhetens ansvarsområde kan bli aktuella.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
- fält-/inventeringsvana
- artkunskap för bestämning av träd både med och utan blad
- god kommunikativ förmåga i möten med markägare
Det är meriterande är om du har:
- högskoleutbildning inriktad mot biologi/ekologi/naturvård
- vana att jobba med ArcGIS Collector/fieldmaps/handdatorer
- tidigare erfarenhet av trädinventering eller motsvarande

Då tjänsten ställer höga krav på att samverka och skapa goda kontakter lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.

Eftersom tjänsten innebär resor är B-körkort ett krav.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Vattenrådgivare

Vi söker en Vattenrådgivare Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge arbetar med kunskap för att utveckla det gröna näringslivet. Vårt lantbruksteam i Kalmar har rådgivare inom växtodling, ekonomi, husdjur, vatten, bygg och miljö. Nu söker vi ytterligare en vattenrådgivare med kundansvar. Kalmar län behöver klimatanpassa lantbruket efter de senaste åren av torka och vattenbrist. Här har du en möjlighet att hjälpa företag och organisationer att ta ... Visa mer
Vi söker en
Vattenrådgivare
Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge arbetar med kunskap för att utveckla det gröna näringslivet. Vårt lantbruksteam i Kalmar har rådgivare inom växtodling, ekonomi, husdjur, vatten, bygg och miljö. Nu söker vi ytterligare en vattenrådgivare med kundansvar.
Kalmar län behöver klimatanpassa lantbruket efter de senaste åren av torka och vattenbrist. Här har du en möjlighet att hjälpa företag och organisationer att ta fram anpassade lösningar för att möta de klimatutmaningar de står inför. Inom vårt team är vi idag två personer som arbetar med vattenfrågor, som du kommer att ha ett nära samarbete med.
Du behöver kunna arbeta väl i grupp, vara kommunikativ och serviceinriktad mot kund. Vi erbjuder dig en god arbetsmiljö med möjlighet till balans mellan arbete och fritid, delaktighet och erfarenhetsutbyte med andra kollegor.
Gemensamt för alla våra uppdrag är att vi på Hushållningssällskapet har en oberoende roll. Oberoendet skattas högt av våra uppdragsgivare, som huvudsakligen finns inom den gröna näringen.
I rollen ingår:
direktkontakt med lantbruksföretagare i länet
anmälan om vattenverksamhet
tillståndsansökan för vattenverksamhet (inklusive miljökonsekvensbeskrivning)
bedömning av lämpliga placeringar av våtmarker och bevattningsdammar
att ta fram underlag, ritningar och planera för dränering, våtmarker och bevattningsdammar
ansökningar för finansieringsstöd

Detta är en möjlighet för dig som har:
utbildning som agronom, lantmästare, limnolog, biolog, agrotekniker, miljöingenjör eller inom väg och vatten, eller motsvarande
erfarenhet av åtgärder i vatten
erfarenhet av att göra ekonomiska beräkningar inför byggnation
erfarenhet inom de gröna näringarna
kunskap om miljöbalken
förmågan att tänka kreativt och hitta lösningar

Det är en fördel om du har:
erfarenhet av GIS och CAD
erfarenhet av SCALGO live
erfarenhet av avvägningar i fält med GNSS teknik
kunskap om kostnader förknippade med bevattning och bevattningsutrustning
kunskap om vattenuttagets påverkan på miljön (grundvattennivåer, biologisk mångfald, fisk)
kunskap om olika grödors behov av bevattning
kunskap om vattenflöde och vattenbudgetar

Tjänsten är en tillsvidareanställning. Tillträde sker efter överenskommelse. Har du frågor angående tjänsten är du välkommen att kontakta teamledare Pernilla Sjögren, 072 -351 50 68.
Skicka ditt cv och personliga brev senast den 30 november 2022 till jobb.[email protected]. Vi behandlar ansökningarna löpande.
Välkommen med din ansökan!
Hushållningssällskapet är en kunskapsorganisation. Vi producerar och levererar kunskap för hållbar utveckling och lönsamhet i landsbygdens näringar. I Hushållningssällskapen över hela landet är vi ca 25 000 medlemmar och ca 1000 medarbetare.
Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge är ett av landets största Hushållningssällskap. Vi bedriver rådgivning, certifieringsverksamhet, fältförsök, gymnasie- och yrkesutbildning samt utvecklingsarbete mm. Vi har ca 2400 medlemmar och omsätter omkring 220 miljoner kronor per år och är drygt 230 anställda.
Läs gärna mer om vår verksamhet på www.hushallningssallskapet.se
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna tjänst.
Läs hur vi behandlingar dina personuppgifter www.hushallningssallskapet.se/gdpr-jobbansokan/ Visa mindre

Livsmedelskontrollant till Kalmar

Ansök    Sep 30    Livsmedelsverket    Livsmedelsinspektör
Vill du bli del av en viktig verksamhet, där du får använda och utveckla dina kunskaper inom patologi, köttbesiktning och livsmedelssäkerhet? Som anställd på Livsmedelsverket gör du skillnad, här arbetar du för konsumenters och djurs bästa. Tillsammans med ditt team bidrar du till att alla i Sverige ska kunna lita på att maten är säker. Nu söker vi en livsmedelskontrollant till team Kalmar! Denna tjänst avser en visstidsanställning under ett år, med even... Visa mer
Vill du bli del av en viktig verksamhet, där du får använda och utveckla dina kunskaper inom patologi, köttbesiktning och livsmedelssäkerhet? Som anställd på Livsmedelsverket gör du skillnad, här arbetar du för konsumenters och djurs bästa. Tillsammans med ditt team bidrar du till att alla i Sverige ska kunna lita på att maten är säker.

Nu söker vi en livsmedelskontrollant till team Kalmar! Denna tjänst avser en visstidsanställning under ett år, med eventuell möjlighet till förlängning.

Kontroll för kvalitet

Vi som arbetar på Livsmedelsverket har ett viktigt gemensamt uppdrag och är stolta över att genom våra enskilda insatser bidra till verksamhetens mål. Vi arbetar alla för säker mat och säkert dricksvatten, att ingen blir lurad och en hållbar livsmedelskonsumtion.

I team Kalmar ingår elva livsmedelskontrollanter och fyra officiella veterinärer som är stationerade i Kalmar samt en livsmedelskontrollant och tre officiella veterinärer som är stationerade i Lammhult, det finns alltså alltid en kollega nära till hands att rådfråga och få stöd av.

Arbetsuppgifter

Som livsmedelskontrollant ansvarar du för besiktning av djurkroppar efter slakt och gör en bedömning om huruvida köttet kan godkännas som livsmedel eller bör undersökas vidare av en officiell veterinär. Du kommer också att utföra provtagning och delta i vårt viktiga kontrollarbete. I arbetet får du god användning av dina kunskaper i bland annat patologi och köttbesiktning.

I rollen som livsmedelskontrollant är du en viktig länk i kedjan för säkra livsmedel. Du får goda möjligheter att utveckla dina kunskaper som myndighetsperson, samtidigt som du lär dig en hel del om livsmedelsproduktion. Tillsammans med ditt team utvecklas du ständigt i frågor som berör hela livsmedelskedjan.

Livsmedelsverket jobbar med teamutveckling och har många personalförmåner. Läs mer om hur det är att vara anställd på Livsmedelsverket.

Dina kvalifikationer

Du ska ha behörighet att arbeta som livsmedelskontrollant. Behörig är du om du har gått Livsmedelsverkets utbildning till livsmedelskontrollant. Alternativt kan du vara utbildad till veterinär i ett land utanför Sverige, men saknar svensk veterinärlegitimation, eller ha läst årskurs 3 på den svenska veterinärutbildningen med godkänt i kursen för livsmedelssäkerhet. Erfarenhet av köttbesiktning på slakteri sedan tidigare är meriterande.

För rollen krävs att du har goda kunskaper i svenska i tal och skrift samt kan förstå och göra dig förstådd på engelska.

Som person har du god kommunikativ förmåga och tycker om att möta och kommunicera med andra människor. Vi vill att du ska kunna arbeta självständigt och ta egna initiativ samtidigt som tjänsten ställer höga krav på god samarbetsförmåga. Som person ska du vara punktlig och kunna följa instruktioner. Du är även flexibel och har lätt att anpassa dig efter ändrade förutsättningar. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av köttbesiktning på slakteri.

Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Kontakt: Om du vill veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta teamchef Marie Johansson. Representant för Saco-S är Amar Al Nairozy och för ST Leif Pedersen. Samtliga nås via vår växel, tel. 018-17 55 00.

Sista ansökningsdag: 2022-10-21. Ansök via platsannonsen på livsmedelsverket.se/lediga jobb.

Placeringsort: Kalmar

Anställningsform: Visstidsanställning

Omfattning: 100%

Tillträde: Omgående

Område/avdelning: Kontroll/Mellersta Sverige

Diarienummer: 2022/03745

Betyg/intyg samt ID-handling som styrker din ansökan tas med vid en eventuell intervju. Vi kommer även efterfråga referenser.

Välkommen med din ansökan!

Denna rekrytering sker helt genom Livsmedelsverkets försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Visa mindre

Biomedicinsk analytiker

Ansök    Sep 9    Linnéuniversitetet    Mikrobiolog
Välkommen till Linnéuniversitetet! Vi möter dagens och morgondagens samhällsutmaningar i en öppen, nyfiken och kreativ miljö. Genom att aktivt låta kunskap från olika ämnen, områden och kulturer mötas, öppnar vi upp för nya idéer och skapar nya perspektiv för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Människor växer här. Fakulteten för hälso- och livsvetenskaps vision är att förstå, förklara och förbättra världen och samhället vi lever i utifrån ett häls... Visa mer
Välkommen till Linnéuniversitetet! Vi möter dagens och morgondagens samhällsutmaningar i en öppen, nyfiken och kreativ miljö. Genom att aktivt låta kunskap från olika ämnen, områden och kulturer mötas, öppnar vi upp för nya idéer och skapar nya perspektiv för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Människor växer här.

Fakulteten för hälso- och livsvetenskaps vision är att förstå, förklara och förbättra världen och samhället vi lever i utifrån ett hälso- och livsvetenskapligt perspektiv. Arbetet inom fakulteten utgår från Linnéuniversitetets fyra värdeord: nytänkande, nyfikenhet, närhet och nytta.

Institutionen för biologi och miljö är en del av Fakulteten för hälso- och livsvetenskap. Forskningsverksamheten inom denna tvärvetenskapliga avdelning omfattar områdena akvatisk ekologi, cell- och organismbiologi, evolutionsbiologi, zoonotisk ekologi, mikrobiologi, miljövetenskap och miljöteknik, samt naturvetenskaplig didaktik.

Forskargruppen Marin Mikrobiell Ekologi söker en biomedicinsk analytiker för studier av marina bakteriers och växtplanktons roll i kislets kretslopp.

Arbetsuppgifter:

Arbetsuppgifterna inom verksamheten för forskargruppen Marin Mikrobiell Ekologi består av både moderna molekylärbiologiska metoder (exempelvis DNA/RNA extraktioner, realtids-PCR, genuttrycksanalyser och provbehandling för sekvensering) såväl som klassiska metoder inom mikrobiologi (exempelvis odling av bakterier och mätning av mikrobiella aktiviteter). Arbete utförs både på enskilda marina modellbakterier och på naturliga bakteriesamhällen från Östersjön och andra hav.

Kvalifikationer:

Krav:


• Biomedicinsk analytikerutbildning på högskolenivå eller motsvarande (minst 180 högskolepoäng).
• Vana vid avancerat molekylärbiologiskt arbete, såsom RNA extraktioner, realtids-PCR, och bearbetning av DNA-prover för amplikonsekvensering.
• Erfarenhet av arbete med odling av bakterieisolat.

Meriterande:


• Förmåga att självständigt lösa uppgifter.
• Förmåga att interagera dynamiskt i en forskargrupp (dvs. grupparbete).

Anställningsvillkor:

Anställning och omfattning: Tidsbegränsad anställning. Heltid.

Varaktighet: 5 månader.

Tillträde: Snarast möjligt

Placeringsort: Kalmar

Mer information lämnas av:

Professor Jarone Pinhassi tel: 070-275 63 18. E-post: [email protected]

Prefekt Jonas Waldenström tel: 0480-44 61 95, E-post: [email protected]

HR-partner Marianne Palmér tel: 0480-44 73 03, E-post: [email protected]

Fackliga företrädare nås via universitetets växel: 0772-28 80 00.

Välkommen med din ansökan som ska ha inkommit senast den 23 september 2022 märkt med diarienummer HR 2022/734-2.2.1


Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser. Visa mindre

Hållbarhetstrateg Klimat och miljö

Kalmar växer och vi är nu över 70 000 invånare. Kalmar har en fantastisk kulturhistorisk miljö som ger staden charm och karaktär men Kalmar är också en modern universitetsstad med visioner. Här finns framtidstro, bra kommunal service och stadspuls parallellt med en livskraftig landsbygd. Kommunens arbetsplatser representerar verksamheter med cirka 200 olika yrken på åtta förvaltningar och tillsammans är vi ca 6 000 anställda. Kalmar kommun arbetar akti... Visa mer
Kalmar växer och vi är nu över 70 000 invånare.
Kalmar har en fantastisk kulturhistorisk miljö som ger staden charm och karaktär men Kalmar är också en modern universitetsstad med visioner. Här finns framtidstro, bra kommunal service och stadspuls parallellt med en livskraftig landsbygd.

Kommunens arbetsplatser representerar verksamheter med cirka 200 olika yrken på åtta förvaltningar och tillsammans är vi ca 6 000 anställda.

Kalmar kommun arbetar aktivt för jämställdhet och mångfald i arbetslivet. Kalmar kommun värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande som bidrar till det.

Tillsammans gör vi ett Kalmar för alla ännu bättre. Välkommen att söka jobb hos oss!

Kommunledningskontoret ger stöd och service till kommunfullmäktige och kommunstyrelsen med dess arbetsutskott och personalutskott. Kommunledningskontoret ger också service till nämnder och kommunägda bolag. Det gäller t.ex. kommunikation, juridik, IT, upphandling, utbildning, löner, arbetsrätt, redovisning och företagshälsovård.

ARBETSUPPGIFTER
På kommunledningskontorets enhet för hållbarhet och strategi finns strateger, utvecklare och samordnare med kunskap inom olika delar av hållbar utveckling, forsknings- och universitetssamverkan, internationell samverkan/EU-program och invånar- och inflyttningsfrågor. Ett gemensamt uppdrag för enheten är att bidra till hållbar utveckling och framtid i hela kommunen.

Vi söker nu en ny kollega, som i rollen som strateg inom klimat- och miljö, bland annat ska bidra till att Kalmar kommun når målet om en fossilbränslefri- och klimatneutral kommun år 2030. Uppdraget handlar om att vara med och följa upp, stödja, driva på och utveckla hållbar utveckling/klimat- och miljö i planer såväl som i processer kopplat till bo och byggande, energianvändning och försörjning, transporter, konsumtion och upphandling samt anpassning till ett förändrat klimat och klimatanpassning.

Du kommer arbeta tillsammans med hela kommunkoncernen men även med externa aktörer från myndigheter, föreningar och företag. På enheten arbetar vi i team, vilket betyder att vi hjälps åt och delar ansvar för uppdrag men har också våra olika expertområden. Inom området ekologisk hållbarhet/ klimat och miljö finns idag strateger, projektledare/koordinator samt miljöutvecklare.

I uppdraget som hållbarhetsstrateg inom klimat- och miljö ingår att;
- Utreda och analysera
- Bereda beslutsunderlag
- Process- och projektleda
- Utveckla och utarbeta handlingsplaner och riktlinjer med utgångspunkt i politisk
inriktning och beslut
- Följa upp och redovisa klimat och miljöarbetet,
- Bidra till extern och intern kommunikation och utbildningar inom hållbarhet och inom
dina expertområden
- Stödja kommunkoncernens olika verksamheter i hållbarhet och inom dina
expertområden
- Delta i projektgrupper för olika utvecklingsprojekt
- Föra kontinuerlig dialog med verksamheter, invånare och ansvariga politiker inom
olika frågor

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har en utbildning på högskole-/universitetsnivå inom hållbar utveckling och klimat- och miljöområdet eller liknande som arbetsgivaren bedömer som lämplig. Uppdraget förutsätter att du har erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation och har erfarenhet av att leda strategiskt utvecklingsarbete inom hållbarhet/ klimat/ miljö. Vi ser gärna att du har expertkunskap inom områden som klimatstrategi, livscykelanalyser, hållbar affärsutveckling resurseffektivt boende och byggande, energi och energilagring eller andra framtidsrelevanta perspektiv.

Du är en lagspelare med god samarbetsförmåga samtidigt som du är drivande, initiativrik och har ett genuint intresse för hållbarhet som du har god förmåga att kunna kommunicera kring. Som person önskar vi att du är; strukturerad och kvalitetsmedveten med förmåga att kunna se till helheten. Du bör ha förståelse för olika ståndpunkter och intressen samt en förmåga att väga samman dessa för att uppå kommunens mål och visionen inom området. Som strateg arbetar du självständigt och ska vara duktig på att planera och organisera ditt arbete. Vi är en kommun med höga ambitioner inom klimat- och miljöområdet. Att stötta utveckling och innovation är naturliga del av arbetet som hållbarhetsstrateg.

Kalmar kommun strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår kommun. Vi välkomnar därför sökande med olika bakgrund som kan bidra till att vi kan uppfylla vår vision om ett Kalmar för alla.

ÖVRIGT
För att alla ansökningar ska bli likvärdigt granskade vid urvalsprocessen måste du söka via länken i varje specifik tjänst. OBS: Skicka INTE din ansökan via E-post eller brev.

Vi undanber oss erbjudanden och försäljningssamtal om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna tjänst. Visa mindre

Kyrkoherde

Ansök    Sep 14    Kalmar Pastorat    Komminister
Välkommen att söka tjänsten som kyrkoherde i alla tiders Kalmar! Vi erbjuder ett rikt gudstjänstliv och mångfacetterad verksamhet i en stad i ständig utveckling. Om oss:  Kalmar pastorat består av fem stadsförsamlingar som totalt har drygt 22 000 medlemmar. I pastoratet finns ungefär 85 anställda medarbetare och många ideella krafter. I varje församling finns en kyrka och arbetslag med präster, diakoner, musiker, pedagoger och vaktmästare. I pastoratet ... Visa mer
Välkommen att söka tjänsten som kyrkoherde i alla tiders Kalmar! Vi erbjuder ett rikt gudstjänstliv och mångfacetterad verksamhet i en stad i ständig utveckling.

Om oss: 
Kalmar pastorat består av fem stadsförsamlingar som totalt har drygt 22 000 medlemmar. I pastoratet finns ungefär 85 anställda medarbetare och många ideella krafter. I varje församling finns en kyrka och arbetslag med präster, diakoner, musiker, pedagoger och vaktmästare. I pastoratet finns också ett kansli med administrativa stödfunktioner inom till exempel ekonomi, HR, fastighet, kommunikation och IT. Här finns begravningsverksamhet med två stora kyrkogårdar och ett krematorium. Pastoratet ansvarar för verksamheten i Kalmar slottskyrka med en mängd vigslar och dop. Här finns också sjukhuskyrka, verksamhet inom kriminalvården, familjerådgivning och ett nära samarbete med Kalmar Stadsmission samt ett ekumeniskt arbete.

Tidigare kyrkoherden arbetade här under 17 år. Här finns nu ett kyrkoråd som välkomnar dig och ser fram emot att hitta vår roll tillsammans. Kalmar är en växande stad och det ger oss som kyrka stora möjligheter när vi ser framåt. Genom församlingsinstruktionen har vi en ambition om ett starkt ideellt medarbetarskap som ska vårdas och utvecklas.
Läs gärna mer om oss på www.svenskakyrkan.se/kalmar

Vi söker:
Vi söker dig som är en trygg och tydlig ledare. Du har en god social kompetens och gillar att samarbeta både inom och utom Svenska kyrkan. Du är trygg i att fatta beslut och att få medarbetare att arbeta åt samma håll. Du har visioner för framtidens kyrka och vill tillsammans med anställda, förtroendevalda och ideella medarbetare vara med och utveckla vårt arbete. Du har en tidigare erfarenhet som kyrkoherde.

Välkommen att söka tjänsten senast den 9 oktober. I din ansökan bifogas, förutom sedvanliga handlingar, såsom CV och personligt brev även prästbrev om var och när du gjorde ditt pastorsadjunktsår samt vilket utbildningsinstitut du studerat vid och vilket år. Visa mindre

Komminister

Ansök    Aug 10    Kalmar Pastorat    Komminister
Kalmar pastorat har drygt 23 000 medlemmar och omfattar fem församlingar, begravningsverksamhet samt administrativa stödfunktioner, tillsammans ungefär 85 medarbetare. I pastoratet finns ett rikt och varierat gudstjänstliv. Nu söker vi en präst till Två Systrars församling. Läs gärna mer om oss på www.svenskakyrkan.se/kalmar Vi erbjuder: En tillsvidaretjänst som präst i en församling med stort engagemang, där mässa, daglig bön, och en vision om att var... Visa mer
Kalmar pastorat har drygt 23 000 medlemmar och omfattar fem församlingar, begravningsverksamhet samt administrativa stödfunktioner, tillsammans ungefär 85 medarbetare.

I pastoratet finns ett rikt och varierat gudstjänstliv. Nu söker vi en präst till Två Systrars församling. Läs gärna mer om oss på www.svenskakyrkan.se/kalmar

Vi erbjuder: En tillsvidaretjänst som präst i en församling med stort engagemang, där mässa, daglig bön, och en vision om att vara en växande kyrka med Jesus i hjärtat är drivkraften. Vi hoppas att människor i Två Systrars finner ett öppet kapell som bjuder in till samtal och undervisning, och där Guds omsorg om människor är tydlig.

Två Systrars är en medelstor stadsförsamling med ett arbetslag på sju personer. Vi försöker att arbeta nära varandra och de många ideellt engagerade som finns i Kapellet. Arbetet är varierat och mångfacetterat och erbjuder mycket för dig som är en ”allround” församlingspräst. Unikt är dock vår pärla Två Systrars Diakonala Kök som på ett utsökt sätt ser till att man inte går hungrig härifrån. I Två Systrars Kapell får du alltså som präst många möjligheter att i Jesu vänner Martas och Marias anda förmedla tro, inspiration och glädje.

Vi söker: En präst som vill vara med och ta ansvar för Två Systrars gudstjänstliv; hjärtat i församlingens liv och prästernas tjänst är det gemensamma firandet av söndagens högmässa. Utöver denna firar vi mässa ytterligare två dagar i veckan och ber tidebön morgon och kväll varje dag. Du tjänstgör tre av fyra söndagar.

I din tjänst kommer ingå ett särskilt ansvar för vuxnas undervisning och fördjupning i kristen tro. Tillsammans med vår diakon kommer du även att ha huvudansvar för konfirmand- och ungdomsarbetet i församlingen.

Kapellet är öppet varje dag och människor söker sig gärna hit. Själavård och enskilda samtal kommer därför att vara en viktig del av din tjänst.

I Kalmar har vi ett gemensamt ansvar för de kyrkliga handlingarna, och pastoratets prästkollegium, där du ingår, delar det och liksom ansvaret för beredskap mot sjukhuset.

Du är: Behörig att utöva uppdraget som präst inom Svenska kyrkan och har med fördel några års erfarenhet av församlingstjänst.  Vidare är du en flexibel präst som tycker om att arbeta och är engagerad i din församling. Du vill se människor runt omkring dig växa i tro och omsorg om sin omvärld och söker vägar att motivera och inspirera till detta. Som medarbetare är du lojal, trygg och förtroendeingivande med god kommunikations- och samarbetsförmåga. Förmåga att hantera datorer är värdefullt, samt att du har B-körkort. Vi lägger mycket stor vikt vid personlig lämplighet.

Varaktighet, arbetstid och tillträde: Tjänsten är en tillsvidareanställning, 100%, med tillträde enligt överenskommelse.

Sök tjänsten senast den 11 september. I din ansökan bifogas, förutom CV och personligt brev, även prästbrev och information om var och när studier vid utbildningsinstitut samt pastorsadjunktsår fullgjordes. Visa mindre

Project assistant in Marine Microbial Ecology

Ansök    Sep 8    Linnéuniversitetet    Molekylärbiolog
Welcome to Linnaeus University! We meet the societal challenges of today and tomorrow in a spirit of openness, curiosity and creativity. By creating arenas for exchange of knowledge from different subjects, fields and cultures, we open up for new ideas and create new opportunities for long-term sustainable societal development. Linnaeus University – where people grow. The Department of Biology and Environmental Science is part of the Faculty of Health and... Visa mer
Welcome to Linnaeus University! We meet the societal challenges of today and tomorrow in a spirit of openness, curiosity and creativity. By creating arenas for exchange of knowledge from different subjects, fields and cultures, we open up for new ideas and create new opportunities for long-term sustainable societal development. Linnaeus University – where people grow.

The Department of Biology and Environmental Science is part of the Faculty of Health and Life Sciences. The research activities within this multidisciplinary department include the areas of aquatic ecology, cell and organism biology, evolutionary biology, microbiology, environmental science and environmental engineering as well as disease ecology.

The marine microbiology research group in Kalmar seeks a project assistant for studies of the ecology of marine microorganisms.

Field of subject for the appointment

Ecology, with specialization in Marine Microbial Ecology

Placement city:

Kalmar

Terms of Employment

The employment is 100% and lasts 14 months. Access as soon as possible.

Project description

Silica is an important nutrient in marine ecosystems and is especially important to diatoms; yet it is also assimilated by microorganisms with no known need for silica, such as cyanobacteria. To determine metabolic pathways potentially involved in regulating the response of microorganisms to silica under different environmental conditions, the current project will focus on interpreting massively parallel sequencing data of microbial assemblages from nature and from mesocosm experiments.

The research project is part of a larger interdisciplinary research project in collaboration with scientists from Daniel Conley’s research group at Lund University as well as other scientists within the framework of the Centre for Ecology and Evolution in Microbial model Systems (EEMiS) at Linnaeus University that comprises expertise in ecology, evolution, and microbiology. The research is also connected to the Strong Research Environment ECOCHANGE.

Entry requirements

A person fulfils the general entry requirements if she/he has;


• A minimum of an advanced level undergraduate degree (240hp/240ECTS) degree in biology, ecology or microbial ecology.
• Documented expertise in performing mesocosm or microcosm experiments with natural mixed microbial assemblages, and experience in sampling for microbial meta-omics analyses.
• Expertise in using bioinformatics pipelines for statistical analyses of gene expression sequencing data of marine microorganisms.

Other assessment grounds;


• High proficiency in written and spoken English.
• Ability to work independently to solve problems.
• Capacity to interact well in a research group (i.e. team work).

The application (in English) should contain a CV (with telephone and e-mail), documentation of exams and grades, an application letter describing personal motivation and experiences relevant to the research project, and any other documentation that the applicant would like to present. The candidates should also provide contact details (including telephone number and e-mail address) of two reference persons. Applications should arrive no later than 22 September, 2022. Mark your application with reference number HR 2022/736-2.2.1.

For more information, please contact

Professor Jarone Pinhassi, tel: 070-275 63 18, E-mail: [email protected]  

Head of Department Jonas Waldenström, tel: 0480-44 61 95, E-mail: [email protected]

Human resources consultant Marianne Palmér tel: 0480-44 73 03, E-mail: [email protected].

Union representatives can be contacted via the university switchboard at +46-772- 288000.

 


Linnaeus University has the ambition to utilize the qualities that an even gender distribution and diversity brings to the organization.

Please apply by clicking on the Apply button at the bottom of the ad. The credentials you invoke must be verified with certification and they must be attached digitally in your application. The application and other documents to be marked with the reference number. All documents cited must be received by the University no later than 24.00 (Local time in Sweden) on the closing day. Visa mindre

Researcher in Microbiology

Ansök    Aug 30    Linnéuniversitetet    Mikrobiolog
Welcome to Linnaeus University! We meet the societal challenges of today and tomorrow in a spirit of openness, curiosity and creativity. By creating arenas for exchange of knowledge from different subjects, fields and cultures, we open up for new ideas and create new opportunities for long-term sustainable societal development. Linnaeus University – where people grow. Linnaeus University is the result of a merger between Kalmar University and Växjö Univer... Visa mer
Welcome to Linnaeus University! We meet the societal challenges of today and tomorrow in a spirit of openness, curiosity and creativity. By creating arenas for exchange of knowledge from different subjects, fields and cultures, we open up for new ideas and create new opportunities for long-term sustainable societal development. Linnaeus University – where people grow.

Linnaeus University is the result of a merger between Kalmar University and Växjö University. The research activities within the Department of Biology and Environmental Science include the areas of aquatic ecology, cell and organism biology, evolutionary biology, microbiology, environmental science and environmental engineering as well as zoonotic ecology. For more information see: Lnu.se and Lnu.se/en

The research project involves investigating the microbiology of Baltic Sea sediments in relation to climate change and fluxes of greenhouse gases. It will involve fieldwork including sampling of sediment cores, extraction of nucleic acids and preparation for high throughput sequencing, and bioinformatic analyses of the resulting data.

General requirements

To be qualified for the appointment, the candidate should possess a PhD in environmental microbiology/microbial ecology.

Specific requirements refer to

Experience of environmental microbiology and explicitly sampling for ‘omics’ analyses and analysis of the resulting data. The applicant must also have high proficiency in written and spoken English.

Assessment grounds


• Experience of writing scientific articles is desired.
• Documented experience in Baltic Sea/marine sediment microbiology including fieldwork.
• Have the ability to work independently as well as interact well in a research group.
• B-drivers license.
• We attach great importance to personal suitability.

Terms of employment

Employment and scope: 100 %, for three months with eventual possibility for an extension. The employment is scheduled to start mid-October 2022.

Placement city: Kalmar, Sweden.

Contacts

Professor Mark Dopson ([email protected]), +46-(0)480-447334;

Head of Department Jonas Waldenström ([email protected]), +46-(0)480-446195;

HR partner Marianne Palmér ([email protected]), +46-(0)480-447303.

Union representatives may be contacted via the university switchboard at +46-(0)772-288000.

Application

The application (in English) should contain a CV (with telephone, e-mail, and details of referees), documentation of exams and grades, and a description of motivation and experience relevant to the research project. Closing date for application is 13 September 2022. Mark your application with reference number HR 2022/717-2.2.1

Linnaeus University has the ambition to utilize the qualities that an even gender distribution and diversity brings to the organization. Please apply by clicking on the "Apply" button at the bottom of the ad. The credentials you invoke must be verified with certification and they must be attached digitally in your application. The application and other documents to be marked with the reference number. All documents cited must be received by the University no later than 24.00 (Local time in Sweden) on the closing day.


Linnaeus University has the ambition to utilize the qualities that an even gender distribution and diversity brings to the organization.

Please apply by clicking on the Apply button at the bottom of the ad. The credentials you invoke must be verified with certification and they must be attached digitally in your application. The application and other documents to be marked with the reference number. All documents cited must be received by the University no later than 24.00 (Local time in Sweden) on the closing day. Visa mindre

Miljöskyddshandläggare, vikariat

På Länsstyrelsen i Kalmar arbetar cirka 260 engagerade medarbetare inom en mängd olika samhällsfunktioner. Tillsammans bidrar vi till hållbar utveckling, en god livsmiljö och tillväxt. Detta gör vi genom avvägningar mellan ekologi, social hållbarhet och ekonomi. Verksamheten genomsyras av tillitsbaserad ledning och styrning samt vår värdegrund som innebär effektivitet och service, objektivitet, legalitet och respekt för lika värde. På Miljöenheten arb... Visa mer
På Länsstyrelsen i Kalmar arbetar cirka 260 engagerade medarbetare inom en mängd olika samhällsfunktioner. Tillsammans bidrar vi till hållbar utveckling, en god livsmiljö och tillväxt. Detta gör vi genom avvägningar mellan ekologi, social hållbarhet och ekonomi.

Verksamheten genomsyras av tillitsbaserad ledning och styrning samt vår värdegrund som innebär effektivitet och service, objektivitet, legalitet och respekt för lika värde.

På Miljöenheten arbetar 18 personer. Arbetet på enheten utgörs i huvudsak av tillsyn och tillståndsprövning av miljöfarlig verksamhet, bidrags- och tillsynsprojekt inom förorenade områden samt tillsynsvägledning inom dessa fält. Vi har också tillsyn enligt Sevesolagstiftningen. På enheten tillhör alla en av tre arbetsgrupper som träffas regelbundet. Det finns också stort utrymme för tvärsektoriellt arbete tillsammans med andra enheter.

Är du nyfiken på vår arbetsplats och vårt värdegrundsarbete kan du läsa mer på vår webbplats www.lansstyrelsen.se/kalmar/


ARBETSUPPGIFTER
Vi söker en person som i första hand ska jobba med tillsynsrelaterade frågor kopplat till förorenade områden och miljöfarlig verksamhet inom miljöbalken.

För uppgifterna gällande förorenade områden vill vi bland annat att du granskar och bedömer anmälningsärenden, MIFO-blanketter, miljötekniska undersökningar samt arbeta med uppdatering och utlämning av handlingar från den nationella databasen, EBH-stödet.

I arbetsuppgifterna som rör tillsyn av miljöfarlig verksamhet kommer det exempelvis att ingå att handlägga anmälningsärenden, granska miljörapporter, anmälan och tillstånd om transport av avfall samt ansökan om yrkesmässig överlåtelse av särskilt farliga kemiska produkter.
Du kommer att delta på tillsynsbesök.

Beroende på erfarenhet och bakgrund kan det bli aktuellt att handlägga mer komplexa ärenden, bland annat utredningar av förorenade områden kopplat till statsbidrag eller som finansieras av ansvarig verksamhetsutövare. Det kan även bli aktuellt att svara på remisser inom arbetsområdet.
Hos oss kommer du att arbeta med intressanta och utmanande arbetsuppgifter som har stor samhällsnytta.

KVALIFIKATIONER
Krav:
Naturvetenskaplig akademisk universitets- eller högskoleexamen med inriktning mot ekotoxikologi, vatten, miljögifter, geologi, miljö- och hälsoskydd, förorenade områden eller annan utbildning som vi finner likvärdig.
B-körkort
Att uttrycka sig väl i tal och skrift.

Meriterande:
Kunskaper inom miljöjuridik
Kunskaper inom geografiskt informationssystem (GIS).
Kunskaper inom metodiken för inventering av förorenade områden (MIFO)
Arbete med ärenden kopplat till 9 kap. och 10 kap. miljöbalken på kommun eller statlig myndighet
Arbete med förorenade områden inom kommun, statlig myndighet eller privat sektor.

Vi söker en flexibel person som tycker om att ha stor variation i arbetsuppgifter men och som också kan uppskatta att olika perioder innehåller fokus på enstaka arbetsuppgifter. Du behöver vara noggrann och strukturerad.
Eftersom arbetet innebär många interna och externa kontakter är det viktigt att du är bra på att kommunicera, samarbeta och har en hög servicekänsla.

Vid rekrytering strävar Länsstyrelsen efter en jämn könsfördelning och att främja mångfald bland medarbetarna.


ÖVRIGT
Vi erbjuder Dig en unik arbetsplats
fylld av kunniga experter och ambitiösa generalister inom en mängd olika samhällsfunktioner. Länsstyrelsens står just nu inför många intressanta utmaningar och anställningen ger därmed goda möjligheter till personlig utveckling. Vi arbetar för en god arbetsmiljö, har bra personalsociala förmåner och stora möjligheter till flexibel arbetstid. Vi välkomnar mångfald och ser jämställdhet som en självklarhet.

Som anställd innebär det att du kommer att krigsplaceras vid Länsstyrelsen i Kalmar län.

Vi undanber oss alla erbjudanden om
annonserings- och rekryteringsstöd i samband med denna annons.

Vi har i rekryteringen valt att använda oss av Visma recruit som rekryteringsverktyg och kommer således inte hantera ansökningar via e-post eller post. Visa mindre

Biomedicinsk analytiker med fysiologisk inriktning, Fysiologiska kliniken

Vi erbjuder Vi söker en biomedicinsk analytiker till oss på Fysiologiska kliniken. Hos oss ingår du i vårt team med 30 medarbetare av olika yrkeskategorier. Utöver klinisk fysiologi har vi också sektioner inom nuklearmedicin och neurofysiologi. Vi erbjuder dig ett spännande och utvecklande arbete tillsammans med engagerade kollegor, alltid med patienten i centrum. Som en del i din personliga utveckling erbjuder vi dig utbildning och hospitering på andra... Visa mer
Vi erbjuder
Vi söker en biomedicinsk analytiker till oss på Fysiologiska kliniken.

Hos oss ingår du i vårt
team med 30 medarbetare av olika yrkeskategorier. Utöver klinisk fysiologi har vi också sektioner inom nuklearmedicin och neurofysiologi. Vi erbjuder dig ett spännande och utvecklande arbete tillsammans med engagerade kollegor, alltid med patienten i centrum. Som en del i din personliga utveckling erbjuder vi dig utbildning och hospitering på andra enheter och tillsammans utvecklar vi våra metoder. Arbetsmiljö är en viktig fråga för oss. 
Vi arbetar dagtid och är lediga alla helger och alla röda dagar.

Vi söker
Vi söker dig som är biomedicinsk analytiker med inriktning klinisk fysiologi. Tidigare erfarenhet är meriterande. Som biomedicinsk analytiker hos oss arbetar du självständigt och varierat med många olika arbetsuppgifter.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper som engagemang, samarbetsförmåga, initiativförmåga, och servicemedvetenhet. Du ska vara kvalitetsmedveten och intresserad av att bidra i verksamhetens utveckling och förbättringsarbete. Arbetet kräver förmåga att arbeta både självständigt och i grupp. Vi värnar om en hög professionalitet och ett mycket gott samarbetsklimat!
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.


Om det låter intressant, vänligen kontakta nedanstående för ytterligare information.
Intervjuer sker regelbundet och vi tillämpar löpande urval.

Vår arbetsplats
Vi är en del av Diagnostiskt centrum, som består av 260 medarbetare som årligen utför fler än fem miljoner analyser, undersökningar och behandlingar. Vi arbetar inom enheterna Klinisk patologi, Klinisk mikrobiologi, Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Klinisk fysiologi och nuklearmedicin, Smittskydd och Vårdhygien samt Biobank- och vävnadscentrum. Vi är ett vetenskapligt kompetenscentrum och aktiva inom flera forskningsområden. Vår länsövergripande verksamhet finns på sjukhusen i Kalmar, Oskarshamn och Västervik.Diagnostiskt centrum är en del av Region Kalmar län. Tillsammans jobbar vi och våra 7 000 kollegor för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete - varje dag.Vi vill att du bifogar CV och personligt brev till din ansökan.


För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Kalmar län vill vi att du söker tjänsten i vårt rekryteringssystem och inte via e-post eller i pappersformat.


Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

KMA - kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Brinner du för miljö- och arbetsmiljöfrågor? Vi söker en kollega till vårt team i Kalmar. Vi söker dig som vill jobba med stimulerande och omväxlande uppdrag och vara med och skapa värde hos våra kunder! Vi söker dig som har kompetens inom miljö, kvalitet och arbetsmiljö, du har erfarenhet av ledningssystem och är väl bekant med lagstiftningen inom miljö- och arbetsmiljöområdet. Jobbar du kanske som KMA eller QHES i dag? Vi har flest uppdrag inom miljö och... Visa mer
Brinner du för miljö- och arbetsmiljöfrågor?
Vi söker en kollega till vårt team i Kalmar.
Vi söker dig som vill jobba med stimulerande och omväxlande uppdrag och vara med och skapa värde hos våra kunder!
Vi söker dig som har kompetens inom miljö, kvalitet och arbetsmiljö, du har erfarenhet av ledningssystem och är väl bekant med lagstiftningen inom miljö- och arbetsmiljöområdet. Jobbar du kanske som KMA eller QHES i dag? Vi har flest uppdrag inom miljö och arbetsmiljöområdet så erfarenheter inom miljö och arbetsmiljö efterfrågas i första hand.
Företagspresentation
Envicon Miljökonsult AB är ett konsultbolag som erbjuder tjänster inom miljö-, kvalitet- och arbetsmiljöområdet. Vår styrka är vår unika kompetens och bredden på våra tjänster. Vi gör uppdragen anpassade utifrån kundens unika behov vilket innebär variation i uppdragen. Våra uppdrag kan vara korta engångsuppdrag likaväl som att vi är uthyrda till företag.
Vår värdegrund är trygghet, kompetens och engagemang vilket gäller lika väl internt för vårt team som för vår relation med kunden. Värdegrunden är viktig för teamet och vi höjer varandras kompetens genom att dela med oss till varandra.
Vi har vårt kontor i moderna lokaler på Varvsholmen i Kalmar. Kontoret är vår utgångspunkt men många uppdrag görs på plats ute hos kund så resor förekommer i tjänsten. Placeringsort: Kalmar.
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Rollen som konsult är självständigt, med eget ansvar för att driva projekt och uppdrag ute hos kund. Du bidrar med din specialistkompetens och innehar en aktiv och coachande roll gentemot kund.
Exempel på uppdrag ute hos kund:
Expert och rådgivare i både strategiska och operativa frågor inom miljö, kvalitet och arbetsmiljö.
Driva införandet av ISO 9001, 14001, 45001 och 39001
Upprätta, utveckla och förankra rutiner, instruktioner och arbetssätt i verksamheter
Vara drivande i skyddsronder, riskbedömningar och åtgärdsplaner
Utföra interna revisioner och delta vid externa revisioner
Information och rådgivning för uppfyllnad av lagstiftning inom miljö- och arbetsmiljöområdet
UtbildningarVi söker dig som har;
Erfarenheten av att jobba med de tre områdena miljö, kvalitet och arbetsmiljö men lägger störst vikt vid miljö och arbetsmiljö.
Goda kunskaper om lagar och krav inom miljö- och arbetsmiljöområdet.
Jobbat med ledningssystem (ISO9001, ISO14001 och ISO 45001).
Erfarenhet av externa och interna revisioner.
Körkort
Mycket goda kunskaper i att uttrycka det svenska språket i skrift
Arbetslivserfarenhet, gärna inom industrinSom person…
… är du engagerad och driven, du brinner för miljö och arbetsmiljöfrågor. Du är självgående med mycket god samarbetsförmåga. Det är viktigt att du är lyhörd och kan första kundens behov.
… är du trygg och tydlig i din kommunikation. Vidare är det viktigt att du är strukturerad och noggrann i ditt arbete.
Vid urvalet kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ditt engagemang.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten.
Passar du in på ovanstående profil, tveka inte att ansöka redan idag!
Tjänsten är en heltidstjänst men önskas lägre tjänstgöringsgrad så är det möjligt (50-100 %).
Det är fast månadslön och vi jobbar inte med kalla samtal utan bygger våra uppdrag på förtroende, tillit och relationsbyggande.
I denna rekrytering samarbetar Envicon med Katharina Lindqvist Förändringskraft AB som hjälper till i rekryteringsprocessen. Sök snarast då vi arbetar med löpande urval.
Kontaktuppgifter:
Katharina Lindquist tel. 0731-814771 eller [email protected]
Välkommen med din ansökan! Visa mindre

MKB-utredare

Jakobi Sustainability AB är en miljökonsult i stark tillväxt vars vision är Hög biologisk mångfald, motståndskraftiga ekosystem och ett hållbart fossilfritt samhälle. Vi har lång erfarenhet av naturvärdesinventeringar, miljökonsekvensbeskrivningar och miljöutredningar. Vi sätter stort värde på god gemenskap och goda relationer. Vi är just nu 13 anställda och arbetar nära tillsammans med vårt nätverk av underkonsulter och samarbetspartners. Vi arbetar med d... Visa mer
Jakobi Sustainability AB är en miljökonsult i stark tillväxt vars vision är Hög biologisk mångfald, motståndskraftiga ekosystem och ett hållbart fossilfritt samhälle. Vi har lång erfarenhet av naturvärdesinventeringar, miljökonsekvensbeskrivningar och miljöutredningar. Vi sätter stort värde på god gemenskap och goda relationer. Vi är just nu 13 anställda och arbetar nära tillsammans med vårt nätverk av underkonsulter och samarbetspartners. Vi arbetar med de flesta kunder som behöver miljötillstånd i samband med byggnation av något slag.
För tjänsten som MKB-utredare har du en examen som biolog, miljövetare, civilingenjör inom samhällsbyggnadsteknik/miljö och har arbetat minst 3 år som MKB-utredare inom någon form av exploateringsprojekt. Du längtar efter att jobba på ett modernt företag med korta beslutsvägar och god gemenskap och sammanhållning. Du gillar att jobba mot uppsatta mål och leverera bra resultat till nöjda kunder. Det är en merit om du har kompetens och erfarenhet inom naturinventeringar på vatten eller land men inget krav. Du behöver kunna författa rapporter på felfri svenska då detta är ett krav från våra kunder. Du kommer i första hand att arbeta som miljösamordnare och skriva miljökonsekvensbeskrivningar för exploateringsprojekt, så som väg och järnväg, kommunal planering, elkraft och vindkraft. Även andra utredningsuppdrag inom miljö kommer att vara aktuellt beroende på din kompetens. Du kommer att ha rollen som uppdragsledare, vara ansvarig för kontakter med kunder och skriva offerter. Vi söker i första hand konsulter till våra nya kontor i Luleå, Umeå eller Kalmar, men även andra placeringar är möjliga. För oss är det viktigast att hitta rätt kompetens som passar in i vår härliga arbetsgrupp. Visa mindre

Specialist inom naturskötsel och biologisk mångfald

Ansök    Jul 7    E.On Sverige AB    Ekolog
E.ON är ett internationellt privatägt energiföretag. 70.000 medarbetare i 15 länder arbetar dagligen för utvecklingen av tekniska innovationer och användarvänliga kundlösningar för den nya energivärlden. Vi är det första stora energibolaget som verkligen fokuserar på framtidens energilösningar genom våra affärsområden för smarta nät och kundlösningar. E.ON är ett energibolag med hjärtat i hållbarhet som verkar på en marknad i ständig förändring. Ett nyt... Visa mer
E.ON är ett internationellt privatägt energiföretag. 70.000 medarbetare i 15 länder arbetar dagligen för utvecklingen av tekniska innovationer och användarvänliga kundlösningar för den nya energivärlden. Vi är det första stora energibolaget som verkligen fokuserar på framtidens energilösningar genom våra affärsområden för smarta nät och kundlösningar.

E.ON är ett energibolag med hjärtat i hållbarhet som verkar på en marknad i ständig förändring. Ett nytt energilandskap växer fram och efterfrågan på förnybar energi ökar. Vi tar klimatfrågan på största allvar och tror på handling - här och nu.

Om rollen
Vi i teamet Regionledningar har som uppdrag att underhålla E.ONs regionnätsledningar i Sverige med fokus på ett tekniskt och skogligt underhåll med stort fokus på biologisk mångfald. Vi är idag ett nationellt team på åtta personer som utgår från olika orter i landet. Som en del av vår satsning mot ett hållbart energisystem ska vi nu utöka med en ny roll för att ta vårt biologiska mångfaldsarbete till nästa nivå.

Ditt huvudsakliga ansvar kommer ligga inom ECM, Ecological Corridor Management, vilket handlar om ett hållbart underhåll i ledningsgatorna för våra regionledningar som inte bara bevarar, utan också bidrar till en utökad biologisk mångfald. Du kommer att få ansvar för metodutvecklingen i ECM och samverkar inom E.ONs globala ECM-forum. Eftersom mycket av vårt underhållsarbete utförs av entreprenörer så kommer du även facilitera utbildningar och utveckla instruktioner inom exempelvis röjning, samt agera i samråd med Länsstyrelser.

Möjlig placeringsort för tjänsten är någon av E.ONs etableringar i Sverige, med fördel i Småland. Rollen innebär mycket resande inom Sverige för att möta våra entreprenörer, men även internationella resor inom det globala ECM-forumet förekommer.

Vem är det vi hoppas vill bli vår nya kollega?
Vi är nyfiken på dig som har en akademisk examen inom ekologi, biologi, miljövetenskap, jägmästare eller liknande utbildning med relevant inriktning. Det här är en ny roll i vår nordiska verksamhet och vi ser positivt på kunskaper kring naturtyper, arter och skötselmetoder samt deras ekologiska samband. Vi ser positivt på erfarenhet från exempelvis länsstyrelse eller skogsstyrelse.   

Då den här rollen är ny för oss så värdesätter vi att du har en drivkraft och är nyfiken, och får energi av att vara med och bygga upp något nytt. Som person tycker du troligtvis om att förkovra dig inom nyheter inom biologisk mångfald och vill gärna dela med dig av din kompetens till dina kollegor. I rollen är en god pedagogisk förmåga väldigt användbart.

Din närmsta chef, Mattias Andolfsson, tycker det är viktigt med glada och engagerade medarbetare och han kommer att ge dig både eget ansvar och stöttning för att du ska trivas hos oss. Mattias förespråkar att kombinera arbetet med att ha kul, men också nya digitala arbetssätt och ser fram emot dina infallsvinklar och idéer för att utveckla vår verksamhet ytterligare.

Välkommen att söka och var med oss på vägen mot ett hållbart samhälle! Sista ansökningsdatum är den 21 juli och intervjuer kommer inledas därefter.

Då vi arbetar med samhällsviktig verksamhet är anställningen säkerhetsklassad, vilket innebär att en säkerhetsprövning kommer att genomföras innan anställning.

För frågor om tjänsten, vänligen kontakta rekryterande chef:
Mattias Andolfsson, [email protected]

För fackliga frågor, vänligen kontakta:
Per Carlsson, Unionen, +46 706 035425
Carl-Johan Johansson, Akademikerna, +46 702 163611
Michael Andersson, Ledarna, +46 705 250129
Mats Lundberg, SEKO, +46 730 499778 Visa mindre

Biolog för naturinventering och tillståndsprövning

Ansök    Jul 6    Jakobi Sustainability AB    Biolog
Jakobi Sustainability AB är en miljökonsult i stark tillväxt vars vision är Hög biologisk mångfald, motståndskraftiga ekosystem och ett hållbart fossilfritt samhälle. Vi har lång erfarenhet av naturvärdesinventeringar, miljökonsekvensbeskrivningar och miljöutredningar. Vi sätter stort värde på god gemenskap och goda relationer. Vi är just nu 13 anställda och arbetar nära tillsammans med vårt nätverk av underkonsulter och samarbetspartners. Vi arbetar med d... Visa mer
Jakobi Sustainability AB är en miljökonsult i stark tillväxt vars vision är Hög biologisk mångfald, motståndskraftiga ekosystem och ett hållbart fossilfritt samhälle. Vi har lång erfarenhet av naturvärdesinventeringar, miljökonsekvensbeskrivningar och miljöutredningar. Vi sätter stort värde på god gemenskap och goda relationer. Vi är just nu 13 anställda och arbetar nära tillsammans med vårt nätverk av underkonsulter och samarbetspartners. Vi arbetar med de flesta kunder som behöver miljötillstånd i samband med byggnation av något slag.
Vi söker nu en biolog som vill arbeta med naturinventeringar och tillståndsprövningar. Du har minst kandidatexamen inom biologi och minst 3 års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. Du längtar efter att jobba på ett modernt företag med korta beslutsvägar och god gemenskap och sammanhållning. Du gillar att jobba mot uppsatta mål och leverera bra resultat till nöjda kunder. Du behöver kunna författa rapporter på felfri svenska då detta är ett krav från våra kunder. Du kommer i första hand att arbeta med projekt för väg och järnväg, kommunal planering, elkraft och vindkraft. Även andra utredningsuppdrag inom miljö kommer att vara aktuellt beroende på din kompetens. Du kommer att ha rollen som uppdragsledare, vara ansvarig för kontakter med kunder och skriva offerter. Vi söker i första hand konsulter till våra nya kontor i Luleå, Umeå eller Kalmar, men även andra placeringar är möjliga. För oss är det viktigast att hitta rätt kompetens som passar in i vår härliga arbetsgrupp. Visa mindre

Livsmedelsinspektör

Ansök    Jun 8    Kalmar kommun    Livsmedelsinspektör
Kalmar växer och vi är nu över 70 000 invånare. Kalmar har en fantastisk kulturhistorisk miljö som ger staden charm och karaktär men Kalmar är också en modern universitetsstad med visioner. Här finns framtidstro, bra kommunal service och stadspuls parallellt med en livskraftig landsbygd. Samhällsbyggnadskontoret arbetar inom områdena fysisk planering, miljö, lantmäteri, energirådgivning, livsmedel, hälsoskydd och naturvård. Vi hanterar också bygglovsfrågo... Visa mer
Kalmar växer och vi är nu över 70 000 invånare.
Kalmar har en fantastisk kulturhistorisk miljö som ger staden charm och karaktär men Kalmar är också en modern universitetsstad med visioner. Här finns framtidstro, bra kommunal service och stadspuls parallellt med en livskraftig landsbygd.

Samhällsbyggnadskontoret arbetar inom områdena fysisk planering, miljö, lantmäteri, energirådgivning, livsmedel, hälsoskydd och naturvård. Vi hanterar också bygglovsfrågor där stadsmiljö, gestaltning och bevarande är viktiga delar.
Vår kommun växer och i det arbetet har samhällsbyggnadskontoret en viktig roll. Med helhetssyn, hög ambition och nyfikenhet utvecklar och förvaltar vi tillsammans ett hållbart fysiskt samhälle med god livskvalitet. Välkommen att vara med på vår resa!

Kommunens arbetsplatser representerar verksamheter med cirka 200 olika yrken på åtta förvaltningar och tillsammans är vi ca 6 000 anställda.

Kalmar kommun arbetar aktivt för jämställdhet och mångfald i arbetslivet. Kalmar kommun värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande som bidrar till det.

Tillsammans gör vi ett Kalmar för alla ännu bättre. Välkommen att söka jobb hos oss!

ARBETSUPPGIFTER
Som inspektör och handläggare kommer du att arbeta med tillsynsuppgifter inom livsmedelsområdet. Dina arbetsuppgifter innebär att du planerar, genomför och följer upp inspektioner, revisioner och klagomål. Arbetet innebär många kontakter med företagare vilket gör att det är viktigt att du tycker om att möta människor och ta del av deras frågeställningar och ge råd i samband med kontrollen. Du kommer både arbeta självständigt men också ingå i ett team som arbetar inom samma område.

Din kompetens som handläggare är en betydelsefull kugge i utvecklingen av Kalmar kommun. Det är därför viktigt att du har ett genuint intresse för livsmedelsfrågor och ha förståelse för en hållbar samhällsutveckling och vilket avtryck ditt och dina kollegors arbete får i samhället.

KVALIFIKATIONER
Tjänsten kräver att du som söker har en naturvetenskaplig högskoleutbildning med inriktning mot livsmedelslagstiftningen. Arbetslivserfarenhet inom området är meriterande. Vi söker dig som har god samarbetsförmåga och som även kan arbeta självständigt och ta egna initiativ.

Eftersom arbetet innebär mycket kontakter internt och externt är det viktigt att du har god kommunikationsförmåga och kan uttrycka dig på ett lättförståeligt sätt på svenska både i tal och i skrift. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet

Körkort är ett krav.

Vi kan erbjuda dig varierande och utvecklande arbetsuppgifter där det finns möjligheter för dig att utvecklas i din yrkesroll. Du kommer att få jobba i en stimulerande miljö med många kompetenta arbetskamrater. Kalmar kommun som arbetsgivare satsar på att erbjuda sina medarbetare möjligheter till en aktiv fritid, kompetensutveckling och god arbetsmiljö.

ÖVRIGT
För att alla ansökningar ska bli likvärdigt granskade vid urvalsprocessen måste du söka via länken i varje specifik tjänst. OBS: Skicka INTE din ansökan via E-post eller brev.

Vi undanber oss erbjudanden och försäljningssamtal om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna tjänst. Visa mindre

Konsult för emissionskontroll till luft

Vi söker nu nya kollegor som vill vara med och stärka vår och våra kunders konkurrenskraft, kompetens och varumärke! Om DGE. Vi som arbetar på DGE gör det framför allt för att vi uppskattar att arbeta i en kreativ, familjär och prestigelös miljö. Vi har förmånen att arbeta med miljö- och hållbarhetsrelaterade frågeställningar, från de långsiktiga visionerna till praktiska detaljfrågor som måste lösas här och nu, hos några av Sveriges mest spännande indus... Visa mer
Vi söker nu nya kollegor som vill vara med och stärka vår och våra kunders konkurrenskraft, kompetens och varumärke!

Om DGE. Vi som arbetar på DGE gör det framför allt för att vi uppskattar att arbeta i en kreativ, familjär och prestigelös miljö. Vi har förmånen att arbeta med miljö- och hållbarhetsrelaterade frågeställningar, från de långsiktiga visionerna till praktiska detaljfrågor som måste lösas här och nu, hos några av Sveriges mest spännande industribolag.
Liksom våra kunders olika branschtillhörighet är våra medarbetares bakgrund tvärvetenskaplig. Hos oss arbetar miljövetare, biologer, kemister, geologer och civilingenjörer tillsammans och över våra tre regionkontor, Göteborg, Kalmar och Malmö. Det är på detta sätt vi upplever vi förvaltar vår kompetens och kunskap på bästa sätt och blir starka tillsammans. Låter det som en arbetsgivare för dig? Härligt!
DGE:s mål är att vara en trygg arbetsplats med individen i centrum. Vi vill inspirera till utveckling oavsett om du befinner dig i inlärningsfasen i början av din karriär eller vill utmana dig själv och vår organisation med nya idéer, lösningar och tjänster. Vi tillämpar flextid med stor frihet under ansvar för att på ett hållbart sätt kunna kombinera arbets- och privatliv. DGE:s framgångar är vårt gemensamma ansvar och varje medarbetares förtjänst.
Om tjänsten. Vi söker nu dig som vill jobba som mättekniker ute i fältprojekt som berör miljökontroller av utsläpp till luft. Arbetet sker inom vår ackrediterade verksamhet och utförs normalt ute hos kund. Arbetet är fritt och innebär ofta hantering av mätutrustning på diverse olika mätplatser. Det kan vara allt från höga skorstenar via fläktar på tak till markbundna källor. Även andra typer av mättekniskt arbete kopplat till frågor som rör utsläpp till luft är aktuella. God förmåga till planering och självständigt arbete krävs samt disciplin att följa givna instruktioner och rutiner.
Om dig. Önskvärda kvalifikationer och erfarenheter som är viktiga för att lyckas tror vi är:
Utbildning inom naturvetenskap, miljö eller teknik med inriktning/intresse av miljöfrågor kopplat till luft och gärna inom energi och förbränning
Industrivana, erfarenhet från myndighet, entreprenör eller konsultfirma är meriterande

Som person är du praktiskt lagd och har intresse av att jobba ute i verksamheten. Du har fått höra att du tar ansvar och initiativ samt är flexibel och anpassningsbar. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper!
Lokalisering. Vi behöver förstärka vår bemanning i område Syd och Öst där vi utgår från våra kontor och instrumentförråd i Malmö respektive Kalmar. Merparten av våra kunder i dessa områden är belägna i Skåne, Småland och Blekinge men tillsammans med vårt kontor i Göteborg arbetar vi med uppdrag och kunder över hela södra och mellersta landet vilket gör att resor med övernattning i tjänsten kan förekomma.
Sista ansökningsdag är 15 augusti 2022, intervjuer kommer genomföras löpande! Visa mindre

Inventerare, visstid

Ansök    Jun 23    Länsstyrelsen i Kalmar län    Biolog
På Länsstyrelsen i Kalmar arbetar cirka 260 engagerade medarbetare inom en mängd olika samhällsfunktioner. Tillsammans bidrar vi till hållbar utveckling, en god livsmiljö och tillväxt. Detta gör vi genom avvägningar mellan ekologi, social hållbarhet och ekonomi. Verksamheten genomsyras av tillitsbaserad ledning och styrning samt vår värdegrund som innebär effektivitet och service, objektivitet, legalitet och respekt för lika värde. Hållbar utveckling ä... Visa mer
På Länsstyrelsen i Kalmar arbetar cirka 260 engagerade medarbetare inom en mängd olika samhällsfunktioner. Tillsammans bidrar vi till hållbar utveckling, en god livsmiljö och tillväxt. Detta gör vi genom avvägningar mellan ekologi, social hållbarhet och ekonomi.

Verksamheten genomsyras av tillitsbaserad ledning och styrning samt vår värdegrund som innebär effektivitet och service, objektivitet, legalitet och respekt för lika värde.

Hållbar utveckling är grunden för vårt arbete. Inom Länsstyrelsens arbetsuppgifter ingår att skydda, vårda, utveckla och förvalta värdefulla naturmiljöer. Kalmar län har många områden med höga naturvärden; I länets skyddade områden finns t ex öppna och trädklädda gräsmarker, skogsbeten, ädel- och triviallövskogar, brandpräglade tallskogar, våtmarker, vattendrag, sjöar och hav.

Du kommer att tillhöra Naturskötselenheten som består av drygt 20 medarbetare som ansvarar för förvaltning och skötsel av länets skyddade naturområden. I enhetens arbete ingår naturvårdande skötsel, skötsel av friluftsanordningar samt information kring skyddad natur. Enheten ansvarar också för driften av naturum Ottenby och Trollskogen och förvaltar Naturvårdsverket fastigheter och byggnader inom skyddade områden.

Är du nyfiken på vår arbetsplats och vårt värdegrundsarbete kan du läsa mer på vår webbplats www.lansstyrelsen.se/kalmar/

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker en inventerare för ett tidsbegränsat uppdrag på Naturskötselenheten. Uppdraget består i att räkna kläckhål av större ekbock i gamla ekar i två naturreservat, ett i Kalmar och ett i Blekinge län. Räkning av kläckhål sker med hjälp av kikare. När kläckhål påträffas ska antalet per träd registreras och tillsammans med ett antal variabler som solexponering på stammen, brösthöjdsomkrets, vitalitet på eken, kläckhålens belägenhet och hålstadium registreras i gis direkt i en app i mobilen. Fältarbetet beräknas ta 8 dagar per lokal. Efter avslutat fältarbete ska resultatet sammanfattas i en rapport. Arbetet kommer totalt att ta 20 dagar att utföra. Arbetet ingår som en del i uppföljningen av utförda åtgärder i Lifeprojektet Bridging the gap, se www.lifebridgingthegap.se

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har avslutad eller pågående högskoleutbildning med inriktning mot naturvård, bevarandebiologi, ekologi eller har annan utbildning/erfarenhet som vi finner lämplig för tjänsten. Det är en starkt meriterande om du har tidigare erfarenhet från fältarbete med större ekbocken.

Som person är du trygg med att ta initiativ och att självständigt driva projekt. För att lyckas med ditt arbete tror vi att du är handlingskraftig, systematisk och noggrann. Du arbetar mot uppsatta mål men är ändå flexibel och har förmågan att hitta nya lösningar när det behövs.

Du har en god social och kommunikativ förmåga och kan uttrycka dig väl i tal och skrift.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Du är en van datoranvändare och har erfarenhet av att arbeta i GIS och gis-appar i telefonen.

Tjänsten kräver körkort klass B.

ÖVRIGT
Vi erbjuder Dig en unik arbetsplats
fylld av kunniga experter och ambitiösa generalister inom en mängd olika samhällsfunktioner. Länsstyrelsens står just nu inför många intressanta utmaningar och anställningen ger därmed goda möjligheter till personlig utveckling. Vi arbetar för en god arbetsmiljö, har bra personalsociala förmåner och stora möjligheter till flexibel arbetstid. Vi välkomnar mångfald och ser jämställdhet som en självklarhet.

Som anställd innebär det att du kommer att krigsplaceras vid Länsstyrelsen i Kalmar län.

Vi undanber oss alla erbjudanden om
annonserings- och rekryteringsstöd i samband med denna annons.

Vi har i rekryteringen valt att använda oss av Visma recruit som rekryteringsverktyg och kommer således inte hantera ansökningar via e-post eller post. Visa mindre

Matsäkerhetstekniker

Ansök    Maj 25    Nomor AB    Livsmedelsinspektör
Om Nomor AB Nomor är ett av Sveriges största företag inom skadedjurskontroll och matsäkerhet. I Sverige finns vi representerade med åtta regionkontor och tjugosex lokalkontor från Boden i norr till Malmö i söder. Nomor ägs numer av Terminix - ett ledande amerikanskt bolag inom skadedjurskontroll. Vår vision är att uppfattas som Sveriges bästa tjänsteföretag. Till våra huvudkunder hör försäkringsbolag, livsmedelsföretag, butikskedjor, hotell, kommuner, ind... Visa mer
Om Nomor AB

Nomor är ett av Sveriges största företag inom skadedjurskontroll och matsäkerhet. I Sverige finns vi representerade med åtta regionkontor och tjugosex lokalkontor från Boden i norr till Malmö i söder. Nomor ägs numer av Terminix - ett ledande amerikanskt bolag inom skadedjurskontroll. Vår vision är att uppfattas som Sveriges bästa tjänsteföretag. Till våra huvudkunder hör försäkringsbolag, livsmedelsföretag, butikskedjor, hotell, kommuner, industrier och lantbrukare. Den viktigaste framgångsfaktorn för Nomor är våra medarbetare.? Vi tror att det är den enskilda individens glädje och engagemang som gör skillnad. Du kommer bli en del av ett härligt team!

Vad vi erbjuder dig

- ett härligt gäng kollegor att arbeta med
- kollektivavtal
- friskvårdsbidrag
- årlig kick-off


Beskrivning av tjänsten

Som Matsäkerhetstekniker på Nomor kommer du att arbeta för att säkerställa och vidareutveckla bolagets olika tjänster inom affärsområdet Matsäkerhet. Arbetsuppgifterna handlar om att utföra revisioner och inspektioner samt utveckla och stödja kunder i deras arbete med sina egenkontrollprogram. Det ingår även arbetsuppgifter med skadedjursförebyggande syfte liksom att hålla matsäkerhetsutbildningar internt och externt samt kvalitetssäkra och implementera nya kunder inom området. Rollen innebär mycket kundkontakt varför det är viktigt att du är duktig på att kommunicera både i tal och skrift.

I denna tjänst söker vi dig som kan ta fullt ansvar för våra kunder inom matsäkerhet i regionen, säkerställa hög servicenivån och att leverans av rapporter sker i tid och håller en god kvalitet. Rollen bjuder på goda utvecklingsmöjligheter inom ett av Nomors viktigaste affärsområden. Vi är även måna om att hålla en god och stimulerande arbetsmiljö som bidrar till personlig utveckling. På Nomor råder en öppen och informell atmosfär med stark entreprenörsanda.

Se videon som beskriver tjänsten närmare (https://www.youtube.com/watch?v=41AV41fdWww).

Din profil

Att du är nyfiken, serviceorienterad och lösningsfokuserad ser vi som grundläggande förutsättningar för att lyckas hos oss. Det är viktigt att du är bra både på att bygga och bibehålla goda kundrelationer. Kan du skriva under på att du vill vara en del av ett bolag där vi alla arbetar för att upplevas som Sveriges bästa tjänsteföretag så är detta något för dig!

- du talar och skriver svenska obehindrat
- du har B-körkort för manuell växel
- du är en strukturerad och sprider energi i organisationen.
- du gillar att ansvara för genomförandet av bolagets mål, policys och riktlinjer
- du drivs av att utveckla kunder, rutiner och processer lokalt för att utveckla regionen vidare
- du har god datorvana


Erfarenhet av att arbeta med egenkontrollprogram inom livsmedel och att utföra revisoner eller inspektioner är meriterande.

Utbildning

Vi söker dig som har en högskoleutbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet inom området, gärna som livsmedelsingenjör, agronom eller liknande.

Ansökan

Vi arbetar med löpande urval och därför vill vi gärna få in din ansökan så snart som möjligt, dock senast 2022-06-24.

Nomor kontrollerar alltid belastningsregister före anställning.

Välkommen med din ansökan! Visa mindre

Konsult inom förorenade områden till Kalmar / Växjö

Ansök    Maj 20    Sweco AB (Publ)    Miljöingenjör
Vill du utvecklas och samtidigt vara med och göra skillnad? Har du lätt för att se möjligheter och sätta kundens behov i fokus? Då kan du bli vår nya kollega i Kalmar/Växjö! Vi söker nu en miljökonsult med god erfarenhet inom förorenade områden. Varför jobba hos oss? På Sweco jobbar ett stort gäng miljökonsulter med både bred och djup expertis. Vi har ett stort driv och genomför allt från utredningar och analyser till projekteringsuppdrag inom miljö-, va... Visa mer
Vill du utvecklas och samtidigt vara med och göra skillnad? Har du lätt för att se möjligheter och sätta kundens behov i fokus? Då kan du bli vår nya kollega i Kalmar/Växjö! Vi söker nu en miljökonsult med god erfarenhet inom förorenade områden.

Varför jobba hos oss?
På Sweco jobbar ett stort gäng miljökonsulter med både bred och djup expertis. Vi har ett stort driv och genomför allt från utredningar och analyser till projekteringsuppdrag inom miljö-, vatten- och hållbarhetsområdet. Som Konsult inom förorenade områden får du en möjlighet att arbeta i en ledande roll i multidisciplinära projekt tillsammans med kompetenta kollegor inom Sweco, där alla brinner för att skapa smarta lösningar på våra kunders behov.

Sweco är en trygg och välmående organisation som satsar på våra anställda och vi erbjuder en omväxlande och dynamisk arbetsmiljö med stora möjligheter till utveckling där vi lär och delar kunskap med varandra. Hos Sweco blir du en del av en gemenskap. I våra relationer till varandra och till våra kunder hittar vi styrkan, nyfikenheten och lösningarna att komma framåt – både i jobbet och i livet. Vi är en flexibel arbetsplats för att du ska kunna styra dina dagar i största möjliga mån, genom ansvar, frihet och stöttande kollegor. Hos oss är det viktigt att ha kul på jobbet!

Din framtida roll
Som konsult inom förorenade områden kommer du att arbeta som projektledare och/eller utredare vilket innebär att driva och ansvara för projekt från start till mål.

Arbetsuppgifterna omfattar exempelvis att:


• Utföra och delta i planeringen av fältprovtagningar vid miljötekniska undersökning och miljökontroller av så väl jord, grundvatten, ytvatten och sediment.
•  Delta som handläggare i olika undersökningar och uppdrag inom förorenade områden.
• Arbeta i uppdrag inom alla olika skeden av arbete med förorenade områden, från inventering till åtgärd.
• Arbeta med våra uppdragsgivare som är allt från statliga myndigheter, kommuner och privata bolag så som industrier, fastighetsförvaltare, exploatörer mm.

Du kommer även ansvara för att utveckla kundrelationer och marknadsföring av våra tjänster till både nya och befintliga kunder. Du är med och formar din framtida roll utifrån din kunskap och dina intressen.

Ledarskapet
Varför jobba med mig? Som ledare är jag engagerad och leder med ett coachande ledarskap. Jag gillar att arbeta med människor som drivs av en vilja att utvecklas och förbättras. På Sweco värnar vi om ett hållbart arbetsliv och min roll är att vara en god ledare som stöttar dig och din utveckling. Jag tror på individens potential och att vi genom att arbeta tillsammans kan nå våra gemensamma mål. /Anna Wastesson (Tf. gruppchef)

Dina erfarenheter
Vi söker dig som har:


• En högskole- eller universitetsexamen inom relevant ämnesområde och som har erfarenhet inom förorenade områden exempelvis från konsultverksamhet, myndighet eller entreprenör.
• Erfarenhet av fältarbete.
• Det är meriterande om du är certifierad för provtagningar (jord/grundvatten och/eller sediment/ytvatten) och/eller har gått SGFs kurs ”Miljöteknisk markundersökningar”.
• B-körkort är ett krav.

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper samt din vilja att utvecklas som miljökonsult inom förorenade områden. Tidigare erfarenhet som konsult är meriterande.

Vem är du?
Som person är du självständig, initiativtagande och tar ansvar samtidigt som du är en lagspelare som engagerar dig i projekten. Då arbetet innebär många interna och externa kontakter ser vi gärna att du är en utåtriktad person med god samarbetsförmåga. Du uttrycker dig väl i tal och skrift i det svenska språket. För att trivas som konsult på Sweco är det viktigt att vilja göra affärer, naturligt engagera sig i kundens verksamhet och ta ansvar för kundens utmaningar. Att dela med sig av sin expertis och sina erfarenheter ser vi som en självklarhet.

På Sweco värdesätter vi hållbarhet – öppenhet och utveckling och vi tror att du precis som vi är nyfiken – engagerad och ansvarstagande.

Ansökan
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdatum. Vi tar inte emot ansökningar via mail, utan hänvisar samtliga ansökningar till ansökningsfomuläret nedan. Vi återkopplar till samtliga sökande efter avslutad rekryteringsprocess.

Varmt välkommen med din ansökan!

På Sweco vill vi vara en arbetsplats präglad av mångfald. Vi tror att fler perspektiv breddar vår förmåga att fortsätta nå våra mål och eftersträvar mångfald i våra rekryteringsprocesser.

Kontakta oss
Vill du höra mer om tjänsten och hur vi jobbar i gruppen? Välkommen att kontakta:

Tf. gruppchef Anna Wastesson, telefon 0708-49 34 07, e-post: [email protected]
Ordinarie gruppchef Linnea Franzén, telefon 0722-30 18 14, e-post: [email protected] (på plats först i Juni månad)
Sweco planerar och utformar framtidens hållbara samhällen och städer. Tillsammans med våra kunder utvecklar våra 18 000 arkitekter, ingenjörer och andra specialister lösningar för att hantera urbaniseringen, ta vara på digitaliseringens möjligheter och göra framtidens samhällen mer hållbara. Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med en omsättning på cirka 22 miljarder SEK. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm. För ytterligare information, www.swecogroup.com. Visa mindre

MKB-konsult inom miljöfarlig verksamhet till Kalmar / Växjö

Ansök    Maj 20    Sweco AB (Publ)    Miljöingenjör
Vill du utvecklas och samtidigt vara med och göra skillnad? Har du lätt för att se möjligheter och sätta kundens behov i fokus? Då kan du bli vår nya kollega i Kalmar / Växjö! Vi söker nu en miljökonsult med god erfarenhet inom miljöfarlig verksamhet och tillstånd. Varför jobba hos oss? På Sweco jobbar ett stort gäng miljökonsulter med både bred och djup expertis. Vi har ett stort driv och genomför allt från utredningar och analyser till projekteringsupp... Visa mer
Vill du utvecklas och samtidigt vara med och göra skillnad? Har du lätt för att se möjligheter och sätta kundens behov i fokus? Då kan du bli vår nya kollega i Kalmar / Växjö! Vi söker nu en miljökonsult med god erfarenhet inom miljöfarlig verksamhet och tillstånd.

Varför jobba hos oss?
På Sweco jobbar ett stort gäng miljökonsulter med både bred och djup expertis. Vi har ett stort driv och genomför allt från utredningar och analyser till projekteringsuppdrag inom miljö-, vatten- och hållbarhets-området. Som MKB-konsult får du en möjlighet att arbeta i en ledande roll i multidisciplinära projekt tillsammans med kompetenta kollegor inom Sweco, där alla brinner för att skapa smarta lösningar på våra kunders behov. Sweco är en trygg och välmående organisation som satsar på våra anställda och vi erbjuder en omväxlande och dynamisk arbetsmiljö med stora möjligheter till utveckling där vi lär och delar kunskap med varandra. Hos Sweco blir du en del av en gemenskap.

I våra relationer till varandra och till våra kunder hittar vi styrkan, nyfikenheten och lösningarna att komma framåt – både i jobbet och i livet. Vi är en flexibel arbetsplats för att du ska kunna styra dina dagar i största möjliga mån, genom ansvar, frihet och stöttande kollegor. Hos oss är det viktigt att ha kul på jobbet!

Din framtida roll
Som MKB-konsult kommer du att arbeta som projektledare och/eller utredare vilket innebär att driva och ansvara för projekt från start till mål. Arbetet handlar till exempel om att genomföra periodiska besiktningar, samordna miljöfrågor, ta fram underlag för tillståndsansökningar och skriva miljökonsekvensbeskrivningar.
Du kommer även ansvara för att utveckla kundrelationer och marknadsföring av våra tjänster till både nya och befintliga kunder. Du är med och formar din framtida roll utifrån din kunskap och dina intressen.

Ledarskapet
Varför jobba med mig?
"Som ledare är jag engagerad och leder med ett coachande ledarskap. Jag gillar att arbeta med människor som drivs av en vilja att utvecklas och förbättras. På Sweco värnar vi om ett hållbart arbetsliv och min roll är att vara en god ledare som stöttar dig och din utveckling. Jag tror på individens potential och att vi genom att arbeta tillsammans kan nå våra gemensamma mål." Anna Wastesson (Tf. gruppchef)

Dina erfarenheter
Vi söker dig som:


• Har en naturvetenskaplig högskole- eller universitetsexamen inom miljöområdet, t.ex miljövetenskap, civilingenjör miljö & vattenteknik eller likvärdig utbildning.
• Har minst 3 års arbetslivserfarenhet från arbete med miljöfrågor för industri/miljöfarlig verksamhet eller hos tillsynsmyndighet.
• Har erfarenhet som konsult är meriterande.
• Minst B-körkort är ett krav.

Vem är du?
Som person är du självständig, initiativtagande och tar ansvar samtidigt som du är en lagspelare som engagerar dig i projekten. Då arbetet innebär många interna och externa kontakter ser vi gärna att du är en utåtriktad person med god samarbetsförmåga. Du uttrycker dig väl i tal och skrift i det svenska språket. För att trivas som konsult på Sweco är det viktigt att vilja göra affärer, naturligt engagera sig i kundens verksamhet och ta ansvar för kundens utmaningar. Att dela med sig av sin expertis och sina erfarenheter ser vi som en självklarhet.

På Sweco värdesätter vi hållbarhet – öppenhet och utveckling och vi tror att du precis som vi är nyfiken – engagerad och ansvarstagande.

Ansökan
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdatum. Vi tar inte emot ansökningar via mail, utan hänvisar samtliga ansökningar till ansökningsformuläret nedan. Vi återkopplar till samtliga sökande efter avslutad rekryteringsprocess.

Varmt välkommen med din ansökan!

På Sweco vill vi vara en arbetsplats präglad av mångfald. Vi tror att fler perspektiv breddar vår förmåga att fortsätta nå våra mål och eftersträvar mångfald i våra rekryteringsprocesser.

Kontakta oss
Vill du höra mer om tjänsten och hur vi jobbar i gruppen? Välkommen att kontakta:

Tf. gruppchef Anna Wastesson
Telefon 0708-49 34 07
E-post: [email protected]

Ordinarie gruppchef Linnea Franzén
(på plats först i juni månad)
Telefon 0722-30 18 14
E-post: [email protected] 
Sweco planerar och utformar framtidens hållbara samhällen och städer. Tillsammans med våra kunder utvecklar våra 18 000 arkitekter, ingenjörer och andra specialister lösningar för att hantera urbaniseringen, ta vara på digitaliseringens möjligheter och göra framtidens samhällen mer hållbara. Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med en omsättning på cirka 22 miljarder SEK. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm. För ytterligare information, www.swecogroup.com. Visa mindre

Resande livsmedelskontrollant

Ansök    Apr 13    Livsmedelsverket    Livsmedelsinspektör
På Livsmedelsverket arbetar du med kontroll för kvalitet i livsmedelsproduktionen – för konsumenternas hälsa och för att underlätta för livsmedelsföretagen att göra rätt. Vi söker nu en erfaren livsmedelskontrollant som har tidigare erfarenhet av köttbesiktning på slakteri, som trivs med att resa mycket och arbeta på olika orter inom mellersta Sverige. Kontroll för kvalitet Den offentliga livsmedelskontrollen är den enda oberoende kvalitetsstämpeln för l... Visa mer
På Livsmedelsverket arbetar du med kontroll för kvalitet i livsmedelsproduktionen – för konsumenternas hälsa och för att underlätta för livsmedelsföretagen att göra rätt. Vi söker nu en erfaren livsmedelskontrollant som har tidigare erfarenhet av köttbesiktning på slakteri, som trivs med att resa mycket och arbeta på olika orter inom mellersta Sverige.

Kontroll för kvalitet

Den offentliga livsmedelskontrollen är den enda oberoende kvalitetsstämpeln för livsmedel som Sverige har. Kontrollen utvecklas och moderniseras nu för att ytterligare stärka konsumenternas förtroende för livsmedel producerade i Sverige. Som livsmedelskontrollant här har du möjlighet att påverka utvecklingen, och att utvecklas med den.

Arbetsuppgifter

Som livsmedelskontrollant ansvarar du för besiktning av djurkroppar efter slakt och gör en bedömning om huruvida köttet kan godkännas som livsmedel eller bör undersökas vidare av en officiell veterinär. I arbetet får du god användning av dina kunskaper i bland annat patologi, mikrobiologi och köttbesiktning.

I den här tjänsten förväntas du, ibland med kort varsel, resa till de team inom avdelning Mellersta Sverige där behov finns. Du kan även behöva resa utanför avdelningens gränser för att stötta team från andra delar av organisationen. Majoriteten av tjänstgöringstiden kommer att vara utanför tjänstgöringsorten, det vill säga på resande fot.

Som livsmedelskontrollant är du en viktig länk i kedjan för säkra livsmedel. I rollen får du goda möjligheter att utveckla dina kunskaper som myndighetsperson, samtidigt som du lär dig en hel del om livsmedelsproduktion. Tillsammans med ditt team utvecklas du ständigt i frågor som berör hela livsmedelskedjan.

Dina kvalifikationer

Du ska ha behörighet att arbeta som livsmedelskontrollant. Behörig är du om du har gått Livsmedelsverkets utbildning till livsmedelskontrollant. Alternativt kan du vara veterinär men sakna svensk veterinärlegitimation eller läst årskurs 3 på veterinärutbildning och är godkänd i kursen för livsmedelssäkerhet.

Du ska ha flerårig erfarenhet av köttbesiktning av samtliga djurslag inklusive vilt och ren på slakteri.

Det är meriterande att ha erfarenhet av köttbesiktning som livsmedelskontrollant på flera olika slakterier.

För rollen krävs att du har goda kunskaper i svenska i tal och skrift samt kan förstå och göra dig förstådd på engelska. Du ska även ha B-körkort.

Som person har du god kommunikativ förmåga och tycker om att möta och kommunicera med andra människor. Vi vill att du ska kunna arbeta självständigt och ta egna initiativ samtidigt som tjänsten ställer höga krav på god samarbetsförmåga. Som person ska du vara punktlig och kunna följa instruktioner. Du är även flexibel och kan snabbt anpassa dig efter ändrade förutsättningar. Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Övrig information

Alla tillsvidareanställda medarbetare inom Livsmedelsverket är krigsplacerade.

Kontakt: Om du vill veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande avdelningschef Johanna Gifting. Representant för Saco-S är Amar Al Nairozy och för ST Leif Pedersen. Samtliga nås via vår växel, tel. 018-17 55 00.

Sista ansökningsdag: 2022-04-28 ansök via platsannonsen på livsmedelsverket.se/lediga jobb

Anställningsform: Tillsvidare, heltid

Tillträde: Omgående, enligt överenskommelse

Område/avdelning: Kontroll/Mellersta Sverige

Placeringsort: Kalmar

Diarienummer: 2022/01807

Betyg/intyg samt ID-handling som styrker din ansökan tas med vid en eventuell intervju. Vi kommer även efterfråga referenser.

Välkommen med din ansökan!

Denna rekrytering sker helt genom Livsmedelsverkets försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.

Livsmedelsverket arbetar för säker mat och bra dricksvatten, bra matvanor och att ingen ska bli lurad om vad maten innehåller. Livsmedelsverket är Sveriges myndighet på livsmedelsområdet. Här arbetar landets främsta experter på livsmedel med vetenskap, råd, kontroll och krisberedskap. På Livsmedelsverket erbjuds intressanta arbetsuppgifter inom viktiga samhällsområden som livsmedel, hälsa, miljö och djurskydd. Totalt är vi cirka 630 medarbetare, varav drygt 330 i Uppsala och ytterligare 300 arbetar med livsmedelskontrollen ute i landet. Visa mindre

Forskare i evolutionär ekologi

Ansök    Apr 13    Linnéuniversitetet    Molekylärbiolog
Välkommen till Linnéuniversitetet! Vi möter dagens och morgondagens samhällsutmaningar i en öppen, nyfiken och kreativ miljö. Genom att aktivt låta kunskap från olika ämnen, områden och kulturer mötas, öppnar vi upp för nya idéer och skapar nya perspektiv för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Människor växer här. Institutionen för biologi och miljö är en del av Fakulteten för hälso- och livsvetenskap. Forskningsverksamheten inom denna tvärvetensk... Visa mer
Välkommen till Linnéuniversitetet! Vi möter dagens och morgondagens samhällsutmaningar i en öppen, nyfiken och kreativ miljö. Genom att aktivt låta kunskap från olika ämnen, områden och kulturer mötas, öppnar vi upp för nya idéer och skapar nya perspektiv för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Människor växer här.

Institutionen för biologi och miljö är en del av Fakulteten för hälso- och livsvetenskap. Forskningsverksamheten inom denna tvärvetenskapliga avdelning omfattar områdena akvatisk ekologi, cell- och organismbiologi, evolutionsbiologi, mikrobiologi, miljövetenskap och miljöteknik samt zoonotisk ekologi.

Projektet

Forskningen kommer att utföras inom ramen för det FORMAS-finansierade projektet ”Anpassning till förändringar: expanderande skogsekosystem i ett föränderligt klimat”. Huvudsyftet med projektet är att undersöka orsaker till och konsekvenser av genetisk och fenotypisk variation inom och mellan populationer och arter av ek.

Arbetsuppgifterna

Arbetsuppgifterna kommer huvudsakligen utgöras av forskning inom evolutionär och molekylär ekologi. Forskaren kommer, tillsammans med ett nätverk av internationella, nationella och interna forskare, att ta fram ny kunskap om hur intra- och interspecifik genetisk och fenotypisk variation påverkar ekars förmåga att hantera förändrade miljöförhållanden samt huruvida variationen påverkar ekarnas produktivitet och associerad biodiversitet. Detta genom att designa och genomföra forskningsstudier, analysera prover med diverse molekylära (t.ex. mikrosatelliter, RADseq och barcoding) och statistiska metoder, samt utvärdera data och skriva vetenskapliga artiklar.

Undervisning, handledning av studenter, övergripande ansvar för laboratorieverksamhet och administrativa uppgifter kan ingå i arbetsuppgifterna.

Kvalifikationer

Du har en doktorsexamen i ekologi, evolutionär biologi eller molekylär ekologi med en inriktning som ligger i linje med utlysningen. Du har erfarenhet av kvalificerat forskningsarbete inom evolutionär ekologi, laboratoriearbete och programmering i R, samt kunskap om bioinformatik och analys av sekvenseringsdata. Du talar och skriver svenska såväl som engelska obehindrat. Erfarenheter av och förtrogenhet med studiesystemen, forskningsfrågorna och metoderna är en fördel. Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper.

Anställningen förutsätter att du som sökande har egna medel från väletablerad anslagsgivare, sökta i konkurrens och som täcker anställningens uppskattade löne- och driftskostnader under fem år.

Anställningsvillkor

Varaktighet: Tillsvidare, provanställning kan komma att tillämpas.

Omfattning: 100 %

Placeringsort: Kalmar

Tillträde: Snarast

Kontaktpersoner


Dekan Ian Nicholls, [email protected]
Prefekt Jonas Waldenström, [email protected]
HR partner Leif Eriksson, [email protected]

Fackliga företrädare nås via universitetets växel på tfn: 0772- 28 80 00.

Sista ansökningsdag är den 27 april 2022.


Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser. Visa mindre

Miljöansvarig konsult i infrastrukturprojekt till Kalmar / Växjö

Ansök    Maj 20    Sweco AB (Publ)    Miljöingenjör
Motiveras du av att driva miljöfrågor i spännande och komplexa infrastrukturprojekt? Tycker du om ansvaret som det ger och tillfredsställelsen som infinner sig när miljödelarna och hållbarhetsaspekterna är i hamn? Vill du ha ett jobb som gör skillnad? Swecos vatten och miljökonsulter söker nu dig som vill driva miljöfrågor i infrastrukturprojekt! Varför jobba hos oss? Som miljöansvarig konsult får du en möjlighet att arbeta i en ledande roll i multidisci... Visa mer
Motiveras du av att driva miljöfrågor i spännande och komplexa infrastrukturprojekt? Tycker du om ansvaret som det ger och tillfredsställelsen som infinner sig när miljödelarna och hållbarhetsaspekterna är i hamn? Vill du ha ett jobb som gör skillnad? Swecos vatten och miljökonsulter söker nu dig som vill driva miljöfrågor i infrastrukturprojekt!

Varför jobba hos oss?
Som miljöansvarig konsult får du en möjlighet att arbeta i en ledande roll i multidisciplinära projekt tillsammans med kompetenta kollegor inom Sweco, där alla brinner för att skapa smarta lösningar på våra kunders behov. Sweco är en trygg och välmående organisation som satsar på våra anställda och vi erbjuder en omväxlande och dynamisk arbetsmiljö med stora möjligheter till utveckling där vi lär och delar kunskap med varandra.

Hos Sweco blir du en del av en gemenskap. I våra relationer till varandra och till våra kunder hittar vi styrkan, nyfikenheten och lösningarna att komma framåt – både i jobbet och i livet. Vi är en flexibel arbetsplats för att du ska kunna styra dina dagar i största möjliga mån, genom ansvar, frihet och stöttande kollegor. Hos oss är det viktigt att ha kul på jobbet!

Din framtida roll
Som miljöansvarig konsult hos oss kommer du att arbeta som teknikansvarig miljö inom olika infrastrukturprojekt och andra typer av uppdrag. Du kommer även att leda arbetet med att ta fram miljökonsekvensbeskrivningar för väg- och järnvägsplaner, tillståndsansökningar för vattenverksamheter och andra naturmiljöer eller exempelvis vara miljöansvarig i byggskedet eller i andra miljöuppdrag vi har åt våra kunder. Våra kunder finns inom samhällets alla olika sektorer och vi har en rad intressanta och spännande projekt där vi tillsammans arbetar för att bidra till våra kunders utveckling och hållbarhet.

Du kommer ingå i Swecos vatten- och miljöverksamhet som består av många mycket engagerade, nyfikna och drivna medarbetare, såväl många mycket erfarna som mediora och juniora konsulter och du kommer att få stora möjligheter att utvecklas, ta ansvar och forma din roll och framtid tillsammans med oss! Placeringsort är Kalmar eller Växjö . I Miljögruppen arbetar för närvarande åtta konsulter med förorenade områden, miljö och kvalitets-ledningssystem, hydrologi, vattenbruk samt tillståndsansökningar enligt miljöbalken och MKB:er. Vi har miljövetare, civilingenjör samhällsbyggnad, geovetare, marinbiolog, kemist och ekotoxikolog i gruppen.

Ledarskapet
Varför jobba med mig?
"Som ledare är jag engagerad och leder med ett coachande ledarskap. Jag gillar att arbeta med människor som drivs av en vilja att utvecklas och förbättras. På Sweco värnar vi om ett hållbart arbetsliv och min roll är att vara en god ledare som stöttar dig och din utveckling. Jag tror på individens potential och att vi genom att arbeta tillsammans kan nå våra gemensamma mål." Anna Wastesson (Tf. gruppchef)

Dina erfarenheter
Vi söker dig som:


• Har en relevant naturvetenskaplig högskole- eller universitetsutbildning, t.ex miljövetare, biolog, landskapsarkitekt, agronom, civilingenjör miljö & vattenteknik eller liknande.
• Har vana att ansvara för samt drivs av möjligheten att få gå in som miljö- och/eller MKB-ansvarig i stora projekt hos våra kunder. Har några års erfarenhet av att arbeta med miljöfrågor, helst inom infrastruktur.

Minst B-körkort är ett krav.

Vem är du?
Som person är du självständig, initiativrik och tar ansvar. Arbetet innebär många interna och externa kontakter och vi ser därför att du är en person med god samarbetsförmåga. Vi fäster stor vikt vid att du är drivande, nytänkande och gärna tar dig an och utvecklar både vår egen och våra beställares verksamhet. På Sweco värdesätter vi ett gott affärsmässigt förhållningssätt då våra kontaktytor bygger på samarbete och goda relationer.

Ansökan
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdatum. Vi tar inte emot ansökningar via mail, utan hänvisar samtliga ansökningar till ansökningsfomuläret nedan. Vi återkopplar till samtliga sökande efter avslutad rekryteringsprocess.

Varmt välkommen med din ansökan!

På Sweco vill vi vara en arbetsplats präglad av mångfald. Vi tror att fler perspektiv breddar vår förmåga att fortsätta nå våra mål och eftersträvar mångfald i våra rekryteringsprocesser.

Kontakta oss
Vill du höra mer om tjänsten och hur vi jobbar i gruppen? Välkommen att kontakta:

Tf. gruppchef Anna Wastesson
Telefon 0708-49 34 07
E-post: [email protected]

Ordinarie gruppchef Linnea Franzén
Tel. 0722-30 18 14
E-post: [email protected] (på plats först i juni månad)
Sweco planerar och utformar framtidens hållbara samhällen och städer. Tillsammans med våra kunder utvecklar våra 18 000 arkitekter, ingenjörer och andra specialister lösningar för att hantera urbaniseringen, ta vara på digitaliseringens möjligheter och göra framtidens samhällen mer hållbara. Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med en omsättning på cirka 22 miljarder SEK. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm. För ytterligare information, www.swecogroup.com. Visa mindre

Biomedicinsk analytiker, Klinisk mikrobiologi

Vi erbjuder Vi kan erbjuda dig ett utvecklande och intressant arbete med fördjupning inom molekylärbiologi, serologi och/eller bakteriologi. Klinisk mikrobiologi har hög ambition för vidareutbildning och personalutveckling och vi värnar om att ha det bästa arbetsklimatet med inflytande och delaktighet för våra medarbetare. Hos oss kommer du att finna ett modernt, ackrediterat laboratorium med hög kompetens och ständigt utvecklingsarbete. Vi söker Vi s... Visa mer
Vi erbjuder
Vi kan erbjuda dig ett utvecklande och intressant arbete med fördjupning inom molekylärbiologi, serologi och/eller bakteriologi.

Klinisk mikrobiologi har hög ambition för vidareutbildning och personalutveckling och vi värnar om att ha det bästa arbetsklimatet med inflytande och delaktighet för våra medarbetare.
Hos oss kommer du att finna ett modernt, ackrediterat laboratorium med hög kompetens och ständigt utvecklingsarbete.

Vi söker
Vi söker dig som är legitimerad Biomedicinsk analytiker med intresse för diagnostik inom sjukvården, som är noggrann och som vill jobba för våra patienters bästa.
I arbetet ingår samtliga moment från det att patientprovet ankommer till vårt laboratorium till dess att analysen svarats ut.
Arbetet är i hög grad självständigt och du får ansvar för ett diagnostikområde varje dag i rutinarbetet.

Vikariat med möjlighet till förlängning.

Vi rekryterar löpande.

Vår arbetsplats
 

Vi är en del av Diagnostiskt centrum, som består av 260 medarbetare som årligen utför fler än fem miljoner analyser, undersökningar och behandlingar. Vi arbetar inom enheterna Klinisk patologi, Klinisk mikrobiologi, Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Klinisk fysiologi och nuklearmedicin, Smittskydd och Vårdhygien samt Biobank- och vävnadscentrum. Vi är ett vetenskapligt kompetenscentrum och aktiva inom flera forskningsområden. Vår länsövergripande verksamhet finns på sjukhusen i Kalmar, Oskarshamn och Västervik.Diagnostiskt centrum är en del av Region Kalmar län. Tillsammans jobbar vi och våra 7 000 kollegor för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete - varje dag.Vi vill att du bifogar CV och personligt brev till din ansökan.


För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Kalmar län vill vi att du söker tjänsten i vårt rekryteringssystem och inte via e-post eller i pappersformat.


Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

Fältkontrollant

Ansök    Mar 26    Länsstyrelsen i Kalmar län    Biolog
På Länsstyrelsen i Kalmar arbetar cirka 250 engagerade medarbetare inom en mängd olika samhällsfunktioner. Tillsammans bidrar vi till hållbar utveckling, en god livsmiljö och tillväxt. Detta gör vi genom avvägningar mellan ekologi, social hållbarhet och ekonomi. Verksamheten genomsyras av tillitsbaserad ledning och styrning samt vår värdegrund som innebär effektivitet och service, objektivitet, legalitet och respekt för lika värde. Utifrån detta vill Län... Visa mer
På Länsstyrelsen i Kalmar arbetar cirka 250 engagerade medarbetare inom en mängd olika samhällsfunktioner. Tillsammans bidrar vi till hållbar utveckling, en god livsmiljö och tillväxt. Detta gör vi genom avvägningar mellan ekologi, social hållbarhet och ekonomi.

Verksamheten genomsyras av tillitsbaserad ledning och styrning samt vår värdegrund som innebär effektivitet och service, objektivitet, legalitet och respekt för lika värde. Utifrån detta vill Länsstyrelsen Kalmar län bli Sveriges bästa länsstyrelse.

På landsbygdsenheten arbetar idag cirka 40 medarbetare med arbetsuppgifter inom bland annat handläggning och kontroll av jordbrukarstöd, handläggning av landsbygdsstöd, projektarbeten inom landsbygdsprogrammet och regional utveckling. På enheten arbetar vi brett och ser att du som medarbetare kan utveckla din kompetens och växa med uppgifterna som du erbjuds. Vi söker dig som har visioner samt en vilja och inställning att ständigt göra saker bättre.

Är du nyfiken på vår arbetsplats och vårt värdegrundsarbete kan du läsa mer på vår webbplats www.lansstyrelsen.se/kalmar/


ARBETSUPPGIFTER
Du kommer att ingå i fältgruppen som arbetar med bland annat djur- och arealkontroller av EU-stöd, åtagandeplaner av betesmarker och rådgivning. Din huvudsakliga uppgift kommer att vara arealkontroller vilket innebär att kontrollera så att villkor för EU-stöden är uppfyllda ute i fält. Det kan bli aktuellt med även andra arbetsuppgifter inom enheten exempelvis djurkontroller. I arbetet ingår mycket kontakter med länets lantbrukare samt ett nära samarbete med övriga kontrollanter och med våra kontrollansvariga.

Som arealkontrollant arbetar du både praktiskt i fält och administrativt inne på vårt kontor. Du kommer att använda tekniska hjälpmedel, såsom handdator, i ditt dagliga arbete. Du ska ha en förmåga att kunna arbeta i högt tempo och är Länsstyrelsens ansikte utåt.
Med tanke på läget i samhället kan en del kontorsarbete ske från hemmet.

KVALIFIKATIONER
- Har relevant utbildning från universitet/högskola, gärna med agrar eller biologisk inriktning, eller erfarenhet som vi bedömer likvärdig.
- Erfarenhet av djur- och fältkontroller, djurskyddshandläggning eller lantbruk är meriterande.

Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper:
- Du ska kunna arbeta självständigt samt i grupp.
- Du är analytisk och har förmåga att se helhetsperspektiv.
- Du ser mål och resultat som en utmaning.

B-körkort krävs.


ÖVRIGT
Vi erbjuder Dig en unik arbetsplats
fylld av kunniga experter och ambitiösa generalister inom en mängd olika samhällsfunktioner. Länsstyrelsens står just nu inför många intressanta utmaningar och anställningen ger därmed goda möjligheter till personlig utveckling. Vi harbetar för en god arbetsmiljö, har bra personalsociala förmåner och stora möjligheter till flexibel arbetstid. Vi välkomnar mångfald och ser jämställdhet som en självklarhet.

Som anställd innebär det att du kommer att krigsplaceras vid Länsstyrelsen i Kalmar län.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringsstöd i samband med denna annons.

Vi har i rekryteringen valt att använda oss av Visma recruit som rekryteringsverktyg och kommer således inte hantera ansökningar via e-post eller post. Visa mindre

Konsult för emissionskontroll till luft

Ansök    Mar 25    Dge Mark och Miljö AB    Miljöingenjör
Vi söker nu nya kollegor som vill vara med och stärka vår och våra kunders konkurrenskraft, kompetens och varumärke! Om DGE. Vi som arbetar på DGE gör det framför allt för att vi uppskattar att arbeta i en kreativ, familjär och prestigelös miljö. Vi har förmånen att arbeta med miljö- och hållbarhetsrelaterade frågeställningar, från de långsiktiga visionerna till praktiska detaljfrågor som måste lösas här och nu, hos några av Sveriges mest spännande indust... Visa mer
Vi söker nu nya kollegor som vill vara med och stärka vår och våra kunders konkurrenskraft, kompetens och varumärke!
Om DGE. Vi som arbetar på DGE gör det framför allt för att vi uppskattar att arbeta i en kreativ, familjär och prestigelös miljö. Vi har förmånen att arbeta med miljö- och hållbarhetsrelaterade frågeställningar, från de långsiktiga visionerna till praktiska detaljfrågor som måste lösas här och nu, hos några av Sveriges mest spännande industribolag.
Liksom våra kunders olika branschtillhörighet är våra medarbetares bakgrund tvärvetenskaplig, hos oss arbetar miljövetare, biologer, kemister, geologer och civilingenjörer tillsammans och över våra tre regionkontor, Göteborg, Kalmar och Malmö. Det är på detta sätt vi upplever vi förvaltar vår kompetens och kunskap på bästa sätt och blir starka tillsammans. Låter det som en arbetsgivare för dig? Härligt!
DGE:s mål är att vara en trygg arbetsplats och inspirera till utveckling oavsett om du befinner dig i inlärningsfasen i början av din karriär eller vill utmana dig själv och vår organisation med nya idéer, lösningar och tjänster. DGE:s framgångar är vårt gemensamma ansvar och varje medarbetares förtjänst.
Om tjänsten. Vi söker nu dig som vill jobba som mättekniker ute i fältprojekt som berör miljökontroller av utsläpp till luft. Arbetet sker inom vår ackrediterade verksamhet och utförs normalt ute hos kund. Arbetet är fritt och innebär ofta hantering av mätutrustning på diverse olika mätplatser. Det kan vara allt från höga skorstenar via fläktar på tak till markbundna källor. Även andra typer av mättekniskt arbete kopplat till frågor som rör utsläpp till luft är aktuella. God förmåga till planering och självständigt arbete krävs samt disciplin att följa givna instruktioner och rutiner.
Om dig. Önskvärda kvalifikationer och erfarenheter som är viktiga för att lyckas tror vi är:
· Utbildning inom naturvetenskap, miljö eller teknik med inriktning/intresse av miljöfrågor kopplat till luft och gärna inom energi och förbränning
· Industrivana, erfarenhet från myndighet, entreprenör eller konsultfirma är meriterande
Som person är du praktiskt lagd och har intresse av att jobba ute i verksamheten. Du har fått höra att du tar ansvar och initiativ samt är flexibel och anpassningsbar. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper!
Lokalisering. Tjänsten finns i Kalmar men då våra uppdrag och kunder finns över hela landet förekommer resor och övernattningar i tjänsten.
Sista ansökningsdag är 30 april 2022, intervjuer kommer genomföras löpande! Visa mindre

Biomedicinsk analytiker, Klinisk mikrobiologi

Vi erbjuder Vi kan erbjuda dig ett utvecklande och intressant arbete med fördjupning inom molekylärbiologi, serologi och/eller bakteriologi. Klinisk mikrobiologi har hög ambition för vidareutbildning och personalutveckling och vi värnar om att ha det bästa arbetsklimatet med inflytande och delaktighet för våra medarbetare. Hos oss kommer du att finna ett modernt, ackrediterat laboratorium med hög kompetens och ständigt utvecklingsarbete. Vi söker Vi s... Visa mer
Vi erbjuder
Vi kan erbjuda dig ett utvecklande och intressant arbete med fördjupning inom molekylärbiologi, serologi och/eller bakteriologi.

Klinisk mikrobiologi har hög ambition för vidareutbildning och personalutveckling och vi värnar om att ha det bästa arbetsklimatet med inflytande och delaktighet för våra medarbetare.
Hos oss kommer du att finna ett modernt, ackrediterat laboratorium med hög kompetens och ständigt utvecklingsarbete.

Vi söker
Vi söker dig som är legitimerad Biomedicinsk analytiker med intresse för diagnostik inom sjukvården, som är noggrann och som vill jobba för våra patienters bästa.
I arbetet ingår samtliga moment från det att patientprovet ankommer till vårt laboratorium till dess att analysen svarats ut.
Arbetet är i hög grad självständigt och du får ansvar för ett diagnostikområde varje dag i rutinarbetet.

Vikariat med möjlighet till förlängning.

Vi rekryterar löpande.

Vår arbetsplats
 

Vi är en del av Diagnostiskt centrum, som består av 260 medarbetare som årligen utför fler än fem miljoner analyser, undersökningar och behandlingar. Vi arbetar inom enheterna Klinisk patologi, Klinisk mikrobiologi, Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Klinisk fysiologi och nuklearmedicin, Smittskydd och Vårdhygien samt Biobank- och vävnadscentrum. Vi är ett vetenskapligt kompetenscentrum och aktiva inom flera forskningsområden. Vår länsövergripande verksamhet finns på sjukhusen i Kalmar, Oskarshamn och Västervik.Diagnostiskt centrum är en del av Region Kalmar län. Tillsammans jobbar vi och våra 7 000 kollegor för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete - varje dag.Vi vill att du bifogar CV och personligt brev till din ansökan.


För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Kalmar län vill vi att du söker tjänsten i vårt rekryteringssystem och inte via e-post eller i pappersformat.


Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

Biomedicinsk analytiker Fysiologiska kliniken

Vi erbjuder Vi söker en biomedicinsk analytiker till oss på Fysiologiska kliniken. Hos oss ingår du i vårt team med 29 medarbetare. Utöver klinisk fysiologi har vi också sektioner inom nuklearmedicin och neurofysiologi. Vi erbjuder dig ett spännande och utvecklande arbete i samarbete med engagerade kollegor. Som en del i din personliga utveckling erbjuder vi dig utbildning och hospitering på andra enheter och tillsammans utvecklar vi våra metoder. Arbet... Visa mer
Vi erbjuder
Vi söker en biomedicinsk analytiker till oss på Fysiologiska kliniken.

Hos oss ingår du i vårt
team med 29 medarbetare. Utöver klinisk fysiologi har vi också sektioner inom nuklearmedicin och neurofysiologi. Vi erbjuder dig ett spännande och utvecklande arbete i samarbete med engagerade kollegor. Som en del i din personliga utveckling erbjuder vi dig utbildning och hospitering på andra enheter och tillsammans utvecklar vi våra metoder. Arbetsmiljö är en viktig fråga för oss. Vi har alltid patienten i centrum.
Vi arbetar dagtid och är lediga alla helger och alla röda dagar.

Vi söker
Vi söker dig som är biomedicinsk analytiker med inriktning klinisk fysiologi. Tidigare erfarenhet är meriterande. Som biomedicinsk analytiker hos oss arbetar du självständigt och varierat med många olika arbetsuppgifter.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper som engagemang, samarbetsförmåga, initiativförmåga och servicemedvetenhet. Du ska vara kvalitetsmedveten och intresserad av att bidra i verksamhetens utveckling och förbättringsarbete. Arbetet kräver förmåga att arbeta både självständigt och i grupp. Vi värnar om en hög professionalitet och ett mycket gott samarbetsklimat!
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Intervjuer sker regelbundet och vi tillämpar löpande urval.

Vår arbetsplats
Vi är en del av Diagnostiskt centrum, som består av 260 medarbetare som årligen utför fler än fem miljoner analyser, undersökningar och behandlingar. Vi arbetar inom enheterna Klinisk patologi, Klinisk mikrobiologi, Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Klinisk fysiologi och nuklearmedicin, Smittskydd och Vårdhygien samt Biobank- och vävnadscentrum. Vi är ett vetenskapligt kompetenscentrum och aktiva inom flera forskningsområden. Vår länsövergripande verksamhet finns på sjukhusen i Kalmar, Oskarshamn och Västervik.Diagnostiskt centrum är en del av Region Kalmar län. Tillsammans jobbar vi och våra 7 000 kollegor för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete - varje dag.Vi vill att du bifogar CV och personligt brev till din ansökan.


För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Kalmar län vill vi att du söker tjänsten i vårt rekryteringssystem och inte via e-post eller i pappersformat.


Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

Biomedicinsk analytiker till patientnära analysverksamhet, Klinisk kemi

Vi erbjuder Dig som vill vara med oss och bygga vidare, ett spännande arbete inom PNA. Vi behöver förstärka vår nuvarande PNA-organisation och söker nu två engagerade BMA som vill vara med och driva det arbetet. Ni kommer att dela länet mellan er på det sätt som passar er. I uppdraget ingår att ni arbetar med PNA-uppgifter, men även med arbete på något av våra labb inom klinisk kemi. Arbetsuppgifterna kommer bland annat bestå av att vara kontaktperson ... Visa mer
Vi erbjuder
Dig som vill vara med oss och bygga vidare, ett spännande arbete inom PNA.

Vi behöver förstärka vår nuvarande PNA-organisation och söker nu två engagerade BMA som vill vara med och driva det arbetet. Ni kommer att dela länet mellan er på det sätt som passar er. I uppdraget ingår att ni arbetar med PNA-uppgifter, men även med arbete på något av våra labb inom klinisk kemi.

Arbetsuppgifterna kommer bland annat bestå av att vara kontaktperson för den patientnära analysverksamheten med uppgift att vägleda våra kunder/beställare och tillsammans med ansvarig kemist kvalitetssäkra området inom sluten-/öppenvården inom Region Kalmar län. I arbetsuppgifterna ingår det också att hålla i informations-/studiebesök samt utbildning för undersköterskor, sjuksköterskor och studenter gällande vår verksamhet, preanalys, kapillärprovtagningsteknik samt träffa representanter för olika leverantörer inom området. Du kommer också att vara delaktig i arbetet med elektronisk uppkoppling av PNA instrument och ordna utbildningar för användare av olika PNA-instrument. 

Vi söker
Dig som är legitimerad biomedicinsk analytiker och har ett stort intresse för patientnära analysverksamhet och en nyfikenhet på området. Du är social och tycker det är roligt att kommunicera med kunder och beställare samt har en unik förmåga att knyta kontakter. Du känner dig trygg i ditt egna laborativa arbete och handleder gärna våra kunder/beställare. Meriterande om du har tidigare erfarenhet inom PNA området.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Intervjuer sker löpande så tveka inte med din ansökan!

Vår arbetsplats
Vår verksamhet är länsövergripande och pågår dygnet runt på klinisk kemi och transfusionsmedicin. 
Vi är ca120 medarbetare inom vår länsenhet och vårt gäng består av undersköterskor, biomedicinska analytiker, medicinsk sekreterare, sjuksköterskor, kemister och läkare. Vi finns på våra tre sjukhus inom länet, Kalmar, Oskarshamn och Västervik.

Vi är en del av Diagnostiskt centrum, som består av 260 medarbetare som årligen utför fler än fem miljoner analyser, undersökningar och behandlingar. Vi arbetar inom enheterna Klinisk patologi, Klinisk mikrobiologi, Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Klinisk fysiologi och nuklearmedicin, Smittskydd och Vårdhygien samt Biobank- och vävnadscentrum. Vi är ett vetenskapligt kompetenscentrum och aktiva inom flera forskningsområden. Vår länsövergripande verksamhet finns på sjukhusen i Kalmar, Oskarshamn och Västervik.Diagnostiskt centrum är en del av Region Kalmar län. Tillsammans jobbar vi och våra 7 000 kollegor för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete - varje dag.Vi vill att du bifogar CV och personligt brev till din ansökan.


För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Kalmar län vill vi att du söker tjänsten i vårt rekryteringssystem och inte via e-post eller i pappersformat.


Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

Kundtjänstmedarbetare till myndighet i Kalmar

Har du erfarenhet av att arbeta med administration och kundservice? Är du tillgänglig omgående och söker nya utmaningar? Har du lätt för att kommunicera med människor både via brev, telefon och mejl? Vi på Manpower söker nu Administratörer med kundservice erfarenhet till vår kund i Kalmar. Konsultuppdraget startar omgående och varar i 3 månader. Låter det intressant? Sök jobbet redan idag! Om tjänsten Uppdraget kan bestå bland annat av följande arbetsuppg... Visa mer
Har du erfarenhet av att arbeta med administration och kundservice? Är du tillgänglig omgående och söker nya utmaningar? Har du lätt för att kommunicera med människor både via brev, telefon och mejl? Vi på Manpower söker nu Administratörer med kundservice erfarenhet till vår kund i Kalmar. Konsultuppdraget startar omgående och varar i 3 månader. Låter det intressant? Sök jobbet redan idag!

Om tjänsten
Uppdraget kan bestå bland annat av följande arbetsuppgifter:

* Agera kundtjänst för tjänsten för Covidbevis mot medborgare.
* Utföra First line support genom att ta emot och registrera ärenden som kommer in via brev, telefon och mejl. Hanterar både incidenter och Service Requests genom att arbeta i Incident Management processen och Request Fulfilment processen.
* Tilldelar ärenden till 2: Line eller 3: Line
* Utfärda covid-bevis
* Arbetar med ständig förbättring och komma med förslag till åtgärder.
Andra arbetsuppgifter kan även bli aktuella inom kundtjänst, exempelvis komplettering av uppgifter i ansökningarna.

Uppdraget utförs under kontorstid i Myndighetens lokaler i Kalmar. Uppdraget varar 3 månader.

Den vi söker
Detta är en Junior Administratörs-roll och för att ha chans att få tjänsten SKA du ha:

* Genomförd godkänd gymnasial utbildning
* Erfarenhet av arbete inom kundtjänst/kundservice
* Goda kunskaper i svenska och engelska språken, både i tal och skrift
* Erfarenhet av telefonsupport
* Erfarenhet av att arbeta i ett ärendehanteringssystem
* Kunskaper i MS Office eller likvärdigt

Erbjudande
Vi på Manpower hjälper dig att forma din framtid utifrån din kompetens samt dina behov och önskemål. Vi samarbetar med många attraktiva företag och kan öppna dörren till intressanta och spännande uppdrag. Som resurskonsult hos oss får du en anställning med allt vad det innebär i form av marknadsmässig lön, övertidsersättning, semester, tjänstepension och försäkringar enligt kollektivavtal. Friskvårdsbidrag och företagshälsovård ingår också.

Ansök redan idag!

Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig konsultchef Sanja Dautbegovic via e-post: [email protected] Vi arbetar med löpande urval och kommer att tillsätta tjänsten så fort vi hittat rätt kandidat, ansök därför så snart som möjligt.

Vi ser fram emot att höra från dig!

Om Manpower
Manpower är Sveriges ledande rekryterings- och bemanningsföretag med tiotusentals attraktiva arbetsgivare över hela landet som våra kunder. Med vårt omfattande nätverk, lokalt såväl som globalt, kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb som hjälper dig att bygga din karriär, både på kort och lång sikt. Hos oss kan du söka heltidsjobb eller extrajobb vid sidan av studierna. Visa mindre

Vattenhandläggare - marinbiolog, visstid

På Länsstyrelsen i Kalmar arbetar cirka 250 engagerade medarbetare inom en mängd olika samhällsfunktioner. Tillsammans bidrar vi till hållbar utveckling, en god livsmiljö och tillväxt. Detta gör vi genom avvägningar mellan ekologi, social hållbarhet och ekonomi. Verksamheten genomsyras av tillitsbaserad ledning och styrning samt vår värdegrund som innebär effektivitet och service, objektivitet, legalitet och respekt för lika värde. Utifrån detta vill Län... Visa mer
På Länsstyrelsen i Kalmar arbetar cirka 250 engagerade medarbetare inom en mängd olika samhällsfunktioner. Tillsammans bidrar vi till hållbar utveckling, en god livsmiljö och tillväxt. Detta gör vi genom avvägningar mellan ekologi, social hållbarhet och ekonomi.

Verksamheten genomsyras av tillitsbaserad ledning och styrning samt vår värdegrund som innebär effektivitet och service, objektivitet, legalitet och respekt för lika värde. Utifrån detta vill Länsstyrelsen Kalmar län bli Sveriges bästa länsstyrelse.

Som handläggare på vattenenheten arbetar du med kollegor på hela Länsstyrelsen men dina närmaste medarbetare är cirka 20 engagerade kollegor med olika expertområden inom vatten.

Kalmar län har mycket vatten att värna och vårda. Vi har en lång kuststräcka med ett unikt ekosystem, värdefulla våtmarker, sjöar och vattendrag och inte minst ekosystem som ger oss dricksvatten, rekreation och mycket mer. Men vi har också också stora utmaningar med ett avvattnat landskap, fysisk påverkan, främmande arter, övergödning och klimatförändringar.

Vattenenheten har ett brett uppdrag att hantera frågor som rör kustvatten, sjöar, vattendrag, grundvatten och fiske i länet. Vår målsättning är ett långsiktigt, hållbart nyttjande och bevarande av vatten i länet. Vi arbetar med miljöövervakning, vattenrelaterade miljömål, vattenförvaltning, vattenförsörjning och att på olika sätt främja, samordna och lämna bidrag till vattenförbättrande åtgärder och projekt. Inom enheten arbetar vi även med prövning och tillsyn av vattenverksamheter och vattenskyddsområden. Enheten är indelad i flera arbetsgrupper som varierar över tid och är anpassade efter aktuella uppdrag, medarbetarnas kompetenser och erfarenheter.

Vi söker dig som kan, vill och vågar bidra med engagemang och kunskap. Vi erbjuder stimulerande uppgifter och goda möjligheter till personlig utveckling i ett öppet arbetsklimat med arbetsglädje och teamkänsla.

Är du nyfiken på vår arbetsplats och vårt värdegrundsarbete kan du läsa mer på vår webbplats www.lansstyrelsen.se/kalmar/

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker nu en vikarie med goda kunskaper inom marinbiologi och kustvattenfrågor för en kollega som ska vara föräldraledig.

Ditt huvudsakliga ansvar är för kustvattenfrågor inom vattenförvaltningen. Tillsammans med en arbetsgrupp som jobbar med vattenförvaltning är uppdraget att ta fram olika underlag genom miljöövervakning, kartläggning och analys av länets grund-, yt- och kustvatten, men även att på olika sätt arbeta för att förbättra länets vatten och för en effektiv vattenförvaltning.

Du kommer att ingå i flera arbetsgrupper, och andra arbetsuppgifter är:
- Huvudansvar för miljöövervakning av kustvatten, vilket inkluderar visst eget fältarbete, upphandling av konsulttjänster samt bistå och följa upp konsulters arbete.
- Analysera och kvalitetssäkra data från marin miljöövervakning
- Ansvar för miljömålet Hav i balans.
- Utifrån ditt sakområde bidra med expertkunskap i samråd, remisser, utredningar och projekt både internt och externt.

Arbetsuppgifterna är självständiga, omväxlande och utvecklande. Du kommer att få stort stöd att komma in i dina arbetsuppgifter från erfarna kollegor på och utanför enheten. I arbetet ingår samverkan och kontakter med olika aktörer, både internt och externt. Exempel på externa aktörer är vattenråd, intresseföreningar, markägare, konsulter, kommuner och andra statliga myndigheter. Delar av arbetet sker i projektform.

Fältarbete och konferenser på annan ort ingår i tjänsterna.

KVALIFIKATIONER
Krav:
- Relevant naturvetenskaplig eller teknisk utbildning på högskolenivå med inriktning mot marinbiologi
- B-körkort
- God datorvana och datahantering.
- God förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.

Meriterande:
- Erfarenhet av fältarbete.
- Erfarenhet av arbete med vattenförvaltning på länsstyrelse eller motsvarande.
- Goda kunskaper inom GIS.
- Goda kunskaper inom hydromorfologi/fysisk påverkan.
- Erfarenhet av samverkan och dialog med olika sakägare.
- Erfarenhet av projektledning och projektarbete.

Personliga erfarenheter:
Vi söker dig som vill jobba med vatten och vattenförvaltning. Du tar ansvar och planerar dina arbetsuppgifter i olika uppdrag och projekt som löper parallellt. Arbetsområdet är omväxlande och du behöver en god förmåga och vilja att sätta dig in i nya frågeställningar. Du förstår värdet av ett bra bemötande, ett inkluderande arbetssätt och är mån om att skapa och förvalta goda relationer såväl internt som externt. Vattenförvaltningens långsiktighet gör att det även krävs uthållighet för att uppnå resultat.
Vi fäster stor vikt vid din personliga lämplighet för uppgiften.

ÖVRIGT
Vi erbjuder Dig en unik arbetsplats
fylld av kunniga experter och ambitiösa generalister inom en mängd olika samhällsfunktioner. Länsstyrelsens står just nu inför många intressanta utmaningar och anställningen ger därmed goda möjligheter till personlig utveckling. Vi arbetar för en god arbetsmiljö, bra personalsociala förmåner och stora möjligheter till flexibel arbetstid. Vi välkomnar mångfald och ser jämställdhet som en självklarhet.

Som anställd innebär det att du kommer att krigsplaceras vid Länsstyrelsen i Kalmar län.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringsstöd i samband med denna annons.

Vi har i rekryteringen valt att använda oss av Visma recruit som rekryteringsverktyg och kommer således inte hantera ansökningar via e-post eller post. Visa mindre

Naturvårdshandläggare, visstid

Ansök    Feb 12    Länsstyrelsen i Kalmar län    Ekolog
På Länsstyrelsen i Kalmar arbetar cirka 250 engagerade medarbetare inom en mängd olika samhällsfunktioner. Tillsammans bidrar vi till hållbar utveckling, en god livsmiljö och tillväxt. Detta gör vi genom avvägningar mellan ekologi, social hållbarhet och ekonomi. Verksamheten genomsyras av tillitsbaserad ledning och styrning samt vår värdegrund som innebär effektivitet och service, objektivitet, legalitet och respekt för lika värde. Utifrån detta vill Län... Visa mer
På Länsstyrelsen i Kalmar arbetar cirka 250 engagerade medarbetare inom en mängd olika samhällsfunktioner. Tillsammans bidrar vi till hållbar utveckling, en god livsmiljö och tillväxt. Detta gör vi genom avvägningar mellan ekologi, social hållbarhet och ekonomi.

Verksamheten genomsyras av tillitsbaserad ledning och styrning samt vår värdegrund som innebär effektivitet och service, objektivitet, legalitet och respekt för lika värde. Utifrån detta vill Länsstyrelsen Kalmar län bli Sveriges bästa länsstyrelse.

Hållbar utveckling är grunden för vårt arbete. Inom Länsstyrelsens naturskyddsenhets arbetsuppgifter ingår att skydda, vårda, utveckla och förvalta värdefulla naturmiljöer. Kalmar län har många områden med höga naturvärden; från utsjöbankar, grunda vikar och havsstrandängar till vattendrag, strandskogar, ekhagar, alvarmarker och brandpräglade tallskogar.

På naturskyddsenheten arbetar idag 30 personer med arbetsuppgifter med att bland annat bilda naturreservat, rädda hotade arter, skapa en grön infrastruktur i landskapet, utveckla länets friluftsliv samt med prövning och naturtillsyn enligt Miljöbalken.

Är du nyfiken på vår arbetsplats och vårt värdegrundsarbete kan du läsa mer på vår webbplats www.lansstyrelsen.se/kalmar/

ARBETSUPPGIFTER
Du kommer att ingå i naturvårdshandläggargruppen och arbeta teambaserat med prövning och tillsyn enligt miljöbalken.

Arbetet sker i dialog med såväl interna som externa parter, både privatpersoner, företag och företrädare för allmänna intressen. Den som vill bedriva verksamheter som kan påverka naturen ansöker om samråd, dispens eller tillstånd för sin verksamhet. I vår prövning av ärenden ser vi till att hänsyn tas till ekosystem, biologisk mångfald och friluftsvärden när samhället eller verksamheter utvecklas.

Många av de ärenden som vi hanterar är samråd om förändringar i naturmiljöer. Det rör sig bland annat om åtgärder som kan påverka värdefull natur med naturbetesmarker, skyddsvärda träd eller hänsynskrävande arter. Vi handlägger också ett stort antal dispenser för åtgärder på skyddade biotoper, som tex. alléer och stenmurar. Det är också många som vill göra åtgärder inom något av våra naturreservat, Natura 2000-områden eller utföra åtgärder som kan hota en skyddad art, vilka alla kräver tillstånd eller dispenser. Vi deltar också med vår kompetens i många processer kring vägplaner, detaljplaner, översiktsplaner och hanterar också strandskydd i vissa fall.

Naturvårdshandläggargruppen arbetar också med tillsyn av skyddad natur, arter och biotoper. Till arbetsuppgifterna hör att planera tillsynsprojekt, vägleda länets kommuner gällande lagstiftning, hantera inkomna tips om skador på naturmiljön och att följa upp egna dispenser och tillstånd, för att se till att lagar och villkor följs. Vägledning och information är viktiga delar i tillsynsarbetet.

I praktiken handlar gruppens arbete om att med hjälp av olika underlag, frågor till kollegor, en del fältbesök och dialog med sökande få en bild av påverkan på naturmiljön för att sedan utifrån din naturvårdskompetens, frågor till kollegor, inläsning av miljöbalken, praxis och vägledningar skriva väl motiverade beslut. Mycket granskning inför beslut utförs i GIS.
Andra arbetsuppgifter kopplade till enhetens ansvarsområde kan bli aktuella.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har naturvårdsbiologisk kompetens med en högskoleutbildning inriktad mot ekologi och naturvård eller motsvarande, alternativt juridikutbildning inriktad mot miljörätt med naturvårdstillämpning.

Du ska gilla att samarbeta och samtidigt ha ansvarskänslan att självständigt färdigställa uppgifter. Naturvårdshandläggargruppen jobbar som ett team, varför vi söker en lagspelare som jobbar lösningsfokuserat med ett lyhört förhållningssätt.

Du har en god social och kommunikativ förmåga och kan uttrycka dig väl i tal och skrift.

Det är meriterande med några års aktuell arbetslivserfarenhet av naturvårdsarbete, gärna med naturvärdebedömningar, prövning och tillsyn enligt miljöbalken eller samhällsplaneringsfrågor kopplat till kommuner och infrastruktur.

Vi ser gärna att du är en van GIS-användare och det är önskvärt med erfarenhet från arbete med träd, artskyddsbedömningar, miljöprövningar och MKB.

Då tjänsten ställer höga krav på att samverka internt och skapa goda externa kontakter lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet. Eftersom tjänsten innebär resor är B-körkort ett krav.


ÖVRIGT
Vi erbjuder Dig en unik arbetsplats
fylld av kunniga experter och ambitiösa generalister inom en mängd olika samhällsfunktioner. Länsstyrelsens står just nu inför många intressanta utmaningar och anställningen ger därmed goda möjligheter till personlig utveckling. Vi arbetar för en god arbetsmiljö, har bra personalsociala förmåner och stora möjligheter till flexibel arbetstid. Vi välkomnar mångfald och ser jämställdhet som en självklarhet.

Som anställd innebär det att du kommer att krigsplaceras vid Länsstyrelsen i Kalmar län.

Vi undanber oss alla erbjudanden om
annonserings- och rekryteringsstöd i samband med denna annons.

Vi har i rekryteringen valt att använda oss av Visma recruit som rekryteringsverktyg och kommer således inte hantera ansökningar via e-post eller post. Visa mindre

Sommarjobb som bouppteckningshandläggare

Studerar du ekonomi, juridik, samhällsvetenskap eller beteendevetenskap och letar efter ett värdefullt och samhällsnyttigt sommarjobb? Kanske har du nyligen tagit examen och är redo att ta första steget i din karriär? Som bouppteckningshandläggare får du ett omväxlande och lärorikt arbete som ger dig möjlighet att göra skillnad samtidigt som du får värdefull yrkeserfarenhet. Var med och gör samhället möjligt! Om jobbet Du arbetar med bouppteckningar,... Visa mer
Studerar du ekonomi, juridik, samhällsvetenskap eller beteendevetenskap och letar efter ett värdefullt och samhällsnyttigt sommarjobb? Kanske har du nyligen tagit examen och är redo att ta första steget i din karriär? Som bouppteckningshandläggare får du ett omväxlande och lärorikt arbete som ger dig möjlighet att göra skillnad samtidigt som du får värdefull yrkeserfarenhet.

Var med och gör samhället möjligt!

Om jobbet

Du arbetar med bouppteckningar, vilket innebär allt från enklare administration såsom ankomstregistrering till att handlägga, göra bedömningar och fatta beslut med stöd av lagar och regler. Ärendena är av varierande omfattning och komplexitet och ställer krav på noggrannhet och effektivitet. Det är ett varierande arbete med mycket kundkontakt. Du begär in kompletteringar från enskilda personer och professionella ingivare via telefon, mejl och brev. En annan viktig del av jobbet är att ge service till våra kunder genom att svara på de bouppteckningsfrågor vi dagligen får via vår kundtelefon.

Du får en introduktion och en handledare som hjälper dig att planera ditt arbete. Du driver sedan självständigt dina ärenden och samverkar med andra. Arbetet innebär hantering av olika typer av ärenden och du lär dig och får nya kunskaper både på bredden och på djupet. Vi har flexibel arbetstid och det är en självklarhet för oss att du ska ha en balans mellan arbete och fritid. 

Du tillhör Folkbokföringsavdelningen och arbetar på Bouppteckningsenheten. Din placering är i Kalmar och med anledning av arbetsuppgifternas karaktär förväntas du att arbeta på plats från våra lokaler. På vår sektion är vi 18 personer.

Om dig

För att göra ett bra jobb och trivas hos oss på Skatteverket behöver du vara lyhörd, tänka nytt och ta ansvar. Du ska också leva upp till vår https://www.skatteverket.se/omoss/jobbahososs/skatteverketsmedarbetarpolicy.4.5c281c7015abecc2e2010e5b.html.

I det här jobbet ska du:

- självständigt planera och driva ditt arbete framåt för att nå resultat
- vara bra på att samarbeta och stötta andra för att nå gemensamma mål
- ha ett bra bemötande gentemot såväl våra kunder som dina kollegor
- arbeta effektivt och handlingskraftigt ta dig an arbetsuppgifterna
- kunna tala och skriva enkelt och tydligt på både svenska och engelska
- kunna analysera informationsflöden, se samband och fatta beslut.

Du ska även ha:

- en pågående eller nyligen avslutad högskoleutbildning om minst 180hp inom ekonomi, juridik, samhällsvetenskap eller beteendevetenskap.

Det är önskvärt om du har aktuell och relevant erfarenhet från arbete på Skatteverket eller har aktuell och relevant erfarenhet av att bemöta människor med olika bakgrund via telefon och mejl, t.ex. från offentlig verksamhet, juridisk byrå eller bank.

Det är även önskvärt om du har godkända högskolepoäng i familjerätt.

Bra att veta

Anställningen är tidsbegränsad från och med 13 juni till och med 21 augusti 2022. 

Observera att du måste vara mycket noggrann när du fyller i frågorna i slutet av din ansökan. Svaren på dessa frågor kommer att ligga till grund för det första urvalet. Vid eventuell intervju ska du kunna uppvisa betyg och intyg som styrker dina svar på urvalsfrågorna.

En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.

På https://skatteverket.se/jobb kan du exempelvis läsa om vår samhällsbärande roll, fördelarna med att jobba hos oss och hur det går till när du söker våra jobb.

Välkommen med din ansökan!

Skatteverket har en samhällsbärande roll. Vårt arbete berör alla privatpersoner och företag och genom vårt uppdrag bidrar vi till ett väl fungerande samhälle. Vår utveckling är kunddriven och vi samverkar med andra för att skapa effektiva lösningar. Tillsammans gör vi samhället möjligt. Visa mindre

Biomedicinsk analytiker, Klinisk mikrobiologi

Vi erbjuder Vi kan erbjuda dig ett utvecklande och intressant arbete med fördjupning inom molekylärbiologi, serologi och/eller bakteriologi. Klinisk mikrobiologi har hög ambition för vidareutbildning och personalutveckling och vi värnar om att ha det bästa arbetsklimatet med inflytande och delaktighet för våra medarbetare. Hos oss kommer du att finna ett modernt, ackrediterat laboratorium med hög kompetens och ständigt utvecklingsarbete. Vi söker Vi s... Visa mer
Vi erbjuder
Vi kan erbjuda dig ett utvecklande och intressant arbete med fördjupning inom molekylärbiologi, serologi och/eller bakteriologi.

Klinisk mikrobiologi har hög ambition för vidareutbildning och personalutveckling och vi värnar om att ha det bästa arbetsklimatet med inflytande och delaktighet för våra medarbetare.
Hos oss kommer du att finna ett modernt, ackrediterat laboratorium med hög kompetens och ständigt utvecklingsarbete.

Vi söker
Vi söker dig som är legitimerad Biomedicinsk analytiker med intresse för diagnostik inom sjukvården, som är noggrann och som vill jobba för våra patienters bästa.
I arbetet ingår samtliga moment från det att patientprovet ankommer till vårt laboratorium till dess att analysen svarats ut.
Arbetet är i hög grad självständigt och du får ansvar för ett diagnostikområde varje dag i rutinarbetet.

Vikariat med möjlighet till förlängning.

Vi rekryterar löpande.

Vår arbetsplats
 

Vi är en del av Diagnostiskt centrum, som består av 260 medarbetare som årligen utför fler än fem miljoner analyser, undersökningar och behandlingar. Vi arbetar inom enheterna Klinisk patologi, Klinisk mikrobiologi, Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Klinisk fysiologi och nuklearmedicin, Smittskydd och Vårdhygien samt Biobank- och vävnadscentrum. Vi är ett vetenskapligt kompetenscentrum och aktiva inom flera forskningsområden. Vår länsövergripande verksamhet finns på sjukhusen i Kalmar, Oskarshamn och Västervik.Diagnostiskt centrum är en del av Region Kalmar län. Tillsammans jobbar vi och våra 7 000 kollegor för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete - varje dag.Vi vill att du bifogar CV och personligt brev till din ansökan.


För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Kalmar län vill vi att du söker tjänsten i vårt rekryteringssystem och inte via e-post eller i pappersformat.


Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

Miljösamordnare/utvecklare

Kalmar växer och vi är snart 72 000 invånare. Kalmar har en fantastisk kulturhistorisk miljö som ger staden charm och karaktär men Kalmar är också en modern universitetsstad med visioner. Här finns framtidstro, bra kommunal service och stadspuls parallellt med en livskraftig landsbygd. Kommunens arbetsplatser representerar verksamheter med cirka 200 olika yrken på åtta förvaltningar och tillsammans är vi ca 6 000 anställda. Kalmar kommun arbetar aktivt... Visa mer
Kalmar växer och vi är snart 72 000 invånare.
Kalmar har en fantastisk kulturhistorisk miljö som ger staden charm och karaktär men Kalmar är också en modern universitetsstad med visioner. Här finns framtidstro, bra kommunal service och stadspuls parallellt med en livskraftig landsbygd.

Kommunens arbetsplatser representerar verksamheter med cirka 200 olika yrken på åtta förvaltningar och tillsammans är vi ca 6 000 anställda.

Kalmar kommun arbetar aktivt för jämställdhet och mångfald i arbetslivet. Kalmar kommun värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande som bidrar till det.

Tillsammans gör vi ett Kalmar för alla ännu bättre. Välkommen att söka jobb hos oss!

Kommunledningskontoret ger stöd och service till kommunfullmäktige och kommunstyrelsen med dess arbetsutskott, planutskott och utskottet för integration och arbetsmarknad samt till vatten- och miljönämnden. Kommunledningskontoret ger också service till nämnder och kommunägda bolag. Det gäller exempelvis kommunikation, juridik, IT, utbildning, löner, arbetsrätt, redovisning och företagshälsovård.

ARBETSUPPGIFTER
Till enheten Hållbarhet och Strategi på Kommunledningskontoret söker vi en Miljösamordnare och utvecklare inom klimat- och miljöfrågor. Medarbetarna på enheten har en hög kompetens, omtanke och driv med ett gemensamt uppdrag, att bidra till hållbar utveckling och framtid i hela kommunen. Dina närmsta kolleger arbetar som strateger, handläggare, utvecklare och samordnare med kunskap inom olika delar av hållbar utveckling, forsknings- och universitetssamverkan, internationell samverkan/EU-program och invånar- och inflyttningsfrågor.

I tjänsten ingår det att samordna, stödja och vara med och utveckla hela kommunkoncernen i olika miljö-, klimat- och hållbarhetsrelaterade frågor. I ditt uppdrag ska du tillsammans med kommunens miljönätverk, stödja kommunkoncernen för att vi tillsammans ska nå våra mål, bidra till ordning och reda och en tydlig gemensam bild av koncernens samlade miljöarbete. Du kommer hålla i målsamordningen och de årliga miljöboksluten för Ett grönare Kalmar. Rollen är därmed också controller och säkerställer ett ständigt förbättringsarbete, ett enhetligt arbetssätt och ett effektivare miljöarbete. Det är viktigt att både ha ett tydligt brukarfokus och en uppdaterad kunskap om nya lagkrav för bredden av våra verksamheter.

Under 2021 har vi höjt ambitionsnivån ytterligare och är nu en av de 23 kommuner i Sverige som ska vara med och leda klimatomställningen inom ramen för det strategiska innovationsprogrammet Viable cities - Klimatneutrala städer 2030 - ett gott liv för alla inom planetens gränser. Utifrån din roll som miljösamordnare kommer du att ha en viktig roll i det arbetet och bidra med en samlad kunskap om arbetet internt i kommunkoncernen, men också som stöd i analyser och nyckeltal och i olika underlag och utredningar. Rollen kommer ha ett särskilt fokus och bygga kunskap inom hållbar upphandling, kravställande och uppföljning. Du kommer arbeta nära dina kollegor på enheten men också tillsammans med kollegor i andra förvaltningar och verksamheter.

Välkommen med din ansökan till en arbetsgivare som varit certifierade enligt de nya ISO-standarderna; ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 sedan 2011.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har en relevant universitetsutbildning inom miljö, klimat och hållbarhet. Vi ser gärna att du har några års erfarenhet av att ha samordnat och drivit miljö- och hållbarhetsrelaterade frågor. Det är meriterande om du har erfarenhet av att ha samordnat och utvecklat arbete med miljöledningssystem enligt ISO standarder. Vi önskar också att du har erfarenhet av offentlig verksamhet samt att du tidigare har arbetat med kravställande, analys och uppföljningar samt insamling/ hantering av hållbarhetsdata.

Enheten arbetar i team och ser det som en självklarhet att man hjälper varandra kollegialt därför är det viktigt att du är lagspelare med god samarbetsförmåga. Andra egenskaper som vi önskar är att du är drivande, initiativrik och har ett genuint intresse för hållbarhet och utveckling.

Kalmar kommun strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår kommun. Vi välkomnar därför sökande med olika bakgrund som kan bidra till att vi kan uppfylla vår vision om ett Kalmar för alla.

ÖVRIGT
För att alla ansökningar ska bli likvärdigt granskade vid urvalsprocessen måste du söka via länken i varje specifik tjänst. OBS: Skicka INTE din ansökan via E-post eller brev.

Vi undanber oss erbjudanden och försäljningssamtal om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna tjänst. Visa mindre

Reservatsförvaltare, visstid

Ansök    Dec 22    Länsstyrelsen i Kalmar län    Ekolog
På Länsstyrelsen i Kalmar arbetar cirka 250 engagerade medarbetare inom en mängd olika samhällsfunktioner. Tillsammans bidrar vi till hållbar utveckling, en god livsmiljö och tillväxt. Detta gör vi genom avvägningar mellan ekologi, social hållbarhet och ekonomi. Verksamheten genomsyras av tillitsbaserad ledning och styrning samt vår värdegrund som innebär effektivitet och service, objektivitet, legalitet och respekt för lika värde. Utifrån detta vill Län... Visa mer
På Länsstyrelsen i Kalmar arbetar cirka 250 engagerade medarbetare inom en mängd olika samhällsfunktioner. Tillsammans bidrar vi till hållbar utveckling, en god livsmiljö och tillväxt. Detta gör vi genom avvägningar mellan ekologi, social hållbarhet och ekonomi.

Verksamheten genomsyras av tillitsbaserad ledning och styrning samt vår värdegrund som innebär effektivitet och service, objektivitet, legalitet och respekt för lika värde. Utifrån detta vill Länsstyrelsen Kalmar län bli Sveriges bästa länsstyrelse.

Hållbar utveckling är grunden för vårt arbete. Inom Länsstyrelsens arbetsuppgifter ingår att skydda, vårda, utveckla och förvalta värdefulla naturmiljöer. Kalmar län har många områden med höga naturvärden; I länets skyddade områden finns t ex öppna och trädklädda gräsmarker, skogsbeten, ädel- och triviallövskogar, brandpräglade tallskogar, våtmarker, vattendrag, sjöar och hav.

Du kommer att tillhöra Naturskötselenheten som består av drygt 20 medarbetare som ansvarar för förvaltning och skötsel av länets skyddade naturområden. I enhetens arbete ingår naturvårdande skötsel, skötsel av friluftsanordningar samt information kring skyddad natur. Enheten ansvarar också för driften av naturum Ottenby och Trollskogen och förvaltar Naturvårdsverket fastigheter och byggnader inom skyddade områden.

Är du nyfiken på vår arbetsplats och vårt värdegrundsarbete kan du läsa mer på vår webbplats www.lansstyrelsen.se/kalmar/

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker en reservatsförvaltare till Naturskötselenheten. Som reservatsförvaltare arbetar man främst med att planera, administrera och leda genomförandet av åtgärder i länets skyddade områden. Arbetet utgår från åtgärdsförslag som finns beskrivna i skötsel- och bevarandeplaner.
Exempel på vanliga åtgärder är t ex röjning och stängsling av betesmarker, ängsskötsel, restaurering av lövskogar, frihuggning av värdefulla träd och naturvårdsbränning. En viktig del av arbetet är också att ansvara för planering och underhåll av friluftsanordningar.

De flesta åtgärder genomförs av upphandlade entreprenörer och en stor del av reservatsförvaltarens roll är att planera åtgärder i fält, beställa uppdrag och att instruera entreprenörer. Även andra förekommande arbetsuppgifter inom reservatsförvaltningen kommer att bli aktuella. I arbetet ingår också att samverka och kommunicera med markägare, djurhållare, allmänhet och andra myndigheter. Du kommer i hög grad att ha egna arbetsuppgifter men även delta i gemensamma uppgifter och projekt.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har högskoleutbildning inriktad mot naturvård, bevarandebiologi, ekologi eller annan utbildning/erfarenhet som vi finner lämplig för tjänsten. Du bör ha god kännedom om arter, ekologi och skötsel av de naturmiljöer som finns i Kalmar län.

Vi ser gärna att du har några års arbetslivserfarenhet av naturvårdsarbete och värdesätter tidigare erfarenhet av reservatsförvaltning eller liknande arbete.

Som person är du trygg med att ta initiativ och att självständigt driva projekt. För att lyckas med ditt arbete tror vi att du är handlingskraftig, trivs med att ha många bollar i luften och är bra på att skapa struktur och uppnå resultat. Du arbetar mot uppsatta mål men är ändå flexibel och har förmågan att hitta nya lösningar när det behövs.

Du har en god social och kommunikativ förmåga, kan uttrycka dig väl i tal och skrift och anpassa budskapet beroende på mottagaren.
Då tjänsten ställer höga krav på att samverka internt och skapa goda externa kontakter lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.

Du är en van datoranvändare och har erfarenhet av att arbeta i GIS.

Tjänsten kräver körkort klass B.


ÖVRIGT
Vi erbjuder Dig en unik arbetsplats
fylld av kunniga experter och ambitiösa generalister inom en mängd olika samhällsfunktioner. Länsstyrelsens står just nu inför många intressanta utmaningar och anställningen ger därmed goda möjligheter till personlig utveckling. Vi arbetar för en god arbetsmiljö, bra personalsociala förmåner och stora möjligheter till flexibel arbetstid. Vi välkomnar mångfald och ser jämställdhet som en självklarhet.

Som anställd innebär det att du kommer att krigsplaceras vid Länsstyrelsen i Kalmar län.

Vi undanber oss alla erbjudanden om
annonserings- och rekryteringsstöd i samband med denna annons.

Vi har i rekryteringen valt att använda oss av Visma recruit som rekryteringsverktyg och kommer således inte hantera ansökningar via e-post eller post. Visa mindre

Handläggare åtgärdsprogram för hotade arter, visstid

Ansök    Dec 23    Länsstyrelsen i Kalmar län    Ekolog
På Länsstyrelsen i Kalmar arbetar cirka 250 engagerade medarbetare inom en mängd olika samhällsfunktioner. Tillsammans bidrar vi till hållbar utveckling, en god livsmiljö och tillväxt. Detta gör vi genom avvägningar mellan ekologi, social hållbarhet och ekonomi. Verksamheten genomsyras av tillitsbaserad ledning och styrning samt vår värdegrund som innebär effektivitet och service, objektivitet, legalitet och respekt för lika värde. Utifrån detta vill Län... Visa mer
På Länsstyrelsen i Kalmar arbetar cirka 250 engagerade medarbetare inom en mängd olika samhällsfunktioner. Tillsammans bidrar vi till hållbar utveckling, en god livsmiljö och tillväxt. Detta gör vi genom avvägningar mellan ekologi, social hållbarhet och ekonomi.

Verksamheten genomsyras av tillitsbaserad ledning och styrning samt vår värdegrund som innebär effektivitet och service, objektivitet, legalitet och respekt för lika värde. Utifrån detta vill Länsstyrelsen Kalmar län bli Sveriges bästa länsstyrelse.

Hållbar utveckling är grunden för vårt arbete. I Länsstyrelsens arbetsuppgifter ingår att skydda, vårda, utveckla och förvalta värdefulla naturmiljöer. Kalmar län har många områden med höga naturvärden; från midsjöbankar, grunda vikar och havsstrandängar till vattendrag, strandskogar, ekhagar, alvarmarker och brandpräglade tallskogar.

På naturskyddsenheten arbetar idag cirka 30 personer med arbetsuppgifter inom bland annat områdesskydd, hotade arter, grön infrastruktur, friluftsliv samt prövning och grön tillsyn enligt Miljöbalken. Denna rekrytering innebär en förstärkning av en befintlig arbetsgrupp.

Är du nyfiken på vår arbetsplats och vårt värdegrundsarbete kan du läsa mer på vår webbplats www.lansstyrelsen.se/kalmar/


ARBETSUPPGIFTER
Du kommer att ingå i enhetens grupp som arbetar med åtgärdsprogram för hotade arter. Tjänsten handlar till ca hälften om arbete med skötsel av skyddsvärda träd. Den andra hälften handlar arbete med övriga åtgärder för att gynna hotade arter.

Skötsel av skyddsvärda träd:
Många skyddsvärda träd har vuxit upp i ett hävdat landskap, men nu hotas många av dessa träd av igenväxning. Och när träden dör eller när dess vitalitet försämras kommer också förutsättningarna för alla arter som lever i träden att försämras eller försvinna.

Du kommer att arbeta med skötsel av miljöer med skyddsvärda träd hos privata markägare och kommuner. Du ska möta markägare, förklara skötselbehovet och enas om åtgärder på deras mark. Via skriftlig överenskommelse med markägarna tas skötselinstruktioner fram för friröjning av skyddsvärda träd. Skötseln utförs sedan av markägare eller av Länsstyrelsens upphandlade entreprenörer.

Åtgärdsprogram för hotade arter:
I arbetet ingår att planera och upphandla åtgärder som gynnar hotade arter, till exempel röjning, avverkning, slåtter eller bete; att skapa sandblottor, död ved och faunadepåer. Informationsfrågor kopplade till hotade kommer också att ingå i tjänsten. Åtgärdsarbetet är inriktat på skogslandskapet, odlingslandskapet och våtmarker.

Du kommer att arbeta i nära dialog med markägare och interna samt externa parter. Arbetet är lösningsfokuserat och innebär att du med helhetssyn och lyhört förhållningssätt, startar, genomför och kommer till fram till uppgörelser.

Med tanke på läget i samhället bör en del kontorsarbete kunna ske från hemmet.
Andra uppgifter kopplade till enhetens ansvarsområde kan bli aktuella.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har:
- högskoleutbildning inriktad mot ekologi och naturvård
- kommunikativ förmåga och kan uttrycka dig väl i tal och skrift
Det är meriterande är om du har:
- ett par års erfarenhet av arbete med naturvård inkluderande fältarbete i olika naturtyper
- genomfört egna naturvårdande projekt
- artkunskap inom några grupper
- erfarenhet av ArcGis och collector eller motsvarande
Då tjänsten ställer höga krav på att samverka och skapa goda kontakter lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.

Eftersom tjänsten innebär resor är B-körkort ett krav.

ÖVRIGT
Vi erbjuder Dig en unik arbetsplats
fylld av kunniga experter och ambitiösa generalister inom en mängd olika samhällsfunktioner. Länsstyrelsens står just nu inför många intressanta utmaningar och anställningen ger därmed goda möjligheter till personlig utveckling. Vi arbetar för en god arbetsmiljö, bra personalsociala förmåner och stora möjligheter till flexibel arbetstid. Vi välkomnar mångfald och ser jämställdhet som en självklarhet.

Som anställd innebär det att du kommer att krigsplaceras vid Länsstyrelsen i Kalmar län.

Vi undanber oss alla erbjudanden om
annonserings- och rekryteringsstöd i samband med denna annons.

Vi har i rekryteringen valt att använda oss av Visma recruit som rekryteringsverktyg och kommer således inte hantera ansökningar via e-post eller post. Visa mindre

Molekylärbiolog klinisk patologi

Ansök    Jan 4    REGION KALMAR LÄN    Molekylärbiolog
Vi erbjuder Vi erbjuder ett spännande och utvecklande arbete inom molekylär humandiagnostik. En stor del av arbetet kommer bestå av praktiskt rutinarbete men arbetet kommer också till viss del innefatta tolkning och utsvarning av provresultat. Eftersom vi är en liten grupp kommer även delaktighet i validering och införande av nya molekylärbiologiska analyser, tillsammans med medarbetarna vid det molekylära humanlaboratoriet, att ingå i tjänsten. En sto... Visa mer
Vi erbjuder
Vi erbjuder ett spännande och utvecklande arbete inom molekylär humandiagnostik.

En stor del av arbetet kommer bestå av praktiskt rutinarbete men arbetet kommer också till viss del innefatta tolkning och utsvarning av provresultat. Eftersom vi är en liten grupp kommer även delaktighet i validering och införande av nya molekylärbiologiska analyser, tillsammans med medarbetarna vid det molekylära humanlaboratoriet, att ingå i tjänsten.

En stor del av våra analyser utförs med NGS (Next Generation Sequencing), men vi använder oss även av sanger sekvensering, fragmentanalys och realtids PCR. Utgångsmaterialet är paraffininbäddad vävnad, cytologiska celler, cfDNA från plasma samt helblod.

Modern precisionsmedicin ställer större krav på sjukvården att leverera mer genetisk diagnostik. Som ett led i det ökade kravet från sjukvården utökar nu Diagnostiskt centrum sin verksamhet för molekylär humandiagnostik. Det molekylära laboratoriet vid klinisk patologi är en del av en gemensam molekylär plattform där vi delar utrustning med det molekylära mikrobiologi laboratoriet.

Det molekylära humandiagnostiklaboratoriet är organiserat under klinisk patologi men kommer att utföra all molekylär humandiagnostik i Regionen. Vår ambition är att ligga i nationell framkant, trots att vi är ett regionalt laboratorium. Klinisk patologi i Region Kalmar län är ett av två icke universitetssjukhus i Sverige där molekylär patologi och NGS (Next Generation Sequencing) är etablerad. De molekylärpatologiska analyserna har varit i klinisk drift sedan juni 2019 och är nu väletablerade. Vi arbetar ständigt med att utveckla de molekylära analyserna som kan vara relevanta att etablera och ta hem till regionen

Vi söker
Vi söker dig som är molekylärbiolog eller motsvarande med en minst fyraårig universitetsutbildning med molekylärbiologisk inriktning. Du bör ha erfarenhet av praktiskt kliniskt laboratoriearbete med goda kunskaper om PCR-baserad diagnostik. Kunskap om molekylärpatologi, NGS och bioinformatik är meriterande. Du bör ha goda kunskaper i svenska, både skriftligen och muntligen.

Som person har du ett positivt förhållningssätt. Du är lyhörd samtidigt som du är prestigelös och drar lärdom av dina och medarbetarnas erfarenheter tillsammans med feedback från din omgivning. Du är engagerad och motiverande i ditt förhållningssätt och har lätt för att samarbeta och skapa förtroende. Du är noggrann och ansvarskännande och trivs med att arbeta strukturerat.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Vår arbetsplats
Klinisk patologi inom Region Kalmar län har ca 50 medarbetare. Basenheten leds av en basenhetschef med två underställda avdelningschefer som leder två integrerade avdelningar, histopatologi och cytologi/administration/bårhus, där bårhusverksamhet finns på de tre orterna Kalmar, Oskarshamn och Västervik. Det molekylära humandiagnostiklaboratoriet organiseras under avdelningen histopatologi. På Klinisk patologi arbetar vi kvalitetssäkert och är ackrediterade enligt ISO 15189.

Klinisk patologi utför årligen:

- ca 19 000 histopatologi remisser på biopsier och operationspreparat med digitaliserad diagnostik
- ca 250 molekylärpatologiska remisser med NGS frågeställning
- ca 4 200 cytologiremisser
- ca 19 500 cervixcytologiremisser inkl. HPV-baserad hälsokontroll för livmoderhalscancerprevention
- ca 800 specialremisser, främst flödescytometri
- ca 210 kliniska obduktioner

Avdelningen bedriver forskning inom bröst-, kolon- och lungcancer och har verksamhetsförlagd utbildning för biomedicinska analytiker-, läkar- och medicinska sekreterarstudenter.

Vi är en del av Diagnostiskt centrum, som består av 260 medarbetare som årligen utför fler än fem miljoner analyser, undersökningar och behandlingar. Vi arbetar inom enheterna Klinisk patologi, Klinisk mikrobiologi, Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Klinisk fysiologi och nuklearmedicin, Smittskydd och Vårdhygien samt Biobank- och vävnadscentrum. Vi är ett vetenskapligt kompetenscentrum och aktiva inom flera forskningsområden. Vår länsövergripande verksamhet finns på sjukhusen i Kalmar, Oskarshamn och Västervik.Diagnostiskt centrum är en del av Region Kalmar län. Tillsammans jobbar vi och våra 7 000 kollegor för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete - varje dag.Vi vill att du bifogar CV och personligt brev till din ansökan.


För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Kalmar län vill vi att du söker tjänsten i vårt rekryteringssystem och inte via e-post eller i pappersformat.


Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

Biomedicinsk analytiker, Diagnostiskt Centrum sommarjobb

Vi erbjuder Diagnostiskt centrum är i behov av Biomedicinska analytiker sommaren 2022. Ta chansen att jobba hos oss och få värdefull erfarenhet! På Diagnostiskt Centrum erbjuder vi stimulerande och utvecklande arbetsuppgifter på de olika enheterna. Resultaten av verksamhetens diagnostik används som underlag för att fastställa diagnos och behandling. Vi söker Vi söker dig som är legitimerad biomedicinsk analytiker eller som är under pågående utbildning... Visa mer
Vi erbjuder
Diagnostiskt centrum är i behov av Biomedicinska analytiker sommaren 2022.

Ta chansen att jobba hos oss och få värdefull erfarenhet!

På Diagnostiskt Centrum erbjuder vi stimulerande och utvecklande arbetsuppgifter på de olika enheterna. Resultaten av verksamhetens diagnostik används som underlag för att fastställa diagnos och behandling.

Vi söker
Vi söker dig som är legitimerad biomedicinsk analytiker eller som är under pågående utbildning. För att arbeta på Fysiologiska kliniken ska du ha inriktning klinisk fysiologi.

Du har ett ödmjukt och positivt förhållningssätt. Vi värdesätter att du kan lägga upp ditt arbete på ett strukturerat sätt som du utför med yttersta noggrannhet. Du har inga problem att arbeta självständigt men ser samarbete som en självklarhet och har god förmåga att arbeta tillsammans med övriga kollegor. Som person är du engagerad och serviceinriktad och bidrar i arbetsgruppen med din positiva anda. Du har dessutom en god IT-vana.

Vår arbetsplats
Diagnostiskt centrum består av fyra basenheter: klinisk kemi och transfusionsmedicin, klinisk mikrobiologi, klinisk patologi och fysiologiska kliniken. Ange i din ansökan vilken eller vilka av följande verksamheter samt ort du helst vill arbeta vid:

- Klinisk kemi och transfusionsmedicin Kalmar
- Klinisk kemi och transfusionsmedicin Oskarshamn
- Klinisk kemi och transfusionsmedicin Västervik
- Klinisk mikrobiologi
- Klinisk patologi
- Fysiologiska kliniken

Välkommen att kontakta cheferna om du har frågor.

Klinisk kemi och transfusionsmedicin Kalmar: Avdelningschef Kathrin Andersson, 0480-840 66

Klinisk kemi och transfusionsmedicin Oskarshamn: Avdelningschef Annika Edvinsson, 0491-782330

Klinisk kemi och transfusionsmedicin Västervik: Avdelningschef Pernilla Strömberg, 0490-861 04

Klinisk mikrobiologi: Basenhetschef Liselott Sjöholm, 0480-841 71

Klinisk patologi: Avdelningschef Mia Hälleros, 0480-842 88

Fysiologiska kliniken: Avdelningschef Natasa Zarki, 0480-448 895

Skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt, eftersom urval kommer att ske löpande under ansökningsperioden.
Vänligen bifoga betyg/intyg som styrker din formella utbildning när du ansöker.

Vi är en del av Diagnostiskt centrum, som består av 260 medarbetare som årligen utför fler än fem miljoner analyser, undersökningar och behandlingar. Vi arbetar inom enheterna Klinisk patologi, Klinisk mikrobiologi, Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Klinisk fysiologi och nuklearmedicin, Smittskydd och Vårdhygien samt Biobank- och vävnadscentrum. Vi är ett vetenskapligt kompetenscentrum och aktiva inom flera forskningsområden. Vår länsövergripande verksamhet finns på sjukhusen i Kalmar, Oskarshamn och Västervik.Diagnostiskt centrum är en del av Region Kalmar län. Tillsammans jobbar vi och våra 7 000 kollegor för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete - varje dag.Vi vill att du bifogar CV och personligt brev till din ansökan.


För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Kalmar län vill vi att du söker tjänsten i vårt rekryteringssystem och inte via e-post eller i pappersformat.


Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

Analytiker

Ansök    Dec 13    REGION KALMAR LÄN    Samhällsekonom
Vi erbjuder Vi söker en Analytiker som är intresserad av samhället och dess utveckling. Analytikerfunktionen är en expertroll som i dialog med kollegor specificerar hur information ska fångas, analyseras, sammanställas, lagras och presenteras. Rollen har en viktig funktion då analyserna ligger till grund för vägval och beslut inom regional utveckling. Du kommer att vara ett stöd i framtagandet av underlag som ligger till grund för politiska beslut i fo... Visa mer
Vi erbjuder
Vi söker en Analytiker som är intresserad av samhället och dess utveckling.

Analytikerfunktionen är en expertroll som i dialog med kollegor specificerar hur information ska fångas, analyseras, sammanställas, lagras och presenteras. Rollen har en viktig funktion då analyserna ligger till grund för vägval och beslut inom regional utveckling.

Du kommer att vara ett stöd i framtagandet av underlag som ligger till grund för politiska beslut i form av strategier, handlingsplaner mm. Uppdraget omfattar även att analysera nuläget, göra prognoser och följa upp insatser. Du kommer också att skriva rapporter samt muntligt föredra resultaten av dina analyser. Tjänsten är placerad i förvaltningens stab och du kommer att ingå i förvaltningens ledningsgrupp.

Arbetet innebär att hantera uppdrag med olika svårighetsgrad och inom flera olika politikområden. Du har ett konsultativt förhållningssätt, förmåga att avgöra vilka metoder som är lämpliga att tillämpa samt god samarbetsförmåga.

Vi söker
Nu söker vi dig som har en akademisk examen på kandidatnivå, där minst 15 hp i statistik ingår. En högre examen inom ett samhällsvetenskapligt eller humanistiskt område är meriterande.

Ditt arbete bygger på din analytiska förmåga, noggrannhet och ett självständigt driv. Du måste också stimuleras av att samarbeta med andra. Arbetet är kvalificerat och du lär dig och får nya kunskaper dagligen.

Du har tidigare arbetslivserfarenhet av liknande arbetsgifter eller en dokumenterad erfarenhet av datainsamling, analys och visualisering av data samt av att skriva rapporter. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med databaser och statistiska programvaror, exempelvis STATA, R eller SPSS. Det är även meriterande om du har vana att arbeta med analyser av geografiska informationssystem (GIS).

Samarbete och samverkan är viktigt i rollen som analytiker. Därför är det av stor vikt att du är lyhörd och smidig i samarbetet. Du lyssnar och kommunicerar på ett konstruktivt sätt och är lösningsfokuserad. Du kan uttrycka dig väl i tal och skrift, är pedagogisk och kan beskriva komplicerade samband på ett begripligt sätt. Vill du bidra till länets utveckling och utföra ett arbete som kommer att ligga till grund för inriktningar och beslut i politiska ärenden är detta tjänsten för dig.

Tjänsten innehåller en del resor både i och utanför länet.

Vår arbetsplats
Tjänsten är placerad i den regionala utvecklingsförvaltningens administrativa stab. Här arbetar vi med administrativt stöd till förvaltningens chefer och verksamhet. Staben ansvarar för interna processer och bereder olika underlag inom det administrativa området.

I den regionala utvecklingsförvaltningen arbetar vi med tillväxt- och utvecklingsfrågor i Kalmar län. Det gör vi genom att ta initiativ till och samordna insatser. Vi samverkar med aktörer i och utanför länet inom olika områden som näringsliv, miljö, infrastruktur, samhällsplanering, landsbygdsutveckling, kompetens, kultur och biblioteksutveckling. Vi skapar och deltar i nätverk och arbetar också med finansiering av utvecklingsinsatser som syftar till att gynna länets utveckling. I förvaltningen ingår regionens fyra folkhögskolor; Gamleby, Högalid, Vimmerby och Öland.Vi är en del av Region Kalmar län, som ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik och regional utveckling. Här finns totalt 7 000 medarbetare som alla jobbar tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete – varje dag.

Vi vill att du bifogar CV och personligt brev till din ansökan.


För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Kalmar län vill vi att du söker tjänsten i vårt rekryteringssystem och inte via e-post eller i pappersformat.


Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

Miljöskyddsinspektör

Kalmar växer och vi är nu över 70 000 invånare. Kalmar har en fantastisk kulturhistorisk miljö som ger staden charm och karaktär men Kalmar är också en modern universitetsstad med visioner. Här finns framtidstro, bra kommunal service och stadspuls parallellt med en livskraftig landsbygd. Kommunens arbetsplatser representerar verksamheter med cirka 200 olika yrken på åtta förvaltningar och tillsammans är vi ca 6 000 anställda. Kalmar kommun arbetar akti... Visa mer
Kalmar växer och vi är nu över 70 000 invånare.
Kalmar har en fantastisk kulturhistorisk miljö som ger staden charm och karaktär men Kalmar är också en modern universitetsstad med visioner. Här finns framtidstro, bra kommunal service och stadspuls parallellt med en livskraftig landsbygd.

Kommunens arbetsplatser representerar verksamheter med cirka 200 olika yrken på åtta förvaltningar och tillsammans är vi ca 6 000 anställda.

Kalmar kommun arbetar aktivt för jämställdhet och mångfald i arbetslivet. Kalmar kommun värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande som bidrar till det.

Tillsammans gör vi ett Kalmar för alla ännu bättre. Välkommen att söka jobb hos oss!

Samhällsbyggnadskontoret arbetar inom områdena fysisk planering, miljö, lantmäteri, energirådgivning, livsmedel, hälsoskydd och naturvård. Vi hanterar också bygglovsfrågor där stadsmiljö, gestaltning och bevarande är viktiga delar.
Vår kommun växer och i det arbetet har samhällsbyggnadskontoret en viktig roll. Med helhetssyn, hög ambition och nyfikenhet utvecklar och förvaltar vi tillsammans ett hållbart fysiskt samhälle med god livskvalitet. Välkommen att vara med på vår resa!

ARBETSUPPGIFTER
Verksamhetsområde Miljö arbetar med tillsyn inom miljöskydd-, livsmedel- och hälsoskyddsområdet och består idag av drygt 25 engagerade medarbetare. Miljö- och hälsoskyddsenheten har ett nära samarbete med övriga medarbetare i organisationen vid framtagning av t.ex. detaljplaner och trafikplanering.

Flera av våra miljöinspektörer är föräldralediga på deltid och vi söker därför en vikarie. Du utför kommer att utföra tillsyn inom olika branscher beroende på din kompetens och ditt intresse. Du kommer beroende på uppgifternas art att arbeta självständigt men också i team.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har en naturvetenskaplig högskole-/universitetsutbildning. Kunskap om miljöbalken är ett krav. Vi ser gärna att du har erfarenhet av liknande arbete. Arbetet kräver att du har god samarbetsförmåga, kan arbeta självständigt och ta egna initiativ.
I Kalmar kommun är vi måna om att ge alla en god service och ett gott bemötande. Då
arbetet innebär mycket kontakter internt och externt är det viktigt att du har god kommunikationsförmåga och kan uttrycka dig på ett lättförståeligt sätt på svenska både i tal och skrift. Som person är du positiv, utåtriktad och tydlig. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Körkort och körvana är ett krav.

Kalmar kommun arbetar aktivt för jämställdhet och mångfald i arbetslivet och vill därmed tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och etnisk och kulturell mångfald kan tillföra verksamheten.

Vi kan erbjuda dig:
Varierande och utvecklande arbetsuppgifter där det finns möjlighet för dig att utvecklas i din yrkesroll. Du kommer att få jobba i en stimulerande miljö med många kompetenta arbetskamrater. Kalmar kommun som arbetsgivare satsar på att erbjuda sina medarbetare möjligheter till en aktiv fritid, kompetensutveckling och god arbetsmiljö.

ÖVRIGT
För att alla ansökningar ska bli likvärdigt granskade vid urvalsprocessen måste du söka via länken i varje specifik tjänst. OBS: Skicka INTE din ansökan via E-post eller brev.

Vi undanber oss erbjudanden och försäljningssamtal om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna tjänst. Visa mindre

Församlingsherde till S:ta Birgitta församling

Ansök    Dec 2    Kalmar Pastorat    Komminister
Kalmar pastorat har drygt 23 000 medlemmar och omfattar fem församlingar, krematorium, begravningsplatser samt administrativa stödfunktioner, tillsammans ungefär 85 medarbetare. I pastoratet finns ett rikt och varierat gudstjänstliv. Till S:ta Birgitta församling i Kalmar söker vi nu en församlingsherde som tillsammans med anställda och ideella medarbetare vill vara med och bygga en levande församling för alla åldrar! Vi erbjuder Här finner du ett a... Visa mer
Kalmar pastorat har drygt 23 000 medlemmar och omfattar fem församlingar, krematorium, begravningsplatser samt administrativa stödfunktioner, tillsammans ungefär 85 medarbetare.

I pastoratet finns ett rikt och varierat gudstjänstliv.

Till S:ta Birgitta församling i Kalmar söker vi nu en församlingsherde som tillsammans med anställda och ideella medarbetare vill vara med och bygga en levande församling för alla åldrar!


Vi erbjuder
Här finner du ett av Kalmarbygdens mest spännande och moderna kyrkorum, vilket förenar ljus och rymd med närhet och delaktighet i en församling som gillar predikan och liturgi. Vi söker en präst som vill arbeta för glädje i gudstjänst och församlingsgemenskap och som i olika sammanhang kan förmedla inspiration och trygghet. Tjänsten är både strategisk och operativ där ena delen består av att leda och utveckla församlingens verksamhet och personal och den andra delen av att tjänstgöra som präst i pastoratet. 

Arbetsuppgifter
Du leder församlingsverksamheten avseende gudstjänst, undervisning, diakoni och mission. Du arbetsleder medarbetarna i församlingen, där arbetslaget består av präst, musiker, diakoniassistent och pedagog. Du har budgetansvar samt arbetar med verksamhetsplanering. Du tjänstgör även regelbundet i söndagens högmässa och övriga gudstjänster och förrättningar i pastoratet och vill hjälpa såväl vuxna som unga att växa i tro. Själavård, konfirmandarbete och andra församlingsuppgifter ingår även i tjänsten. Du sitter med i pastoratets ledningsgrupp och har nära samarbete med kyrkoherden och övriga av pastoratets församlingsherdar. Gemensamt arbetar vi dessutom med att rekrytera, inspirera och behålla frivilliga medarbetare.Kvalifikationer
Du är en erfaren präst, behörig att utöva uppdraget inom Svenska kyrkan och du är väl förtrogen med kyrkoordningen. Du ska känna dig hemma i Svenska kyrkans tradition men också vara öppen för att möta människor i en ny tid. Det är önskvärt att du har tidigare erfarenhet som arbetsledare med personal- och budgetansvar. Kyrkoherdeutbildning eller annan dokumenterad ledarskapsutbildning är meriterande men inget krav. God kommunikationsförmåga är en förutsättning då du leder verksamheten i samverkan med arbetslag, församlingsråd och frivilliga och även kan hantera alla de typer av mellanmänskliga möten som ligger i tjänsten. Goda kunskaper i administration och i Office-paketet är grundkrav för tjänsten och du ska även ha B-körkort. Personliga egenskaper
Vi söker dig som vill vårda och utveckla gudstjänstlivet i S:ta Birgitta församling. Du gillar att leda gudstjänst och är en duktig förkunnare. Som person har du en förmåga att agera professionellt även under pressade situationer samt är flexibel och kan hantera de snabba förändringar och omprioriteringar som förekommer. Det är viktigt att du har förmåga att samtala och interagera med människor i alla åldrar och därmed har lätt för att skapa förtroende och utveckla samarbete och relationer. Tjänsten förutsätter även att du ser lösningar i stället för hinder. Du har integritet och kan se och sätta gränser. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. 

 
Villkor
Tjänsten är en tillsvidareanställning, 100 %, med tillträde enligt överenskommelse.

I din ansökan bifogas sedvanliga handlingar såsom CV och personligt brev. Vi önskar också få in prästbrev om vart och när du gjorde ditt pastorsadjunktsår samt vilket utbildningsinstitut du studerat vid och vilket år. Visa mindre

Administrativ djurskyddshandläggare, vikariat

På Länsstyrelsen i Kalmar arbetar cirka 250 engagerade medarbetare inom en mängd olika samhällsfunktioner. Tillsammans bidrar vi till hållbar utveckling, en god livsmiljö och tillväxt. Detta gör vi genom avvägningar mellan ekologi, social hållbarhet och ekonomi. Verksamheten genomsyras av tillitsbaserad ledning och styrning samt vår värdegrund som innebär effektivitet och service, objektivitet, legalitet och respekt för lika värde. Utifrån detta vill Län... Visa mer
På Länsstyrelsen i Kalmar arbetar cirka 250 engagerade medarbetare inom en mängd olika samhällsfunktioner. Tillsammans bidrar vi till hållbar utveckling, en god livsmiljö och tillväxt. Detta gör vi genom avvägningar mellan ekologi, social hållbarhet och ekonomi.

Verksamheten genomsyras av tillitsbaserad ledning och styrning samt vår värdegrund som innebär effektivitet och service, objektivitet, legalitet och respekt för lika värde. Utifrån detta vill Länsstyrelsen Kalmar län bli Sveriges bästa länsstyrelse.

På Djurenheten arbetar vi inom två huvudområden. Det ena är vilt- och rovdjursfrågor och det andra är tillsyn och
handläggning inom livsmedelskedjan där bland annat djurskyddskontroll, livsmedel och veterinära frågor ingår. Vi handlägger också ärenden om tillsyn över hund och katt och verkställer omhändertaganden av djur.

Vi söker nu dig som trivs med administrativa arbetsuppgifter i en omväxlande och händelsestyrd verksamhet.

Är du nyfiken på vår arbetsplats och vårt värdegrundsarbete kan du läsa mer på vår webbplats www.lansstyrelsen.se/kalmar/

ARBETSUPPGIFTER
Länsstyrelsen söker en administrativ handläggare till arbetet med djurskydd. Du kommer att ingå i en grupp som arbetar
med handläggning och tillsyn enligt djurskyddslagen.

I ditt arbete ingår att ta emot och hantera anmälningar, handläggning, utlämnande och administration av handlingar. I
arbetsuppgifterna ingår också information och samverkan med många olika intressenter såsom allmänhet, djurägare, andra myndigheter och organisationer. De flesta uppgifterna innebär en nära samverkan med övrig personal på enheten.

Verksamheten är händelsestyrd så arbetsuppgifterna anpassas efter verksamhetens behov och kan innebära andra
administrativa uppgifter på enheten.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig med universitets-/högskoleutbildning eller annan utbildning och erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Kunskaper och erfarenhet om djurskyddslagen och tidigare myndighetsarbete är meriterande. Det är även
meriterande med tidigare erfarenhet av arbete med administrativ handläggning.

Du ska ha lätt att samarbeta och ha en förmåga att se till helheten inom enhetens verksamhetsområden. Som person behöver du, förutom att vara en bra administratör, ha en god kommunikativ förmåga, vara flexibel och gilla utmaningar.

För att lyckas med jobbet och för att trivas på enheten måste du vara bekväm i rollen som myndighetsperson och bidra till arbetet i gruppen. Det innebär att du är objektiv, saklig och serviceinriktad och kan hantera motstridiga intressen. Då arbetet inom dessa verksamhetsområden ibland kan vara psykiskt påfrestande är det viktigt att du har en personlig
mognad, är trygg i dig själv och kan skilja på det personliga och det professionella.

Vi fäster stor vikt vid din personliga lämplighet, att dina egenskaper kompletterar arbetsgruppen och din förmåga att bidra
till en god arbetsmiljö.
Ingen erfarenhet krävs.

ÖVRIGT
Vi erbjuder Dig en unik arbetsplats
fylld av kunniga experter och ambitiösa generalister inom en mängd olika samhällsfunktioner. Länsstyrelsens står just nu inför många intressanta utmaningar och anställningen ger därmed goda möjligheter till personlig utveckling. Vi arbetar för en god arbetsmiljö, bra personalsociala förmåner och stora möjligheter till flexibel arbetstid. Vi välkomnar mångfald och ser jämställdhet som en självklarhet.

Som anställd innebär det att du kommer att krigsplaceras vid Länsstyrelsen i Kalmar län.

Vi undanber oss alla erbjudanden om
annonserings- och rekryteringsstöd i samband med denna annons.

Vi har i rekryteringen valt att använda oss av Visma recruit som rekryteringsverktyg och kommer således inte hantera ansökningar via e-post eller post. Visa mindre

Expert inom marint och kustnära fågelliv

Ansök    Nov 10    Länsstyrelsen i Kalmar län    Ekolog
På Länsstyrelsen i Kalmar arbetar cirka 250 engagerade medarbetare inom en mängd olika samhällsfunktioner. Tillsammans bidrar vi till hållbar utveckling, en god livsmiljö och tillväxt. Detta gör vi genom avvägningar mellan ekologi, social hållbarhet och ekonomi. Verksamheten genomsyras av tillitsbaserad ledning och styrning samt vår värdegrund som innebär effektivitet och service, objektivitet, legalitet och respekt för lika värde. Utifrån detta vill Län... Visa mer
På Länsstyrelsen i Kalmar arbetar cirka 250 engagerade medarbetare inom en mängd olika samhällsfunktioner. Tillsammans bidrar vi till hållbar utveckling, en god livsmiljö och tillväxt. Detta gör vi genom avvägningar mellan ekologi, social hållbarhet och ekonomi.

Verksamheten genomsyras av tillitsbaserad ledning och styrning samt vår värdegrund som innebär effektivitet och service, objektivitet, legalitet och respekt för lika värde. Utifrån detta vill Länsstyrelsen Kalmar län bli Sveriges bästa länsstyrelse.

Hållbar utveckling är grunden för vårt arbete. Inom länsstyrelsens naturskyddsenhets arbetsuppgifter ingår att skydda, vårda, utveckla och förvalta värdefulla naturmiljöer. Kalmar län har många områden med höga naturvärden; från midsjöbankar, grunda vikar och havsstrandängar till vattendrag, strandskogar, ekhagar, alvarmarker och brandpräglade tallskogar.

På naturskyddsenheten arbetar idag 30 personer med arbetsuppgifter inom bland annat områdesskydd, hotade arter, grön infrastruktur, friluftsliv samt prövning och tillsyn enligt Miljöbalken.

Är du nyfiken på vår arbetsplats och vårt värdegrundsarbete kan du läsa mer på vår webbplats www.lansstyrelsen.se/kalmar/


ARBETSUPPGIFTER
Du kommer att stötta enhetens områdesskyddsgrupp och jobba med utredning av nya Natura 2000-områden med rikt fågelliv i eller i angränsning till Important Bird Areas (IBA).

Arbetet handlar om sammanställning och analys av inventeringar för bedömning av de olika områdenas ekologiska värde som livsmiljö för parning, häckning, rastning, födosök, flytt och ruggning. Arbetet innebär samarbete med angränsande kustlän som arbetar med samma regeringsuppdrag.

Du kommer jobba nära tillsammans med länsstyrelsens ekologer, marinbiologer och kommunikatörer. Du kan få redovisa dina slutsatser för berörda markägare. Arbetet är lösningsfokuserat och innebär att du med helhetssyn, handlingskraft och lyhört förhållningssätt startar, genomför och avslutar projekt.

Utöver Natura 2000-uppdraget kommer du också att arbeta med bedömningar av havsbaserade vindkraftsparkers påverkan på fågellivet.
Arbetet utgörs av en timanställning på ca 600 timmar november 2021 till augusti 2022, med tyngdpunkt i periodens början.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig med forskarbakgrund inom ekologi och naturvård med god erfarenhet av strandängs- och kustfågelinventeringar i Östersjön inklusive datasammanställning och analys.

Du ska ha förmåga att kunna samverka, kommunicera och skapa goda kontakter.
Det är viktigt att du har vana och intresse av att uttrycka dig väl i tal och skrift.

Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet. Du ska vara noggrann, strukturerad, lyhörd, analytiskt, samt ha förmåga att slutföra arbetsuppgifter. Vi ser det även som en styrka om du är drivande i att ta fram nödvändiga underlag för att fullfölja uppdragen.

Körkort för personbil är ett krav. Behörighet att framföra båt är meriterande eftersom viss kompletterande data till havs kan behöva insamlas.


ÖVRIGT
Vi erbjuder Dig en unik arbetsplats
fylld av kunniga experter och ambitiösa generalister inom en mängd olika samhällsfunktioner. Länsstyrelsens står just nu inför många intressanta utmaningar och anställningen ger därmed goda möjligheter till personlig utveckling. Vi arbetar för en god arbetsmiljö, bra personalsociala förmåner och stora möjligheter till flexibel arbetstid. Vi välkomnar mångfald och ser jämställdhet som en självklarhet.

Som anställd innebär det att du kommer att krigsplaceras vid Länsstyrelsen i Kalmar län.

Vi undanber oss alla erbjudanden om
annonserings- och rekryteringsstöd i samband med denna annons.

Vi har i rekryteringen valt att använda oss av Visma recruit som rekryteringsverktyg och kommer således inte hantera ansökningar via e-post eller post. Visa mindre

Sjukhusfysiker inom strålbehandling (vikariat)

Ansök    Okt 29    REGION KALMAR LÄN    Sjukhusfysiker
Vi erbjuder Välkommen att bli en del i vårt strålbehandlingsteam! Vi erbjuder ett vikariat som sjukhusfysiker inom strålbehandling men där insatser inom diagnostik också kan komma att bli aktuellt. Inom strålbehandlingsverksamheten kommer du att tillsammans med våra erfarna sjukhusfysiker stötta den dagliga kliniska verksamheten, arbeta med kvalitetssäkring och delta i utvecklingsarbeten. Vikariatet sträcker sig till utgången av 2022. Vi söker Vi söke... Visa mer
Vi erbjuder
Välkommen att bli en del i vårt strålbehandlingsteam!

Vi erbjuder ett vikariat som sjukhusfysiker inom strålbehandling men där insatser inom diagnostik också kan komma att bli aktuellt.

Inom strålbehandlingsverksamheten kommer du att tillsammans med våra erfarna sjukhusfysiker stötta den dagliga kliniska verksamheten, arbeta med kvalitetssäkring och delta i utvecklingsarbeten. Vikariatet sträcker sig till utgången av 2022.

Vi söker
Vi söker dig som är, eller inom kort blir, legitimerad sjukhusfysiker. Tidigare erfarenhet av arbete som sjukhusfysiker inom strålbehandling är meriterande.

Du har lätt att arbeta såväl i grupp som självständigt, och kan uttrycka dig väl i tal och skrift på både svenska och engelska. Tjänsten innebär en nära samverkan med övriga sjukhusfysiker, ingenjörer och klinisk personal varför stor vikt läggs på personlig lämplighet, samarbetsförmåga, servicekänsla samt förmåga att bidra till ett positivt arbetsklimat.

Vår arbetsplats
Medicinsk strålningsfysik är en sektion som tillhör Onkologiska kliniken och strålningsfysik vid Länssjukhuset i Kalmar. Vi består av nio sjukhusfysiker som tillsammans arbetar inom yrkets olika delar. Arbetet präglas av nära samarbete, korta beslutsvägar och ett ständigt pågående förbättringsarbete.

Vid strålbehandlingsverksamheten finns idag två stycken moderna linjäracceleratorer för foton- och elektronbehandling, en datortomograf, utrustning för andningsstyrd behandling samt dosplanering för extern strålbehandling. Vi behandlar de vanligaste diagnosgrupperna inklusive huvud-hals- och hjärntumörer. Verksamheten står inom några år inför en större utökning, med ytterligare strålbehandlingsbunkrar, linjäraccelerator och PET/CT.

Kalmar ligger vackert vid kusten och erbjuder en rik natur med närhet till Öland, många soltimmar och en kulturellt aktiv stad med en anrik historia.

Intervjuer kommer att ske löpande under ansökningstiden.

 
Vi är en del av Länssjukhuset i Kalmar, där 2300 personer arbetar för att erbjuda god vård och hög patientsäkerhet till länets invånare. Våra medarbetares ständiga utvecklingsarbete gör att vi når goda resultat i flera olika nationella mätningar. Sjukhuset har moderna lokaler och ligger nära Kalmar centrum och Kalmarsund. Länssjukhuset i Kalmar är ett av Sveriges 20 länssjukhus och Region Kalmar läns största arbetsplats. Sjukhuset är tillräckligt stort för att ha de flesta specialiteter representerade samtidigt som det är tillräckligt litet för en bra och personlig kontakt över klinikgränserna. Tack vare engagerade och kunniga medarbetare har vi under lång tid visat upp goda nationella resultat – detta är vi stolta över! Vår arbetsmiljö kännetecknas av arbetsglädje, delaktighet, öppenhet och trygghet.

Vi är 7000 medarbetare i Region Kalmar län som ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Tillsammans arbetar vi för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Välkommen att bli en av oss!Vi vill att du bifogar CV och personligt brev till din ansökan.


För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Kalmar län vill vi att du söker tjänsten i vårt rekryteringssystem och inte via e-post eller i pappersformat.


Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

Doctoral student in Environmental geochemistry

Ansök    Okt 21    Linnéuniversitetet    Berggrundsgeolog
Welcome to Linnaeus University Where knowledge grows. We are an international university in Småland, Sweden. Together we set knowledge in motion for a sustainable societal development. Doctoral student in Environmental geochemistry   The Department of Biology and Environmental Science is part of the Faculty of Health and Life Sciences. The research activities within this multidisciplinary department include the areas of aquatic ecology, cell and organis... Visa mer
Welcome to Linnaeus University
Where knowledge grows.
We are an international university in Småland, Sweden. Together we set knowledge in motion for a sustainable societal development.

Doctoral student in Environmental geochemistry

 

The Department of Biology and Environmental Science is part of the Faculty of Health and Life Sciences. The research activities within this multidisciplinary department include the areas of aquatic ecology, cell and organism biology, evolutionary biology, microbiology, environmental science and environmental engineering as well as zoonotic ecology.

 

Subject area for the project: Environmental geochemistry

 

Admission subject: The studies carried out in the project are designed to lead to a PhD in Environmental Science

 

Placement city: Kalmar, Sweden

 

Job description

The research project is in geochemistry. The topic is weathering of soils, with a focus on rare earth elements and associated Eu anomalies in weathered and unweathered soil horizons. The research will be carried out in collaboration with the research program of the Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Co (SKB), and therefore the prime field site is the Forsmark area where the spent nuclear fuel will ultimately be deposited. The research will include field and laboratory work, modelling, and synthetization of secondary data found in the databases at SKB. The ultimate goal is to determine weathering rates and quantities based on rare earth element distribution and Eu anomalies in various minerals, grain-size fractions and soil horizons.

 

The position will be for four years. According to the Higher Education Ordinance, a person appointed to a doctoral studentship should primarily devote himself/herself to his/her own studies. In addition, an appointee may work to a limited extent with education, research, artistic development, and administration. However, before a doctoral degree has been awarded, duties of this kind may not comprise more than 20% of a full-time post. This means that the position is for a maximum of five years, that is, four years of research and one year of other kind of work.

 

Requirements

A person fulfils the general entry requirements if he/she


• has been awarded a degree on second-cycle level
• completed the requirements for courses comprising at least 240 credits, of which 60 credits on second-cycle level, or
• in another way, in Sweden or abroad, has acquired principally equivalent knowledge.

 

Specific requirements also include


• knowledge in the fields of geochemistry, geology and mineralogy
• a high proficiency in written and spoken English
• have the ability to work independently as well as interact well in a research group.

 

Assessment grounds


• experience of field, laboratory and modeling work in geochemistry
• experience of work with trace elements, in particular the rare earth elements
• experience of working with soils and minerals
• personal suitability, on which we attach great importance
• knowledge of Swedish is not required, but an advantage as it helps in the contacts with people, documents and databases at SKB


Linnaeus University has the ambition to utilize the qualities that an even gender distribution and diversity brings to the organization.

Please apply by clicking on the Apply button at the bottom of the ad. Applicants are requested to the application resolving CV, cover letter , a copy of a relevant essay , grades and certificates and other relevant documents. The applicant also requested to submit with their application a proposed research plan within the current area of research. All documents must be attached to digital in the application. The application and other documents shall be marked with the reference number. All documents cited must be received by the University no later than 24.00 (Local time in Sweden) on the closing day. Visa mindre

Områdesskyddshandläggare

Ansök    Nov 6    Länsstyrelsen i Kalmar län    Ekolog
På Länsstyrelsen i Kalmar arbetar cirka 250 engagerade medarbetare inom en mängd olika samhällsfunktioner. Tillsammans bidrar vi till hållbar utveckling, en god livsmiljö och tillväxt. Detta gör vi genom avvägningar mellan ekologi, social hållbarhet och ekonomi. Verksamheten genomsyras av tillitsbaserad ledning och styrning samt vår värdegrund som innebär effektivitet och service, objektivitet, legalitet och respekt för lika värde. Utifrån detta vill Län... Visa mer
På Länsstyrelsen i Kalmar arbetar cirka 250 engagerade medarbetare inom en mängd olika samhällsfunktioner. Tillsammans bidrar vi till hållbar utveckling, en god livsmiljö och tillväxt. Detta gör vi genom avvägningar mellan ekologi, social hållbarhet och ekonomi.

Verksamheten genomsyras av tillitsbaserad ledning och styrning samt vår värdegrund som innebär effektivitet och service, objektivitet, legalitet och respekt för lika värde. Utifrån detta vill Länsstyrelsen Kalmar län bli Sveriges bästa länsstyrelse.

Hållbar utveckling är grunden för vårt arbete. Inom länsstyrelsens naturskyddsenhets arbetsuppgifter ingår att skydda, vårda, utveckla och förvalta värdefulla naturmiljöer. Kalmar län har många områden med höga naturvärden; från midsjöbankar, grunda vikar och havsstrandängar till vattendrag, strandskogar, ekhagar, alvarmarker och brandpräglade tallskogar.

På naturskyddsenheten arbetar idag 30 personer med arbetsuppgifter inom bland annat områdesskydd, hotade arter, grön infrastruktur, friluftsliv samt prövning och tillsyn enligt Miljöbalken.

Är du nyfiken på vår arbetsplats och vårt värdegrundsarbete kan du läsa mer på vår webbplats www.lansstyrelsen.se/kalmar/


ARBETSUPPGIFTER
Du kommer att ingå i enhetens områdesskyddsgrupp och jobba med Kalmar läns finaste natur med en variation av skogar, hävdade marker, våtmarker, vattendrag, sjöar och hav.
Arbetsuppgifterna kan bestå av följande delar:
Bildande av nya naturreservat och naturvårdsavtal.
Revidering av skötselplaner för befintliga naturreservat.
Utredning av nya Natura 2000-områden med rikt fågelliv.

Du kommer utföra och analysera naturvärdesinventeringar samt göra väl avvägda bedömningar av bevarandevärdenas status, utveckling och avgränsning. Bildande av naturreservat innebär mycket dialog med markägare m.fl. samt formulering av väl motiverade beslut och förskrifter som skyddar och utvecklar områdena långsiktigt. Båda nya och gamla reservat behöver skötselplaner där du beskriver hur områdena ska förvaltas vad gäller naturvärdena och för rekreation och friluftsliv.
Arbetet är lösningsfokuserat och innebär att du med helhetssyn, handlingskraft och lyhört förhållningssätt startar, genomför och inte minst avslutar projekt. Vi jobbar nära berörda markägare och intressenter varför tydlighet, dialog och kommunikation är viktiga delar av jobbet, liksom förståelse för den pågående markanvändningen.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig med högskoleutbildning inriktad mot ekologi och naturvård inom biologi eller skog, eller har annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig för tjänsten.

Du ska ha förmåga att kunna samverka, kommunicera och skapa goda kontakter
Det är viktigt att du har vana och intresse av att uttrycka dig väl i tal och skrift.
Meriterande är om du har några års erfarenhet av arbete med naturvård, gärna på en kommun eller myndighet.

Erfarenhet av fältarbete, ArcGis samt kunskap inom olika arter och ekosystem, är något som vi värderar högt.
Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet för arbete i grupp och din förmåga att möta markägarna.

Eftersom tjänsten innebär resor är B-körkort ett krav.


ÖVRIGT
Vi erbjuder Dig en unik arbetsplats
fylld av kunniga experter och ambitiösa generalister inom en mängd olika samhällsfunktioner. Länsstyrelsens står just nu inför många intressanta utmaningar och anställningen ger därmed goda möjligheter till personlig utveckling. Vi arbetar för en god arbetsmiljö, har bra personalsociala förmåner och stora möjligheter till flexibel arbetstid. Vi välkomnar mångfald och ser jämställdhet som en självklarhet.

Som anställd innebär det att du kommer att krigsplaceras vid Länsstyrelsen i Kalmar län.

Vi undanber oss alla erbjudanden om
annonserings- och rekryteringsstöd i samband med denna annons.

Vi har i rekryteringen valt att använda oss av Visma recruit som rekryteringsverktyg och kommer således inte hantera ansökningar via e-post eller post. Visa mindre

Projektsamordnare vattenvårdsarbete

Kalmar växer och vi är nu över 70 000 invånare. Kalmar har en fantastisk kulturhistorisk miljö som ger staden charm och karaktär men Kalmar är också en modern universitetsstad med visioner. Här finns framtidstro, bra kommunal service och stadspuls parallellt med en livskraftig landsbygd. Kommunens arbetsplatser representerar verksamheter med cirka 200 olika yrken på åtta förvaltningar och tillsammans är vi ca 6 000 anställda. Kalmar kommun arbetar akti... Visa mer
Kalmar växer och vi är nu över 70 000 invånare.
Kalmar har en fantastisk kulturhistorisk miljö som ger staden charm och karaktär men Kalmar är också en modern universitetsstad med visioner. Här finns framtidstro, bra kommunal service och stadspuls parallellt med en livskraftig landsbygd.

Kommunens arbetsplatser representerar verksamheter med cirka 200 olika yrken på åtta förvaltningar och tillsammans är vi ca 6 000 anställda.

Kalmar kommun arbetar aktivt för jämställdhet och mångfald i arbetslivet. Kalmar kommun värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande som bidrar till det.

Tillsammans gör vi ett Kalmar för alla ännu bättre. Välkommen att söka jobb hos oss!

På serviceförvaltningen arbetar cirka 500 personer inom verksamheterna produktion, support, inköp, fastighet och administration.

Vi söker nu en projektsamordnare för vattenvårdsarbete.

ARBETSUPPGIFTER
Som projektsamordnare genomför du åtgärder som syftar till att uppnå en god status i kustmiljö och vattendrag. Uppdraget innebär att se till att åtgärder genomförs i fält enligt Kalmar kommuns handlingsplan vilket innebär samarbete med markägare och konsulter, samt även att ta ansvar för kommunikation, administration och ekonomi i projektform.

Du kommer ingå i en arbetsgrupp där du helt eller delvis ansvarar för olika projekt. Arbetet är omväxlande och du kommer ofta vara med i hela processen, från att planera en åtgärd till att vara med och genomföra den.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig med högskoleutbildning inom relevant område t.ex. agronom, mark, vatten och miljö, ekologi eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Du behöver ha kunskaper om åtgärdsarbete inom vattenvård i jordbrukslandskap och rinnande vattendrag. Erfarenhet av arbete mot övergödning av vattendrag, tillståndsprocesser samt naturvårdsinsatser för ökad biologisk mångfald är meriterande.

Arbetet är självständigt och beroende av att du tar egna initiativ, samtidigt som ditt arbete styrs av kommunens handlingsplan för god vattenstatus. Arbetet kräver erfarenhet och kunskaper inom administration, redovisning och ekonomisk planering och uppföljning.

ÖVRIGT
För att alla ansökningar ska bli likvärdigt granskade vid urvalsprocessen måste du söka via länken i varje specifik tjänst. OBS: Skicka INTE din ansökan via E-post eller brev.

Vi undanber oss erbjudanden och försäljningssamtal om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna tjänst. Visa mindre

Naturvårdshandläggare med inriktning mot marinbiologi, vikariat

På Länsstyrelsen i Kalmar arbetar cirka 250 engagerade medarbetare inom en mängd olika samhällsfunktioner. Tillsammans bidrar vi till hållbar utveckling, en god livsmiljö och tillväxt. Detta gör vi genom avvägningar mellan ekologi, social hållbarhet och ekonomi. Verksamheten genomsyras av tillitsbaserad ledning och styrning samt vår värdegrund som innebär effektivitet och service, objektivitet, legalitet och respekt för lika värde. Utifrån detta vill Län... Visa mer
På Länsstyrelsen i Kalmar arbetar cirka 250 engagerade medarbetare inom en mängd olika samhällsfunktioner. Tillsammans bidrar vi till hållbar utveckling, en god livsmiljö och tillväxt. Detta gör vi genom avvägningar mellan ekologi, social hållbarhet och ekonomi.

Verksamheten genomsyras av tillitsbaserad ledning och styrning samt vår värdegrund som innebär effektivitet och service, objektivitet, legalitet och respekt för lika värde. Utifrån detta vill Länsstyrelsen Kalmar län bli Sveriges bästa länsstyrelse.

Hållbar utveckling är grunden för vårt arbete. Inom Länsstyrelsens naturskyddsenhets arbetsuppgifter ingår att skydda, vårda, utveckla och förvalta värdefulla naturmiljöer. Kalmar län har många områden med höga naturvärden; från midsjöbankar, grunda vikar och havsstrandängar till vattendrag, strandskogar, ekhagar, alvarmarker och brandpräglade tallskogar.

På naturskyddsenheten arbetar idag 30 personer med arbetsuppgifter inom bland annat områdesskydd, hotade arter, grön infrastruktur, friluftsliv samt prövning och grön tillsyn enligt Miljöbalken.

Är du nyfiken på vår arbetsplats och vårt värdegrundsarbete kan du läsa mer på vår webbplats www.lansstyrelsen.se/kalmar/

ARBETSUPPGIFTER
Du kommer att ingå i enhetens områdesskyddsgrupp som jobbar med Kalmar läns finaste natur med en variation av skogar, hävdade marker, våtmarker, vattendrag, sjöar och hav.

Arbetsuppgifterna är uppdelade på två huvudsakliga områden, inventeringar och områdesskydd. Inventeringarna handlar om att vara ute i båt och kartera marina livsmiljöer eller förekomster av tumlare via klickdetektorer. Områdesskyddsdelen har fokus på att bilda nya marina reservat av länets viktigaste havsområden och innebär sammanställning av befintliga data, viss inventering, kontakt med markägare och övriga inblandade samt formulering av väl motiverade beslut och skötselplaner. Även arbete med utpekande av nya Natura 2000-områden kommer att ingå, liksom att vara sakkunnig i bl.a. påverkan av havsbaserad vindkraft.

Arbetet är lösningsfokuserat och innebär att du med helhetssyn, handlingskraft och lyhört förhållningssätt startar och genomför projekt. Vi jobbar nära berörda markägare och intressenter varför tydlighet, dialog och kommunikation är viktiga del av jobbet.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig med högskoleutbildning inriktad inom marinbiolog, eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig för tjänsten.

Du ska ha förmåga att kunna samverka, kommunicera och skapa goda kontakter samt kunna uttrycka dig väl i tal och skrift.

Meriterande är erfarenhet av marina inventeringar med fokus på svenska arter. God vana av att vara ute på sjön och förarintyg/skepparexamen är ett plus.
Meriterande är också om du arbetat med reservatsbildning.

Erfarenhet av ArcGis/Collector samt teknisk utrustning som drönare, sidescanner och droppvideo är något som vi värderar högt.
Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet för arbete i grupp och din förmåga att möta markägarna.

Eftersom tjänsten innebär resor är B-körkort ett krav och utökat eller BE-körkort ett plus.

ÖVRIGT
Vi erbjuder Dig en unik arbetsplats
fylld av kunniga experter och ambitiösa generalister inom en mängd olika samhällsfunktioner. Länsstyrelsens står just nu inför många intressanta utmaningar och anställningen ger därmed goda möjligheter till personlig utveckling. Vi arbetar för en god arbetsmiljö, bra personalsociala förmåner och stora möjligheter till flexibel arbetstid. Vi välkomnar mångfald och ser jämställdhet som en självklarhet.

Som anställd innebär det att du kommer att krigsplaceras vid Länsstyrelsen i Kalmar län.

Vi undanber oss alla erbjudanden om
annonserings- och rekryteringsstöd i samband med denna annons.

Vi har i rekryteringen valt att använda oss av Visma recruit som rekryteringsverktyg och kommer således inte hantera ansökningar via e-post eller post. Visa mindre

Laboratory engineer in molecular ecology

Ansök    Sep 28    Linnéuniversitetet    Molekylärbiolog
Welcome to Linnaeus University Where knowledge grows. We are an international university in Småland, Sweden. Together we set knowledge in motion for a sustainable societal development. The Department of Biology and Environmental Science is part of the Faculty of Health and Life Sciences. The research activities within this multidisciplinary department include the areas of aquatic ecology, cell and organism biology, evolutionary biology, microbiology, envi... Visa mer
Welcome to Linnaeus University
Where knowledge grows.
We are an international university in Småland, Sweden. Together we set knowledge in motion for a sustainable societal development.

The Department of Biology and Environmental Science is part of the Faculty of Health and Life Sciences. The research activities within this multidisciplinary department include the areas of aquatic ecology, cell and organism biology, evolutionary biology, microbiology, environmental science and engineering as well as zoonotic ecology. For more information see: Lnu.se.

Placement: Kalmar, Sweden

Extent and period: 100% tillsvidare

Work description

We seek a highly motivated and skilled laboratory engineer for work within multiple projects in the research group Marine Plankton Ecology and Applications within the Centre for Ecology and Evolution in Microbial model Systems (EEMiS) at the  Linnaeus University that comprises expertise in ecology, evolution, and microbiology. As a laboratory engineer in molecular ecology, you will work in close collaboration with post-docs and PhD students, be responsible for quality assurance of the molecular work in the laboratory as well as independently manage research projects. You will introduce new co-workers to laboratory work and be responsible for developing standardized operating protocols and implementing laboratory safety routines. Tasks will include collection of environmental samples from study sites, extraction of nucleic acids (DNA and RNA), PCR and real-time PCR amplification. The projects will include troubleshooting and development of novel molecular assays and protocols. As some projects will be cross disciplinary, experience in animal science research, handling poultry and fish, non-invasive sampling and clinical lab-work will be highly valued. Experience in cell culturing is also beneficial.

Requirements

A person fulfils the general entry requirements if he/she has


• been awarded a PhD degree or MSc in Biology, Molecular Biology, Microbiology, Aquatic Ecology or other closely related fields.
• experience of working as a laboratory engineer within the fields of aquatic molecular biology and microbiology.
• experience of independently conducting research projects.
• very high proficiency in written and spoken English.
• B-driver license

Other assessment grounds


• Experience with optimization of analytical protocols and proactive laboratory safety work including chemical safety training and writing of risk assessments.
• Documented experience of training and supervision of laboratory staff.
• Strict organization and a methodological work approach.
• Documented experience of animal science research.
• Documented experience of genotyping and detection of eukaryotic strain microdiversity.
• Important personal qualities are to be a creative critical thinker, good at problem-solving, a team-worker, resilient, and structured.

 

The application should contain a CV (with telephone and e-mail), documentation of exams and grades, a description of personal motivation and experiences relevant to the position and any other documentation that the applicant would like to present. The candidates should also provide contact details (including telephone number and e-mail address) of two reference persons.

Contacts

Professor Catherine Legrand ([email protected]) +46-(0)480-447309

Head of Department Per-Eric Betzholtz ([email protected]), +46-(0)480-446238;

HR-partner Leif Eriksson ([email protected]) , +46 (0)480-44 67 67.

 

Union representatives may be contacted via the university switchboard at +46-772-288000.


Linnaeus University has the ambition to utilize the qualities that an even gender distribution and diversity brings to the organization.

Please apply by clicking on the "Apply" button at the bottom of the ad. The credentials you invoke must be verified with certification and they must be attached digitally in your application. The application and other documents to be marked with the reference number. All documents cited must be received by the University no later than 24.00 (Local time in Sweden) on the closing day. Visa mindre

Researcher in Ecology

Ansök    Sep 13    Linnéuniversitetet    Miljökemist
Welcome to Linnaeus University Where knowledge grows. We are an international university in Småland, Sweden. Together we set knowledge in motion for a sustainable societal development. The Department of Biology and Environmental Science is part of the Faculty of Health and Life Sciences. The research activities within this multidisciplinary department include the areas of aquatic ecology, cell and organism biology, evolutionary biology, microbiology, envi... Visa mer
Welcome to Linnaeus University
Where knowledge grows.
We are an international university in Småland, Sweden. Together we set knowledge in motion for a sustainable societal development.

The Department of Biology and Environmental Science is part of the Faculty of Health and Life Sciences. The research activities within this multidisciplinary department include the areas of aquatic ecology, cell and organism biology, evolutionary biology, microbiology, environmental science and environmental engineering as well as disease ecology.

The marine microbiology research group in Kalmar seeks a researcher for studies of the influence of concentrations of silica and phosphate on picocyanobacteria to elucidate the effect of varying silica concentrations in the sea in deep time.

Field of subject for the appointment

Ecology, with specialization in Marine Microbial Ecology

Placement city: Kalmar.

Extent and period:

The basis for the researcher position is 100 % position to no longer than a maximum of 23 months.

Job description

Silica is an important nutrient in marine ecosystems and is especially important to diatoms – one of the most important phytoplankton groups – but also in other eukaryotic organisms. Recently it was discovered that silica deposition by picocyanobacteria can be an important component of the global oceanic silica cycle. Little is currently known about how shifting silicate concentrations in the oceans during the last billion years of Earth’s history have affected the evolution of phytoplankton in general. The current project will focus on different effects of silicate concentrations on modern representatives of major phytoplankton groups, in particular Synechococcus spp. and diatoms, in isolation as well as in communities. Moreover, the potential influence of low phosphate concentrations as well as different pH will be studied, as these two factors may strongly influence uptake and mineralization of silicate. The research strategy includes experimental work on isolates and communities as well as theoretical analyses. Analyses will involve state-of-the-art techniques in microbiology, transcriptomics and evolutionary biology, e.g. measurements of growth rates, intracellular element concentrations and gene expression. Computational methods will be used to study evolutionary questions, gene expression patterns etc.

The research project is part of a larger interdisciplinary research project in collaboration with scientists from Daniel Conley’s research group at Lund University as well as other scientists within the framework of the Centre for Ecology and Evolution in Microbial model Systems (EEMiS) at Linnaeus University that comprises expertise in ecology, evolution, and microbiology. The research is also connected to the Strong Research Environment ECOCHANGE.

Requirements

Qualified for appointment is the one who holds a PhD, or a foreign degree equivalent to a PhD, in Biology, Aquatic Ecology, Molecular Biology, Biotechnology, or other closely related fields.

Specific requirements refer to


• High proficiency in written and spoken English.
• Ability to work independently to solve problems.
• Capacity to interact well in a research group (i.e. team work).

Assessment grounds


• Experience with aquatic microbial ecology research including working in the field and familiarity with microbial methods and experimental design is desired.
• Expertise in isolation and cultivation of phytoplankton and/or cyanobacteria, including experiments with mixed natural assemblages or isolated bacterial cultures is highly favourable.
• Expertise in phytoplankton/planktic cyanobacteria identification and taxonomy along with knowledge in aquatic biogeochemistry is desired.
• Experience with advanced molecular biology methods (e.g. [meta]genomics and/or [meta]transcriptomics), DNA and RNA extraction, quantitative PCR, and bioinformatics is advantageous.

Contacts

Professor Jarone Pinhassi, ([email protected]) or Head of Department Per-Eric Betzholtz, +46-480- 446249 ([email protected]) or Human resources consultant Leif Eriksson,( [email protected] ).

The application (in English) should contain a CV (with telephone and e-mail), documentation of exams and grades, an application letter describing personal motivation and experiences relevant to the research project, and any other documentation that the applicant would like to present. The candidates should also provide contact details (including telephone number and e-mail address) of two reference persons.

 


Linnaeus University has the ambition to utilize the qualities that an even gender distribution and diversity brings to the organization.

Please apply by clicking on the "Apply" button at the bottom of the ad. The credentials you invoke must be verified with certification and they must be attached digitally in your application. The application and other documents to be marked with the reference number. All documents cited must be received by the University no later than 24.00 (Local time in Sweden) on the closing day. Visa mindre

Biomedicinsk analytiker, Fysiologiska kliniken

Vi erbjuder Vi söker en biomedicinsk analytiker till oss på Fysiologiska kliniken. Hos oss ingår du i vårt team med 29 medarbetare. Utöver klinisk fysiologi har vi också sektioner inom nuklearmedicin och neurofysiologi. Vi erbjuder dig ett spännande och utvecklande arbete i samarbete med engagerade kollegor. Som en del i din personliga utveckling erbjuder vi dig utbildning och hospitering på andra enheter och tillsammans utvecklar vi våra metoder. Arbet... Visa mer
Vi erbjuder
Vi söker en biomedicinsk analytiker till oss på Fysiologiska kliniken.

Hos oss ingår du i vårt
team med 29 medarbetare. Utöver klinisk fysiologi har vi också sektioner inom nuklearmedicin och neurofysiologi. Vi erbjuder dig ett spännande och utvecklande arbete i samarbete med engagerade kollegor. Som en del i din personliga utveckling erbjuder vi dig utbildning och hospitering på andra enheter och tillsammans utvecklar vi våra metoder. Arbetsmiljö är en viktig fråga för oss. Vi har alltid patienten i centrum.
Vi arbetar dagtid och är lediga alla helger och alla röda dagar.

Vi söker
Vi söker dig som är biomedicinsk analytiker med inriktning klinisk fysiologi. Tidigare erfarenhet är meriterande. Som biomedicinsk analytiker hos oss arbetar du självständigt och varierat med många olika arbetsuppgifter.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper som engagemang, samarbetsförmåga, initiativförmåga, flexibilitet och servicemedvetenhet. Du ska vara kvalitetsmedveten och intresserad av att bidra i verksamhetens utveckling och förbättringsarbete. Arbetet kräver förmåga att arbeta både självständigt och i grupp.

Vi värnar om en hög professionalitet och ett mycket gott samarbetsklimat!

Om det låter intressant, vänligen kontakta nedanstående för ytterligare information.
Intervjuer sker regelbundet och vi tillämpar löpande urval.

Vår arbetsplats
Vi är en del av Diagnostiskt centrum, som består av 260 medarbetare som årligen utför fler än fem miljoner analyser, undersökningar och behandlingar. Vi arbetar inom enheterna Klinisk patologi, Klinisk mikrobiologi, Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Klinisk fysiologi och nuklearmedicin, Smittskydd och Vårdhygien samt Biobank- och vävnadscentrum. Vi är ett vetenskapligt kompetenscentrum och aktiva inom flera forskningsområden. Vår länsövergripande verksamhet finns på sjukhusen i Kalmar, Oskarshamn och Västervik.Diagnostiskt centrum är en del av Region Kalmar län. Tillsammans jobbar vi och våra 7 000 kollegor för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete - varje dag.Mångfald på arbetsplatsen:


Region Kalmar län jobbar för allas lika rättigheter och möjligheter, både som arbetsgivare och tjänsteleverantör. Vi vet att mångfald bland våra medarbetare är en styrka. Vi ber alla som söker arbete hos Regionen att fylla i ett mångfaldsformulär. Uppgifterna används för att följa upp hur väl vi lyckas i vårt mångfaldsarbete och i vilken utsträckning vårt arbetssätt uppmuntrar personer med olika bakgrund att söka jobb hos oss. Uppgifterna samlas in, lagras och bearbetas av Linnéuniversitetet, d.v.s. utanför Region Kalmar läns ansökningssystem. Uppgifterna är anonyma och kan inte kopplas till din jobbansökan och används inte i rekryteringen. Du kan välja att inte besvara frågorna eller att endast besvara en del av frågorna. Insamlandet av personuppgifterna sker i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

Vi vill att du bifogar CV och personligt brev till din ansökan.


För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Kalmar län vill vi att du söker tjänsten i vårt rekryteringssystem och inte via e-post eller i pappersformat.


Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

Researcher in Ecology

Ansök    Sep 13    Linnéuniversitetet    Miljökemist
Welcome to Linnaeus University Where knowledge grows. We are an international university in Småland, Sweden. Together we set knowledge in motion for a sustainable societal development. The Department of Biology and Environmental Science is part of the Faculty of Health and Life Sciences. The research activities within this multidisciplinary department include the areas of aquatic ecology, cell and organism biology, evolutionary biology, microbiology, envi... Visa mer
Welcome to Linnaeus University
Where knowledge grows.
We are an international university in Småland, Sweden. Together we set knowledge in motion for a sustainable societal development.

The Department of Biology and Environmental Science is part of the Faculty of Health and Life Sciences. The research activities within this multidisciplinary department include the areas of aquatic ecology, cell and organism biology, evolutionary biology, microbiology, environmental science and environmental engineering as well as disease ecology.

The marine microbiology research group in Kalmar seeks a researcher for studies of the influence of concentrations of silica and phosphate on diatoms to elucidate the effect of varying silica concentrations in the sea in deep time.

Field of subject for the appointment

Ecology, with specialization in Marine Microbial Ecology

Placement city: Kalmar.

Extent and period:

The basis for the researcher position is 100 % position to no longer than a maximum of 23 months.

Job description

Silica is an important nutrient in marine ecosystems and is especially important to diatoms – one of the most important phytoplankton groups – but also in other eukaryotic organisms. Recently it was discovered that silica deposition by picocyanobacteria can be an important component of the global oceanic silica cycle. Little is currently known about how shifting silicate concentrations in the oceans during the last billion years of Earth’s history have affected the evolution of phytoplankton in general. The current project will focus on different effects of silicate concentrations on modern representatives of major phytoplankton groups, in particular Synechococcus spp. and diatoms, in isolation as well as in communities. Moreover, the potential influence of low phosphate concentrations as well as different pH will be studied, as these two factors may strongly influence uptake and mineralization of silicate. The research strategy includes experimental work on isolates and communities as well as theoretical analyses. Analyses will involve state-of-the-art techniques in microbiology, transcriptomics and evolutionary biology, e.g. measurements of growth rates, intracellular element concentrations and gene expression. Computational methods will be used to study evolutionary questions, gene expression patterns etc.

The research project is part of a larger interdisciplinary research project in collaboration with scientists from Daniel Conley’s research group at Lund University as well as other scientists within the framework of the Centre for Ecology and Evolution in Microbial model Systems (EEMiS) at Linnaeus University that comprises expertise in ecology, evolution, and microbiology. The research is also connected to the Strong Research Environment ECOCHANGE.

Requirements

Qualified for appointment is the one who holds a PhD, or a foreign degree equivalent to a PhD, in Biology, Aquatic Ecology, Molecular Biology, Biotechnology, or other closely related fields.

Specific requirements refer to


• High proficiency in written and spoken English.
• Ability to work independently to solve problems.
• Capacity to interact well in a research group (i.e. team work).

Assessment grounds


• Experience with aquatic microbial ecology research including working in the field and familiarity with microbial methods and experimental design is desired.
• Knowledge in phytoplankton identification and enumeration.
• Expertise in cultivation of phytoplankton and/or bacteria, including experiments with mixed natural assemblages or isolated bacterial cultures is highly favourable.
• Experience with determination of nutrient concentrations in sea water.
• Experience with advanced molecular biology methods (e.g. [meta]genomics and/or [meta]transcriptomics), quantitative PCR, and bioinformatics is advantageous.

Contacts

Professor Jarone Pinhassi, ([email protected]) or Head of Department Per-Eric Betzholtz, +46-480- 446249 ([email protected]) or Human resources consultant Leif Eriksson  ([email protected]).

 

The application (in English) should contain a CV (with telephone and e-mail), documentation of exams and grades, an application letter describing personal motivation and experiences relevant to the research project, and any other documentation that the applicant would like to present. The candidates should also provide contact details (including telephone number and e-mail address) of two reference persons.


Linnaeus University has the ambition to utilize the qualities that an even gender distribution and diversity brings to the organization.

Please apply by clicking on the "Apply" button at the bottom of the ad. The credentials you invoke must be verified with certification and they must be attached digitally in your application. The application and other documents to be marked with the reference number. All documents cited must be received by the University no later than 24.00 (Local time in Sweden) on the closing day. Visa mindre

Laborant sökes till Tjärhovet på halvtid!

Är du en analytisk och noggrann person som skulle vilja arbeta på ett stort och framgångsrikt företag? Just nu söker vi en talangfull person till ett uppdrag som laborant på Tjärhovet. Välkommen med din ansökan! Arbetsuppgifter Arbetet består av analysering och provsvarsbedömning, viss kalibrering och underhåll av analysinstrument samt provtagning av hygienprover. Du kommer även att arbeta med elementaranalysator, NIR och NIT samt våtkemiska och mekanisk... Visa mer
Är du en analytisk och noggrann person som skulle vilja arbeta på ett stort och framgångsrikt företag? Just nu söker vi en talangfull person till ett uppdrag som laborant på Tjärhovet. Välkommen med din ansökan!

Arbetsuppgifter
Arbetet består av analysering och provsvarsbedömning, viss kalibrering och underhåll av analysinstrument samt provtagning av hygienprover. Du kommer även att arbeta med elementaranalysator, NIR och NIT samt våtkemiska och mekaniska utrustningar. Rollen är dynamisk och bjuder på variationsrika arbetsdagar med stora möjligheter att utveckla dina yrkeskunskaper.

Personliga egenskaper

Vi söker dig som är utåtriktad, initiativtagande, stresstålig och har god datorvana. För att vara kvalificerad för tjänsten krävs att du har utbildning som laborant samt erfarenhet av att arbeta analytiskt och noggrant. Du arbetar strukturerat, är handlingskraftig och växer med att ta eget ansvar i arbetet.

Tjänstens karaktär

Tjänsten är som utgångspunkt på halvtid, med undantag för spannmålssäsongen (aug-okt) och semesterperioden, då tjänsten uppgår till heltid. Arbetstiderna är mån-fre dagtid.

Formella krav:

* har utbildning som laborant

* goda kunskaper i svenska och engelska

* har körkort och tillgång till bil

Meriterande

* har arbetslivserfarenhet i liknande roll

Anställningsform/omfattning/tjänstgöringsort
Visstidsanställning/Deltid/Kalmar

Tillträdesdag

V. 34 eller enligt överenskommelse.

Information
Under rekryteringsprocessen ber vi er respektera att vi inte tar emot samtal utan hänvisar frågor till mailadress: [email protected] . Vi arbetar med löpande tillsättning, vilket innebär att tjänsten kan bli tillsatt innan sista ansökningsdatum. Varmt välkommen med din ansökan - redan idag!

Lernia är vägen framåt

Lernia är en av Sveriges ledande kompetenspartners inom utbildning, bemanning och omställning. Vi utvecklar människor, företag och organisationer med rätt kompetenslösningar i arbetslivets och arbetsmarknadens alla skeden. Vi bidrar till en bättre matchning på arbetsmarknaden och ser till att fler människor kommer i egenförsörjning och att fler företag och organisationer kan stärka sin konkurrenskraft. Visa mindre

Handläggare, vattenverksamhet - vikariat

Ansök    Jul 6    Länsstyrelsen i Kalmar län    Limnolog
På Länsstyrelsen i Kalmar arbetar cirka 250 engagerade medarbetare inom en mängd olika samhällsfunktioner. Tillsammans bidrar vi till hållbar utveckling, en god livsmiljö och tillväxt. Detta gör vi genom avvägningar mellan ekologi, social hållbarhet och ekonomi. Verksamheten genomsyras av tillitsbaserad ledning och styrning samt vår värdegrund som innebär effektivitet och service, objektivitet, legalitet och respekt för lika värde. Utifrån detta vill Läns... Visa mer
På Länsstyrelsen i Kalmar arbetar cirka 250 engagerade medarbetare inom en mängd olika samhällsfunktioner.
Tillsammans bidrar vi till hållbar utveckling, en god livsmiljö och tillväxt. Detta gör vi genom avvägningar mellan ekologi,
social hållbarhet och ekonomi.

Verksamheten genomsyras av tillitsbaserad ledning och styrning samt vår värdegrund som innebär effektivitet och service,
objektivitet, legalitet och respekt för lika värde. Utifrån detta vill Länsstyrelsen Kalmar län bli Sveriges bästa länsstyrelse.

Som handläggare på Vattenenheten arbetar du med medarbetare spridda på hela Länsstyrelsen, men dina närmaste
medarbetare är ca 20 engagerade kollegor inom olika expertområden för vatten. Enheten ansvarar för prövning och tillsyn av
vattenverksamheter, vattenskyddsområden, miljöövervakning och ett brett vattenförvaltningsarbete med
miljöövervakning, statusklassningar, analyser och utåtriktat åtgärdsarbete både i havet och i sötvattensmiljöer.

Vi söker dig som kan, vill och vågar bidra med engagemang och kunskap. Vi erbjuder stimulerande uppgifter och goda
möjligheter till personlig utveckling i ett öppet arbetsklimat med arbetsglädje och teamkänsla.

Är du nyfiken på vår arbetsplats och vårt värdegrundsarbete kan du läsa mer på vår webbplats
www.lansstyrelsen.se/kalmar/


ARBETSUPPGIFTER
Det är mycket på gång runt om i länets vatten; våtmarker, bevattningsdammar, bryggor, vägbyggen, vattentäkter och muddringar med mera. Vi söker därför en kollega som ska förstärka vår arbetsgrupp av erfarna handläggare inom
vattenverksamhet.

Arbetsgruppen jobbar i huvudsak med tillsyn och prövning av vattenverksamhet. Beroende på din bakgrund och intresse
kan fokus ligga på en av uppgifterna. I arbetsgruppens uppdrag ingår förutom handläggning av anmälnings- och
klagomålsärenden även att delta i samråd inför tillståndsprövning, företräda länsstyrelsen i domstolsärenden, samt
samverkan och tillsyn enligt den nationella planen för omprövning av vattenkraften.

Arbetet utförs i nära samarbete med övriga handläggare och med andra enheter inom myndigheten. Du kommer också ha
kontakter med andra myndigheter, kommuner, verksamhetsutövare och privatpersoner. Arbetet innebär både
skrivbordsarbete och fältbesök.

Arbetet ställer krav på rättssäker, noggrann och effektiv handläggning.KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har relevant akademisk utbildning inom till exempel vatten, miljö- eller geovetenskap. Du är en van datoranvändare och kan hantera GIS och Officepaketets program. Du behöver ha god förmåga att utrycka dig i tal och skrift. Tjänsten kräver B-körkort.

För att snabbt kunna sätta dig in i tjänsten behöver du ha erfarenhet av ärendehandläggning och myndighetsutövning inom relevanta områden i miljöbalken. Erfarenhet av arbete med tillsyn och prövning enligt 7 och 11 kap miljöbalken därför meriterande, liksom erfarenhet av liknande arbete med andra kapitel i miljöbalken.

Som person har du ett eget driv och tar ansvar för dina arbetsuppgifter utifrån gemensamma prioriteringar och riktlinjer.
Arbetsområdet är omväxlande och du behöver en god förmåga och vilja att sätta dig in i nya frågeställningar. Du förstår
värdet av ett bra bemötande och är mån om att skapa och förvalta goda relationer, såväl internt som externt.

Vi fäster stor vikt vid din personliga lämplighet för uppgiften.

Tjänsten är inplacerad i säkerhetsklass och anställningen kommer att föregås av en säkerhetsprövning samt
registerkontroll. Godkänd säkerhetsprövning är ett krav. Läs mer om registerkontroll och säkerhetsklass här:
https://www.sakerhetspolisen.se/sakerhetsskydd/personalsakerhet/registerkontroll-och-sakerhetsklass.html
Frågor om säkerhetsprövning samt registerkontroll tas med kontaktperson.ÖVRIGT
Vi erbjuder Dig en unik arbetsplats
fylld av kunniga experter och ambitiösa generalister inom en mängd olika samhällsfunktioner. Länsstyrelsens står just nu inför många intressanta utmaningar och anställningen ger därmed goda möjligheter till personlig utveckling. Vi har en god arbetsmiljö, bra personalsociala förmåner och stora möjligheter till flexibel arbetstid. Vi välkomnar mångfald och ser jämställdhet som en självklarhet.

Som anställd innebär det att du kommer att krigsplaceras vid Länsstyrelsen i Kalmar län.

Vi undanber oss alla erbjudanden om
annonserings- och rekryteringsstöd i samband med denna annons.

Vi har i rekryteringen valt att använda oss av Visma recruit som rekryteringsverktyg och kommer således inte hantera ansökningar via e-post eller post.

Vi hanterar ansökningarna löpande, så ansök gärna så snart som möjligt. Visa mindre

Biomedicinsk analytiker Fysiologiska kliniken

Vi erbjuder Vi söker en biomedicinsk analytiker till oss på Fysiologiska kliniken. Hos oss ingår du i vårt team med 29 medarbetare. Utöver klinisk fysiologi har vi också sektioner inom nuklearmedicin och neurofysiologi. Vi erbjuder dig ett spännande och utvecklande arbete i samarbete med engagerade kollegor. Som en del i din personliga utveckling erbjuder vi dig utbildning och hospitering på andra enheter och tillsammans utvecklar vi våra metoder. Arbet... Visa mer
Vi erbjuder
Vi söker en biomedicinsk analytiker till oss på Fysiologiska kliniken.

Hos oss ingår du i vårt
team med 29 medarbetare. Utöver klinisk fysiologi har vi också sektioner inom nuklearmedicin och neurofysiologi. Vi erbjuder dig ett spännande och utvecklande arbete i samarbete med engagerade kollegor. Som en del i din personliga utveckling erbjuder vi dig utbildning och hospitering på andra enheter och tillsammans utvecklar vi våra metoder. Arbetsmiljö är en viktig fråga för oss. Vi har alltid patienten i centrum. Vi arbetar dagtid och är lediga alla helger och alla röda dagar.

Vi söker
Vi söker dig som är biomedicinsk analytiker med inriktning klinisk fysiologi. Tidigare erfarenhet är meriterande. Som biomedicinsk analytiker hos oss arbetar du självständigt och varierat med många olika arbetsuppgifter.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper som engagemang, samarbetsförmåga, initiativförmåga, flexibilitet och servicemedvetenhet. Du ska vara kvalitetsmedveten och intresserad av att bidra i verksamhetens utveckling och förbättringsarbete. Arbetet kräver förmåga att arbeta både självständigt och i grupp.
Vi värnar om en hög professionalitet och ett mycket gott samarbetsklimat!

Om det låter intressant, vänligen kontakta nedanstående för ytterligare information.

Vår arbetsplats
Vi är en del av Diagnostiskt centrum, som består av 260 medarbetare som årligen utför fler än fem miljoner analyser, undersökningar och behandlingar. Vi arbetar inom enheterna Klinisk patologi, Klinisk mikrobiologi, Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Klinisk fysiologi och nuklearmedicin, Smittskydd och Vårdhygien samt Biobank- och vävnadscentrum. Vi är ett vetenskapligt kompetenscentrum och aktiva inom flera forskningsområden. Vår länsövergripande verksamhet finns på sjukhusen i Kalmar, Oskarshamn och Västervik.Diagnostiskt centrum är en del av Region Kalmar län. Tillsammans jobbar vi och våra 7 000 kollegor för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete - varje dag.Mångfald på arbetsplatsen:


Region Kalmar län jobbar för allas lika rättigheter och möjligheter, både som arbetsgivare och tjänsteleverantör. Vi vet att mångfald bland våra medarbetare är en styrka. Vi ber alla som söker arbete hos Regionen att fylla i ett mångfaldsformulär. Uppgifterna används för att följa upp hur väl vi lyckas i vårt mångfaldsarbete och i vilken utsträckning vårt arbetssätt uppmuntrar personer med olika bakgrund att söka jobb hos oss. Uppgifterna samlas in, lagras och bearbetas av Linnéuniversitetet, d.v.s. utanför Region Kalmar läns ansökningssystem. Uppgifterna är anonyma och kan inte kopplas till din jobbansökan och används inte i rekryteringen. Du kan välja att inte besvara frågorna eller att endast besvara en del av frågorna. Insamlandet av personuppgifterna sker i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

Vi vill att du bifogar CV och personligt brev till din ansökan.


För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Kalmar län vill vi att du söker tjänsten i vårt rekryteringssystem och inte via e-post eller i pappersformat.


Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Visa mindre

Postdoktor i fiskekologi med inriktning mot Östersjöns kustfisksamhälle

Ansök    Maj 31    Linnéuniversitetet    Ekolog
Välkommen till Linnéuniversitetet! Människor växer här. Vi är ett internationellt universitet i Småland - tillsammans sätter vi kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling. Fakulteten för hälso- och livsvetenskaps vision är att förstå, förklara och förbättra världen och samhället vi lever i utifrån ett hälso- och livsvetenskapligt perspektiv. Arbetet inom fakulteten utgår från Linnéuniversitetets fyra värdeord: nytänkande, nyfikenhet, närhet och n... Visa mer
Välkommen till Linnéuniversitetet! Människor växer här. Vi är ett internationellt universitet i Småland - tillsammans sätter vi kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling.

Fakulteten för hälso- och livsvetenskaps vision är att förstå, förklara och förbättra världen och samhället vi lever i utifrån ett hälso- och livsvetenskapligt perspektiv. Arbetet inom fakulteten utgår från Linnéuniversitetets fyra värdeord: nytänkande, nyfikenhet, närhet och nytta. 
 
Institutionen för biologi och miljövetenskap är en del av Fakulteten för hälso- och livsvetenskap. Forskningsverksamheten inom denna tvärvetenskapliga avdelning omfattar akvatisk ekologi, cell- och organismbiologi, evolutionsbiologi, mikrobiologi, zoonotisk ekologi, miljövetenskap, klimatforskning, miljökemi, förorenad mark, riskbedömning, paleoekologi samt miljöteknik.
 
Ämnesområde för befattningen: Fiskekologi.
Placeringsort tillsvidare: Kalmar.
Anställningens omfattning och tidsperiod: Utgångspunkten vid en anställning som postdoktor är 100 % tillsvidare, dock längst två år. 
Arbetsbeskrivning
Anställningen innefattar forskning inom ekologi och evolutionär ekologi med inriktning mot Östersjöns kustfisksamhälle vid Institutionen för Biologi och Miljö. Anställningen är tänkt att stärka den nuvarande forskningen inom fiskekologi och evolutionär ekologi som innefattar studier av orsaker till och konsekvenser av variation inom och mellan naturliga fiskpopulationer. Forskningen rör bland annat frågeställningar relaterade till livshistoria, lekvandring och rörelsemönster i kustområdet och lokala anpassningar. I huvudsak studeras fisk i Östersjöns kustekosystem (som abborre, gädda, mört och öring) men även arter knuta till sötvatten (ex. karp och mal). Anställningen är fokuserad mot att genom akustisk telemetri, laboratorieexperiment och molekylära metoder ge en djupare förståelse kring rörelsemönster, populationsekologi, anpassningar och artinteraktioner. Till arbetsuppgifterna hör också att aktivt bidra till forskningsmiljön i fiskekologi och marinekologi och att delta i utbildningen på avancerad och forskarnivå vid institutionen.
 
Undervisning och handledning omfattande högst 20 % inom grundnivå och avancerad nivå kan ingå i arbetsuppgifterna.  
Behörighetskrav
Behörig att anställas är den som har avlagt doktorsexamen i ekologi med evolutionär eller akvatisk inriktning, eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, och som har avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. 
 
Sökande får inte tidigare varit anställd som postdoktor under mer än ett år inom samma eller närliggande ämnesområde vid Linnéuniversitetet.
 
För behörighet till denna anställning krävs dessutom:

• Genomgången utbildning i djurförsök och märkning av fisk,
• Körkort,
• Goda kunskaper i engelska. 

Bedömningsgrunder
 
Meriterande i övrigt:

• Uppvisad skicklighet inom ämnesområdet fiskekologi/evolutionär ekologi,
• Dokumenterad erfarenhet av, och intresse för att bedriva forskning med inriktning mot Östersjöns kustfisksamhälle,
• Erfarenhet av:

• statistiska metoder samt hantering och analys av Big Data,
• studier på multipla fiskarter i kustfisksamhället,
• molekylära metoder,
• märkning av fisk med biologgers,
• fältstudier av fisk,
• laboratoriestudier av fisk,


• Arbetet sker i en forskargrupp varför samarbetsförmåga och flexibilitet tillmäts stor betydelse. 

I den sammanlagda bedömningen av skickligheten läggs särskild vikt vid en bedömning av de sökandes potential till en framgångsrik karriär som lärare och forskare. 
För ytterligare information kontakta:
Dekan Ian Nicholls, E-post: [email protected],
Prefekt Per-Eric Betzholtz, E-post: [email protected],
Prof. Per Larsson, 0480-447311, 070-6223779, [email protected],
HR-partner David Zedig, E-post: [email protected]
 
Fackliga företrädare nås via universitetets växel på tfn: 0772- 28 80 00.
 
Välkommen med din ansökan senast den 14 juni 2021.
 
 

Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser. Visa mindre

Handläggare inom bouppteckningsområdet

Trivs du med kundkontakt och vill skapa samhällsnytta tillsammans med kunniga kollegor? Som bouppteckningshandläggare får du ett omväxlande och lärorikt arbete som ger dig möjlighet att göra skillnad. Var med och gör samhället möjligt! Om jobbet Du arbetar med handläggning och utredning av varierande omfattning och komplexitet. Det innebär att du analyserar och bedömer olika typer av bouppteckningsärenden. Du begär in kompletteringar via telefon, e-p... Visa mer
Trivs du med kundkontakt och vill skapa samhällsnytta tillsammans med kunniga kollegor? Som bouppteckningshandläggare får du ett omväxlande och lärorikt arbete som ger dig möjlighet att göra skillnad.

Var med och gör samhället möjligt!

Om jobbet


Du arbetar med handläggning och utredning av varierande omfattning och komplexitet. Det innebär att du analyserar och bedömer olika typer av bouppteckningsärenden. Du begär in kompletteringar via telefon, e-post och brev i kontakt med enskilda personer och professionella ingivare. Med stöd av lagar och regler gör du en bedömning av underlaget och fattar beslut. Ärenden som du kommer hantera ställer krav på snabbhet och effektivitet. Vissa ärenden är enkla och snabba medan andra tar mer tid. Du är även Skatteverkets ansikte utåt genom att svara på bouppteckningsfrågor via telefon.

Du kommer självständigt få driva dina ärenden och samverka med andra. Vi har precis infört ett teambaserat arbetssätt, vilket innebär att du arbetar nära dina kollegor och ni arbetar tillsammans mot gemensamma mål. I teamarbetet får du även själv ta ansvar och vara med och driva arbetet framåt. Arbetet är kvalificerat och du lär dig och får nya kunskaper både på bredden och på djupet. Det är en självklarhet för oss att du ska ha en balans mellan arbete och fritid.

Bouppteckningsenheten ingår i Folk- och fastighetsavdelningen på Skatteverket. På vår sektion är vi 18 personer och din placering är i Kalmar.

Om dig
För att göra ett bra jobb och trivas hos oss på Skatteverket behöver du vara lyhörd, tänka nytt och ta ansvar. Du ska också leva upp till vår https://skatteverket.se/medarbetarpolicy.

I det här jobbet ska du:

- självständigt planera och driva ditt arbete framåt för att nå resultat men samtidigt vara en bra lagspelare och stötta andra för att nå gemensamma mål
- vara hjälpsam och bemöta andra med vänlighet och respekt
- ha god analytisk förmåga, se samband och konsekvenser samt ha god beslutsförmåga
- ha god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift
- vara öppen för förändringar och kunna anpassa dig efter olika förutsättningar i verksamheten.

Du ska även ha:

- en avslutad högskoleutbildning om minst 180hp (120 poäng) inom juridik eller ekonomi.

Det är önskvärt att du har erfarenhet av handläggning av bouppteckningsärenden. Det är önskvärt att du har erfarenhet av handläggande arbetsuppgifter och är van vid att fatta beslut. Det är även önskvärt att du har erfarenhet av familjerätt, antingen genom att ha läst kurser eller genom praktiskt arbete på exempelvis advokatbyrå eller begravningsbyrå.

Bra att veta
Anställningen är tillsvidare och kan inledas med provanställning i sex månader.

En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap

På https://skatteverket.se/jobb kan du exempelvis läsa om vår samhällsbärande roll, fördelarna med att jobba hos oss och hur det går till när du söker våra jobb.

När du ansöker bifogar du ditt cv. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar och du ska därför inte bifoga det i din ansökan.

Med anledning av covid-19 genomför vi tills vidare våra intervjuer via videolänk. Det är viktigt att vi tillsammans minskar risken för smittspridning.

Välkommen med din ansökan!

Skatteverket har en samhällsbärande roll. Vårt arbete berör alla privatpersoner och företag och genom vårt uppdrag bidrar vi till ett väl fungerande samhälle. Vår utveckling är kunddriven och vi samverkar med andra för att skapa effektiva lösningar. Tillsammans gör vi samhället möjligt. Visa mindre

Doctoral student in ecology with a focus on aquatic ecology

Ansök    Jul 1    Linnéuniversitetet    Fiskeribiolog
Welcome to Linnaeus University Where knowledge grows. We are an international university in Småland, Sweden. Together we set knowledge in motion for a sustainable societal development. The Department of Biology and Environmental Science is part of the Faculty of Health and Life Sciences. The research activities within this multidisciplinary department include the areas of aquatic ecology, cell and organism biology, evolutionary biology, microbiology, envi... Visa mer
Welcome to Linnaeus University
Where knowledge grows.
We are an international university in Småland, Sweden. Together we set knowledge in motion for a sustainable societal development.

The Department of Biology and Environmental Science is part of the Faculty of Health and Life Sciences. The research activities within this multidisciplinary department include the areas of aquatic ecology, cell and organism biology, evolutionary biology, microbiology, environmental science and environmental engineering as well as zoonotic ecology.

Field of subject for the appointment: Uncovering mechanisms inducing thiamine deficiency in top predatory fish.
Admission subject: The studies carried out in the project are designed to lead to a PhD in Aquatic Ecology.
Placement city: Kalmar, Sweden.
Employment: Employment as a doctoral student is limited according to HF chapter 5 § 7. The total employment period may not be longer than the equivalent postgraduate studies full-time for four years. The position starts in September 2021.

Job description
Thiamine (vitamin B1) dynamics and deficiencies of this vitamin are intensively discussed in the scientific literature and in media. We need research to understand the mechanisms regulating the transfer of this micronutrient in aquatic systems. This information will guide management of the food webs to reduce this environmental issue. Salmon in the Baltic Sea are periodically suffering from low reproductive output due to a thiamine deficiency syndrome called M74. Recent studies also suggest that cod is thiamine deficient. This project will therefore: Quantify thiamine and thiamine degrading enzymes in cod, salmon and their prey items in a wide range of systems. It will also disentangle the factors regulating thiamine dynamics in fish using mechanistic laboratory experiments.


According to the Higher Education Ordinance, a person appointed to a doctoral studentship should primarily devote himself/herself to his/her own studies. An appointee may, however, work to a limited extent with education, research, artistic development, and administration. However, before a doctoral degree has been awarded, duties of this kind may not comprise more than 20% of a full-time post.

Requirements
A person fulfils the general entry requirements if he/she


• has been awarded a degree on second-cycle level or equivalent in Aquatic Ecology or other closely related fields;
• completed the requirements for courses comprising at least 240 credits, of which 60 credits on second-cycle level, or
• in other way, in Sweden or abroad, has acquired principally equivalent knowledge.

Specific requirements to this position are:


• A high proficiency in written and spoken English.

Assessment grounds


• Documented experience of working within the field of Aquatic Ecology
• Experience of:

• Measurements of thiamine in HPLC (high-pressure liquid chromatography)
• Fish samplings and experiments
• Studies of thiamine dynamics in populations
• Mechanistic laboratory experiments
• Molecular methods
• Matlab and/or R software


• Having the ability to work independently as well as interact well in a research group
• Driver’s license.

For more information, please contact:
Head of department: Per-Eric Betzholtz, [email protected], +46-(0)480-446249;
Research leader: Samuel Hylander, [email protected];
HR partner: David Zedig, [email protected], +46(0)703075684.


Union representatives can be reached through the university switchboard: +46-(0)772-28 80 00.

Applications:
Apply through www.lnu.se. Closing date for application is August 2, 2021. Mark your application with reference number HR 2021/408-2.2.1.

 


Linnaeus University has the ambition to utilize the qualities that an even gender distribution and diversity brings to the organization.

Please apply by clicking on the "Apply" button at the bottom of the ad. Applicants are requested to the application resolving CV, cover letter , a copy of a relevant essay , grades and certificates and other relevant documents. The applicant also requested to submit with their application a proposed research plan within the current area of research. All documents must be attached to digital in the application. The application and other documents shall be marked with the reference number. All documents cited must be received by the University no later than 24.00 (Local time in Sweden) on the closing day. Visa mindre

Forskningsingenjör

Ansök    Maj 18    Linnéuniversitetet    Biomedicinare
Welcome to Linnaeus University Where knowledge grows. We are an international university in Småland, Sweden. Together we set knowledge in motion for a sustainable societal development. Field of subject for the appointment: Biomedical sciences Placementcity: Kalmar Extent and period: Full time, 2 years, starting on September 1st or in accordance to agreement. Job description A position as research engineer during two years is available at the Host Respon... Visa mer
Welcome to Linnaeus University
Where knowledge grows.
We are an international university in Småland, Sweden. Together we set knowledge in motion for a sustainable societal development.


Field of subject for the appointment: Biomedical sciences
Placementcity: Kalmar
Extent and period: Full time, 2 years, starting on September 1st or in accordance to agreement.

Job description
A position as research engineer during two years is available at the Host Response to Biomaterials Laboratory at the Linnaeus University, Centre for Biomaterials Chemistry, Sweden. The subject of our research is to study how biomaterials perform in a biological system, with focus on the intravascular instant immune activation and thrombotic response (i.e., thromboinflammation). The main goal is to advance the understanding of the mechanisms behind adverse reactions to biomaterials in clinical use, to make treatment with biomaterials better and safer.

This project combines research in innate immunity and hemostasis with biomaterials science. The project will include the development of experimental whole blood models, and evaluation of inflammatory and thrombotic responses in human whole blood after biomaterial contact. The primary focus is thromboinflammatory complications in nanoparticle drug delivery systems. Methodologies that will be relevant are human whole blood models, techniques for cell culturing and analysis (flow cytometry, microscopy, etc.), biomarker analysis (ELISA, western blot).

The research will be performed at Linnaeus University, Centre for Biomaterials Chemistry, Sweden, in collaboration with the University of Oslo and Oslo University Hospital, Norway. The candidate will join a strong and interactive research environment.

Qualification requirements
• The applicant should have a PhD degree in a subject area of relevance for the project (biochemistry, cell biology, biomedicine, biomedical engineering or similar.)
• Applicants should be proficient in written and oral English.
• Great importance will be attached to the compatibility of the applicant’s professional and personal disposition. We aim to find a candidate who is highly motivated, ambitious, collaborative, independent and well structured.
• In the assessment, emphasis will be put on the applicant’s potential to successfully undertake research in the area of biomaterials sciences.

Additional valuable qualifications
• Experience from research within innate immunity or hemostasis, or biomaterial science is an advantage.
• Extensive laboratory experience and excellence of cell culture techniques, relevant molecular and cellular techniques is advantageous.
• Experience from research within innate immunity or hemostasis, or biomaterial science is an advantage

Further information
Questions about the position and the project can be addressed to:
Associate Senior Lecturer, Per H. Nilsson, Ph.D.: [email protected]
Head of Department, Anna Asplund Persson: [email protected]

Application The last application day is the 20 june 2021.Linnaeus University has the ambition to utilize the qualities that an even gender distribution and diversity brings to the organization.

Please apply by clicking on the "Apply" button at the bottom of the ad. The credentials you invoke must be verified with certification and they must be attached digitally in your application. The application and other documents to be marked with the reference number. All documents cited must be received by the University no later than 24.00 (Local time in Sweden) on the closing day. Visa mindre

Hållbarhetscoach till Ica Sverige i Kalmar

Ansök    Maj 24    Randstad AB    Livsmedelsinspektör
Arbetsbeskrivning Vill du vara med i arbetet med att stödja ICA butiker i sitt hållbarhetsarbete för en god morgondag? Brinner du för frågor som rör miljö, kvalitet, hälsa, mångfald? Har du förmågan att inspirera och entusiasmera? Då kommer du att trivas i vårt team och på ICA! Ica Sverige söker nu för ett längre vikariat en hållbarhetscoach som verkar i region Kalmar.  Ansvarsområden Som hållbarhetscoach på ICA CR (Corporate Responsibility) har du i upp... Visa mer
Arbetsbeskrivning
Vill du vara med i arbetet med att stödja ICA butiker i sitt hållbarhetsarbete för en god morgondag? Brinner du för frågor som rör miljö, kvalitet, hälsa, mångfald? Har du förmågan att inspirera och entusiasmera? Då kommer du att trivas i vårt team och på ICA!

Ica Sverige söker nu för ett längre vikariat en hållbarhetscoach som verkar i region Kalmar. 

Ansvarsområden
Som hållbarhetscoach på ICA CR (Corporate Responsibility) har du i uppdrag att tillsammans med ICA handlarna och deras medarbetare höja kvaliteten inom livsmedelshantering och coacha i miljö- och hållbarhetsfrågor. I rollen ingår det att följa upp att butikerna efterlever Svensk standard för livsmedelshantering i butik i sitt dagliga kvalitetsarbete. Butiken säkerställer på så sätt att de lever upp till Svensk standard för livsmedelshantering i butik och att lagar och regler på området följs. 

Placeringsort är Växjö men distriktet sträcker sig längs östkusten från Vimmerby till Torsås där även Öland ingår. Tjänsten innebär resor till de ICA butiker som beställt hållbarhetscoachens tjänster inom distriktet, övernattningar ingår i viss utsträckning i tjänsten. Du kommer att bli en viktig del av ett team med 29 kunniga, drivna och erfarna hållbarhetscoacher som kommer att välkomna dig med en bra introduktion. Vi erbjuder en spännande och viktig roll där du får möjlighet att arbeta för ett hållbart samhälle tillsammans med en verksamhet i framkant. Du kommer till ett företag med högt tempo där du med eget driv kan utvecklas och påverka. Arbetstider
Tjänsten är ett föräldravikariat med start i början på september 2021 till och med 31 december 2022

Kvalifikationer
För att bli framgångsrik i rollen krävs det att du är flexibel, självständig och lösningsfokuserad. Du är engagerad och kommunikativ med förmåga att få andra med sig. Du gillar att arbeta utifrån ett coachande förhållningssätt som bidrar till dina kollegors utveckling och motivation samt ett bra samarbete och arbetsklimat. Utöver krav och meriter lägger vi även stor vikt vid personliga egenskaper till denna tjänst.

Krav för tjänsten är:
Högskoleutbildning inom relevant område, såsom livsmedelsingenjör, livsmedelsvetenskap
Goda kunskaper och förståelse av livsmedelsbranschen
Goda kunskaper inom HACCP
B-körkort
Goda IT-kunskaper 
God kommunikativ förmåga i svenska och engelska, både i tal och skrift
Stort intresse för hållbarhetsfrågor 


Meriterande är:
Erfarenhet av arbete med miljö- och hållbarhetsfrågor
Erfarenhet av projektledning
Erfarenhet av att leda andra 
Erfarenhet av att arbeta med försäljning


För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald.

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2021-06-13, urval och intervjuer kommer att ske löpande. Tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag, ansök därför så snart som möjligt.

För information: I denna rekrytering samarbetar Ica Sverige med Randstad. Kontakta rekryteringskonsult Therese Roos, [email protected] Om företaget
ICA Gruppen AB (publ) är ett ledande detaljhandelsföretag med fokus på mat och hälsa. I koncernen ingår ICA Sverige och Rimi Baltic som i huvudsak driver dagligvaruhandel, ICA Fastigheter som äger och förvaltar fastigheter, ICA Banken som erbjuder finansiella tjänster och Apotek Hjärtat som driver apoteksverksamhet. Visa mindre

Reservatsförvaltare

Ansök    Maj 26    Länsstyrelsen i Kalmar län    Ekolog
På Länsstyrelsen i Kalmar arbetar cirka 250 engagerade medarbetare inom en mängd olika samhällsfunktioner. Tillsammans bidrar vi till hållbar utveckling, en god livsmiljö och tillväxt. Detta gör vi genom avvägningar mellan ekologi, social hållbarhet och ekonomi. Verksamheten genomsyras av tillitsbaserad ledning och styrning samt vår värdegrund som innebär effektivitet och service, objektivitet, legalitet och respekt för lika värde. Utifrån detta vill Län... Visa mer
På Länsstyrelsen i Kalmar arbetar cirka 250 engagerade medarbetare inom en mängd olika samhällsfunktioner. Tillsammans bidrar vi till hållbar utveckling, en god livsmiljö och tillväxt. Detta gör vi genom avvägningar mellan ekologi, social hållbarhet och ekonomi.

Verksamheten genomsyras av tillitsbaserad ledning och styrning samt vår värdegrund som innebär effektivitet och service, objektivitet, legalitet och respekt för lika värde. Utifrån detta vill Länsstyrelsen Kalmar län bli Sveriges bästa länsstyrelse.

Hållbar utveckling är grunden för vårt arbete. Inom Länsstyrelsens arbetsuppgifter ingår att skydda, vårda, utveckla och förvalta värdefulla naturmiljöer. Kalmar län har många områden med höga naturvärden; från midsjöbankar, grunda vikar och havsstrandängar till vattendrag, strandskogar, ekhagar, alvarmarker och brandpräglade tallskogar.

Du kommer att tillhöra Naturskötselenheten som består av 20 medarbetare som ansvarar för förvaltning och skötsel av länets skyddade naturområden. I enhetens arbete ingår naturvårdande skötsel, skötsel av friluftsanordningar samt information kring skyddad natur. Enheten ansvarar också för driften av naturum Ottenby och Trollskogen och förvaltar Naturvårdsverket fastigheter och byggnader inom skyddade områden.

Är du nyfiken på vår arbetsplats och vårt värdegrundsarbete kan du läsa mer på vår webbplats www.lansstyrelsen.se/kalmar/


ARBETSUPPGIFTER
Vi söker två reservatsförvaltare till Naturskötselenheten. Enhetens uppdrag är att genomföra de skötsel- och bevarandeplaner som finns för skyddade naturområden i länet. Tjänsterna är främst inriktade på skötsel av öppna och trädklädda gräsmarker, skogsbeten, ek- och andra lövmiljöer men många av länets skyddade områden innefattar även barrskogar, våtmarker, vattendrag, sjöar och hav.

Det som ska genomföras är olika typer av åtgärder, t ex röjning och stängsling av betesmarker, ängsskötsel, restaurering av lövskogar, frihuggning av värdefulla träd och naturvårdsbränning. En viktig del av arbetet är också att ansvara för planering och underhåll av de friluftsanordningar som finns i de skyddade områdena.

Arbetet består både av fält och administrativt arbete där du kommer att planera, administrera och leda olika typer av restaurerings- och skötselåtgärder. De flesta åtgärder genomförs av upphandlade entreprenörer och i arbetet ingår att planera åtgärder i fält, instruera entreprenörer och beställa uppdrag. Även andra förekommande arbetsuppgifter inom reservatsförvaltningen kommer att bli aktuella. I arbetet ingår också att samverka och kommunicera med markägare, djurhållare, allmänhet och andra myndigheter. Du kommer i hög grad att ha egna arbetsuppgifter men även delta i gemensamma uppgifter och projekt.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har högskoleutbildning inriktad mot naturvård, bevarandebiologi, ekologi eller annan utbildning/erfarenhet som vi finner lämplig för tjänsterna. Du bör ha god kännedom om arter, ekologi och skötsel av de naturmiljöer som finns i Kalmar län.

Vi ser gärna att du har några års arbetslivserfarenhet av naturvårdsarbete och värdesätter tidigare erfarenhet av reservatsförvaltning eller liknande arbete.

Som person är du trygg med att ta initiativ och att självständigt driva projekt. För att lyckas med ditt arbete tror vi att du är handlingskraftig, trivs med att ha många bollar i luften och är bra på att skapa struktur och uppnå resultat. Du arbetar mot uppsatta mål men är ändå flexibel och har förmågan att hitta nya lösningar när det behövs.

Du har en god social och kommunikativ förmåga, kan uttrycka dig väl i tal och skrift och anpassa budskapet beroende på mottagaren.
Då tjänsten ställer höga krav på att samverka internt och skapa goda externa kontakter lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.

Du är en van datoranvändare och erfarenhet av att arbeta i GIS.

Tjänsterna kräver körkort klass B.


ÖVRIGT
Vi erbjuder Dig en unik arbetsplats
fylld av kunniga experter och ambitiösa generalister inom en mängd olika samhällsfunktioner. Länsstyrelsens står just nu inför många intressanta utmaningar och anställningen ger därmed goda möjligheter till personlig utveckling. Vi har en god arbetsmiljö, bra personalsociala förmåner och stora möjligheter till flexibel arbetstid. Vi välkomnar mångfald och ser jämställdhet som en självklarhet.

Som anställd innebär det att du kommer att krigsplaceras vid Länsstyrelsen i Kalmar län.

Vi undanber oss alla erbjudanden om
annonserings- och rekryteringsstöd i samband med denna annons.

Vi har i rekryteringen valt att använda oss av Visma recruit som rekryteringsverktyg och kommer således inte hantera ansökningar via e-post eller post.

Vi hanterar ansökningarna löpande, så ansök gärna så snart som möjligt. Visa mindre

Postdoktor i ekologi med inriktning mot nakenråttor

Ansök    Maj 18    Linnéuniversitetet    Biolog
Välkommen till Linnéuniversitetet! Människor växer här. Vi är ett internationellt universitet i Småland - tillsammans sätter vi kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling. Fakulteten för hälso- och livsvetenskaps vision är att förstå, förklara och förbättra världen och samhället vi lever i utifrån ett hälso- och livsvetenskapligt perspektiv. Arbetet inom fakulteten utgår från Linnéuniversitetets fyra värdeord: nytänkande, nyfikenhet, närhet och n... Visa mer
Välkommen till Linnéuniversitetet! Människor växer här. Vi är ett internationellt universitet i Småland - tillsammans sätter vi kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling.

Fakulteten för hälso- och livsvetenskaps vision är att förstå, förklara och förbättra världen och samhället vi lever i utifrån ett hälso- och livsvetenskapligt perspektiv. Arbetet inom fakulteten utgår från Linnéuniversitetets fyra värdeord: nytänkande, nyfikenhet, närhet och nytta. 

Institutionen för biologi och miljövetenskap är en del av Fakulteten för hälso- och livsvetenskap. Forskningsverksamheten inom denna tvärvetenskapliga avdelning omfattar akvatisk ekologi, cell- och organismbiologi, evolutionsbiologi, mikrobiologi, zoonotisk ekologi, miljövetenskap, klimatforskning, miljökemi, förorenad mark, riskbedömning, paleoekologi samt miljöteknik. 

Arbetsbeskrivning:

Arbetsuppgifterna omfattar främst arbete med nakenråttor i labb och under fältarbete, provtagning och märkning av nakenråttor med biologgers, dels laborativt arbete som beteendestudier, bild- och videoanalys samt underhåll och skötsel av långtidsförsök. Även inmatning, sammanställning och utvärdering av insamlad accelerometerdata via maskinlärning kommer att ingå i arbetsuppgifterna. I arbetsuppgifterna kan även undervisning och handledning av studenter ingå. 

Fält- och laborativt arbete kommer peridovis att genomföras under längre perioder i utlandet. 

Kvalifikationer:

Behörig att anställas är den som har avlagt doktorsexamen i ekologi eller motsvarande ämnesområde med relevans för anställningen, eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, och som har avlagt examen högst sju år före ansökningstidens utgång. 

För behörighet till denna anställning krävs dessutom:


• en aktiv forskningsprofil inom arbetsuppgifternas innehåll,
• praktisk erfarenhet av laborativt arbete samt fältarbete med nakenråttor, användning av biologgers samt utvädering av stora dataset från biologgers,
• praktisk erfarenhet av laborativt arbete med bildanalys,
• publicering i peer-reviwed tidskrifter av relevans för arbetsuppgifternas innehåll,
• erfarenhet av att, med goda resultat, arbeta både individuellt och av att samarbeta i forskningsgrupp. 

Meriterande för anställningen är:


• dokumenterad kunskap i R-statistik,
• dokumenterad erfarenhet av undervisning och handledning som genomförts med hög kvalitet på högskola. 

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper, som samarbetsförmåga, initiativförmåga, flexibilitet samt förmåga att arbeta självständigt. 

Anställning och omfattning:

Anställningen är på 100 %, tidsbegränsad mellan 2021-07-01 – 2022-12-31.
Placeringsort: Kalmar. 

För ytterligare information kontakta:

Prefekt Per-Eric Betzholtz, E-post: [email protected];
Forskningsledare Markus Zöttl, E-post: [email protected];
HR-partner Stiina Salmgren, [email protected].

Fackliga företrädare nås via universitetets växel: 0772-28 80 00.

 

Välkommen med din ansökan senast den 7 juni 2021. Ange anställningens diarienummer i din ansökan HR 2021/344-2.2.1.

 

 


Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser. Visa mindre